TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Az Oktatási Hivatal minden évben, így az idén is – az országos kompetenciamérés rendszerének szerves részeként – 455 kiválasztott iskola részvételével reprezentatív felmérést, ún. Kiegészítő mérést végez a 2019-es Országos kompetenciamérésben részt vevő 6., 8. és 10. évfolyamos diákok körében.
A mi iskolánk is kiválasztásra került ebben a tanévben, a mérésben a 6. b osztály vesz részt.
A mérés ideje: 2019. május 02. csütörtök.
A mérés napján az osztálynak nincsen más tanítási órája, saját külön mérési órarend szerint halad 8.00 – 13.00 óra között.
Kérjük, hogy a tanulóknál ezen a napon legyen íróeszköz, kék toll (legalább kettő), vonalzók, számológép (nem mobiltelefonos!), tízórai, csendes foglalkozásra alkalmas anyag (pl. könyv, keresztrejtvény, ha korábban elkészülnének).
Fontos: a gyerekek a nyugodt kezdés érdekében legkésőbb ¾ 8-ig érjenek be az iskolába!
A Kiegészítő mérés anyaga titkos.
Esetleges kérdéseikre szívesen válaszolok, együttműködésüket köszönöm.

 Dunaújváros, 2019. április 16.

Tisztelettel:   Miklós Gabriella   mérési koordinátor

Tankerületi természet-és környezetvédelmi vetélkedő

2019.április 16-án nyolcadik alkalommal rendezte meg iskolánk a tankerületi természet-és környezetvédelmi versenyét. A verseny szervezője Csapó Mária volt. A rendezvény lebonyolításában segítségére volt: Takács-Mittág Anikó, Móró Józsefné, Csibyné Vajda Tímea, Garamvölgyi Józsefné és Miklós Gabriella. A megmérettetésen hat páros vett részt, melyen a vendég és a Dózsás csapatokat külön értékeltük.

1.hely: Darab Márton- Bükki Gergely 6.a (Takács-Mittág Anikó)

2.hely: Radnay Mór- Széles Rege 6.d (Csibyné Vajda Tímea)

3.hely: Pap Lia- Varga Bence 5.c (Csapó Mária)

Tankerületi Integrált Versmondó verseny

2019. április 11-én a Móra iskolában rendezték meg a tankerületi integrált versmondó versenyt alsó tagozatosok számára.

Évek óta szép sikereket érünk el ezen, és ez mind a tanítók, mind pedig fejlesztő pedagógusuk, Tariné Soós Tímea munkájának eredményességét tükrözi.

I. hely: Teizinger Csenge 1.b

II. hely: Feith Márk 2.c

II. hely: Juhász Mátyás 4.c

III. Sefcsik MIhály 2.d

 

Gratulálunk mindenki!

 

Tankerületi Versmondó verseny

2019 április 11-én rendezték meg a tankerületi Versmondó versenyt, melyen iskolánk alsó tagozatos diákjai vettek részt.

Török Anna 3.a osztályos tanulónk III. helyezést ért el

ezen a megmérettetésen, melyre tanítói, Flick Szabina és Facskó Ágnes készítették fel.

Gratulálunk!

Dózsás siker a KGYTK regionális fordulóján

2019. április 11-én rendezték meg Százhalombattán a XIX. Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának regionális döntőjét. Iskolánk tanulói hat éve sikeresen vesznek részt a megmérettetésen.
Az idei tanévben ember a természetben műveltségterületen, kutatásmódszertani kategóriában
1. helyezett lett Gergő Panni 6.b osztályos tanuló,
aki eredményével tovább jutott a budapesti országos döntőbe.
Felkészítő tanára Csapó Mária

TÁJÉKOZTATÓ!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2019.  április 11. (csütörtök) 8.00-19.00
 • 2019.  április 12. (péntek) 8.00-19.00

A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők két féle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

 1. A törvényes képviselő a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményekben, és ott a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket.
 2. Az elektronikus ügyintézési felületen (http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap a továbbiakban : e-Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után – indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermekeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz kapcsolatos feladatok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény
 • szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Nyilatkozat a törvényes képviseletről

Beiratkozáskor az Etika/Hit-és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot is meg kell tennie a szülőnek.

A felvételi határozatokat 2019. április 29-én (hétfőn) és április 30-án (kedden) 8.00-16.00 óráig tudják átvenni a törvényes képviselők az intézmény iskolatitkári irodájában.

(2400 Dunaújváros Köztársaság út 14.)

TÁJÉKOZTATÓ!

Beiratkozás a 2019/2020. tanév
első évfolyamára

A beiratkozás időpontjai:
2019. április 11. csütörtök 8-19 óráig
2019. április 12. péntek 8-19 óráig
Helyszín:
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
2400 Dunaújváros Köztársaság út 14.
A beiratkozáshoz a következő dokumentumokat legyenek szívesek
magukkal hozni:
– a szülő, törvényes képviselő személyazonosító és lakcímkártyája
–  a gyermek nevére kiállított személyazonosító hatósági igazolvány és a születési anyakönyvi kivonat
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek egészségügyi kiskönyve (oltási könyv)
– az orvosi “Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez 5 éves korban”
– óvodai szakvélemény az iskolaérettségről
– a Sajátos nevelési igényű vagy BTMN-es gyermekek esetében a Nevelési Tanácsadó
    vagy Szakértői Bizottság szakvéleménye
– tartós betegség esetén  szakorvosi vélemény

Programok

ÁPRILIS 

– 04. 08. 17-18 óráig: FOGADÓ ÓRA
– 04. 11. Megemlékezés a Költészet Napjáról – iskolarádió
– 04. 11. 14:00-16:00-ig Húsvéti vásár
– 04. 11. és 04. 12: LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA
– 04. 16. – A Holokauszt áldozatainak emléknapja
04. 18-23: TAVASZI SZÜNETElső tanítási nap: április 24. B-hét szerda
– 04. 22. – A Föld Napja – iskolarádió
– 04. 30-ig: Háromnegyed évi értesítők kiosztása
– 7. évfolyam Határtalanul pályázatának kezdete