TÁJÉKOZTATÓ!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2019.  április 11. (csütörtök) 8.00-19.00
 • 2019.  április 12. (péntek) 8.00-19.00

A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők két féle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

 1. A törvényes képviselő a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményekben, és ott a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket.
 2. Az elektronikus ügyintézési felületen (http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap a továbbiakban : e-Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után – indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermekeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz kapcsolatos feladatok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény
 • szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Nyilatkozat a törvényes képviseletről

Beiratkozáskor az Etika/Hit-és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot is meg kell tennie a szülőnek.

A felvételi határozatokat 2019. április 29-én (hétfőn) és április 30-án (kedden) 8.00-16.00 óráig tudják átvenni a törvényes képviselők az intézmény iskolatitkári irodájában.

(2400 Dunaújváros Köztársaság út 14.)