TÁJÉKOZTATÓ!

Beiratkozás a 2019/2020. tanév
első évfolyamára

A beiratkozás időpontjai:
2019. április 11. csütörtök 8-19 óráig
2019. április 12. péntek 8-19 óráig
Helyszín:
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
2400 Dunaújváros Köztársaság út 14.
A beiratkozáshoz a következő dokumentumokat legyenek szívesek
magukkal hozni:
– a szülő, törvényes képviselő személyazonosító és lakcímkártyája
–  a gyermek nevére kiállított személyazonosító hatósági igazolvány és a születési anyakönyvi kivonat
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek egészségügyi kiskönyve (oltási könyv)
– az orvosi “Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez 5 éves korban”
– óvodai szakvélemény az iskolaérettségről
– a Sajátos nevelési igényű vagy BTMN-es gyermekek esetében a Nevelési Tanácsadó
    vagy Szakértői Bizottság szakvéleménye
– tartós betegség esetén  szakorvosi vélemény