Magyar KÉPmesék országos videóverseny – arany minősítés

Iskolánkból a 4. c 3 fős csapata indult ezen a versenyen, és Kacorkirály c. művüket

ARANY MINŐSÍTÉSSEL
jutalmazta a zsűri.

A csapat tagjai: Kecskés Míra, Kliszki Luca, Milek Petra
Segítőjük: Bartók Gábor osztályfőnök

A videó megtekintése

Gratulálunk a lányoknak és segítőiknek, akik az ÉKP báb/színjátszás tantárgyon tanultak mellett saját kreativitásukról is tanúságot tettek e videó elkészítésével.

Az alábbiakban részletezzük a versenykiírást (kivonatosan), valamint a lányok munkájáról írunk, mely a linken meg is tekinthető.

Büszkék vagyunk rájuk!

——————————————————————————————————————————–

FEHÉRLÓFIA – MAGYAR KÉPMESÉK Népmese-, és balladamondásra épülő videó verseny

A nevezőknek egy általuk választott népmesét vagy népballadát, balladát kell feldolgozni, akár forgatott, akár animációs video formájában. A pályamunka műfaja és technikai kivitelezése teljesen szabadon választott (pl. film, animáció, bábfilm, pixilláció, gyurmafilm, homokfilm, fotó animáció, papírkivágás, stop-motion, zenés videóklip stb.). A pályázat célja az anyanyelv, mesék általi megőrzése és ápolása, ezért az egyedüli megkötés, hogy a mesékben elhangzott szövegét a pályázóknak kell előadni.

felhívás a fiatalabb korosztályt is megcélozva és a 21. századi mobilkommunikációs eszközök létjogosultságát elismerve a mesemondás mellett a kreatív készséget, a vizuális megvalósítást próbálja erősíteni.

A versenyre korosztályi megkötés nélkül bárki jelentkezhet, maximum három pályaművel. Az egyéni indulás mellett lehetőség van csoportok (alkotócsoportok, stáb, szakkörök stb.) nevezésére is.

A pályaműnek szánt videoklipet a YouTube videó-megosztó portálra kell feltölteni „Magyar képmesék 2019” címmel.

A válogatott klipek vetítése és értékelése az alábbi NépmesePontokban zajlik:

Dunaújváros: 2019. május 9.

Zsűritagok, szaktanácsadók:

A Magyar Versmondók Egyesülete által felkért filmes, előadóművész és népművész szakemberek, akik korosztályonként külön értékelik a pályaműveket.

A verseny az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával valósul meg: A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban elnevezésű EFOP-3.3.4-17 kódszámú pályázat keretében. 

KÖZLEMÉNY!

TISZTELT SZÜLŐK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által elrendelt, a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018.(IV.14.) EMMI rendelet 11. § alapján a 6. és a 8. évfolyamokon 2019. május 22-én szerdán idegen nyelvi, május 29-én szerdán  országos kompetencia mérésre kerül sor. A tanulóknak ezeken a napokon tanórájuk nem lesz, mindkét napon a mérés 08.00-12.00 óra között zajlik és ez idő alatt feladatlapokat kell kitölteniük.
A nyelvi mérés két részből, olvasott és hallott szöveg értéséből áll. Gyermekük május 22-én várhatóan 11.30 órakor végez, és ezt követően hazamehet.
Május 29-én szövegértési és matematika-logikai feladatlapokat oldnak meg a tanulók, ehhez csak tolltartóra, zsebszámológépre és tízóraira lesz szükségük, tanszert sem kell magukkal hozniuk.
A kiválasztott évfolyamokról a tanulók idegen nyelvi feladatlapjait az iskolában javítjuk, a kompetenciamérés feladatlapjait Budapestre kell továbbítani, az értékelés ott történik.
Amennyiben gyermekük kérdőívet visz haza, azt kérjük, hogy otthon együtt töltsék ki és a mérést követő napon, május 30-án csütörtökön szíveskedjenek az iskolába  visszaküldeni. A kérdőív kitöltése önkéntes, Budapestre küldése (kitöltve vagy kitöltetlenül) kötelező.

Amennyiben a felméréssel kapcsolatban kérdésük van, kérjük, keressenek meg bennünket.

Tisztelettel:

                                                                                 a Dózsa György Általános Iskola vezetősége

KÖZLEMÉNY!

TISZTELT SZÜLŐK!

A köznevelési törvény értelmében minden tanév május 20-ig módjuk van írásban módosítani, hogy gyermekük erkölcstan vagy hit- és erkölcstan oktatásában kíván részt venni.
Amennyiben módosítani szeretnének, az erről szóló nyilatkozatot kitöltve és aláírva legyenek szívesek eljuttatni a tanuló osztályfőnökéhez!

Országos siker a XIX. KGYTK-n

A 2018-19-es tanévben is megrendezésre került az Nemzeti Tehetségprogram által támogatott Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája című komplex tehetséggondozó verseny. A Dózsa György Általános Iskola egy tanulója indult a megmérettetésen és ért el kimagasló eredményt.

A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája komplex tanulmányi versenyen hatodik éve vesznek részt és érnek el kiemelkedő eredményt a Dózsa iskola tanulói. A versenyhez szükséges egyéni tehetséggondozó program egyedülálló a városban.  A konferencián induló diákok saját kutatást végeznek, munkájukról tudományos igényű dolgozatot készítenek és bemutató előadást is tartanak. Az írásos pályamunka elkészítése után április 11-én, Százhalombattán rendezték meg a KGYTK regionális fordulóját. Ott a harminckét versenyző diák közül a dózsás Gergő Panni kutatásmódszertani kategóriában 1. helyezést ért el, így tovább jutott a májusi országos döntőre. A végső megmérettetést a Budapesti Demjén István Református Általános Iskolában tartották május 6-án, ahol Panni színvonalas előadása elnyerte a zsűri elismerését, és az ország 6. legjobb hatodik osztályos kutató diákja lett. A Dózsa György Általános Iskola méltán büszke ifjú kutatójára, Gergő Pannira és mentorára, Csapó Máriára, akik tovább öregbítették a Dózsa iskola hírnevét a rangos versenyen! A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola tehetséggondozó munkájának eredményességét mutatja, hogy 2018-ban az iskola a KGYTK Referenciaintézménye lett.

 

 

KÖZLEMÉNY!

TISZTELT SZÜLŐK!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2019. (II.14.) számú határozata alapján a 2019. évben a nyári szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.
Iskolás korú gyermekek esetében: 2019. június 17 -2019. augusztus 31-ig terjedő időszak munkanapjain.
Részletek és letölthető dokumentumok:
Tájékoztató letöltése

FELHÍVÁS!

A Magyar Motorcsónak Szövetség  Dunaújvárosban két alkalommal lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy teljesen biztonságos körülmények között kipróbálják a hajókat 6-18 éves korig.

Játszótér a gyerekekért önzetlenül

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola városunk legnagyobb tanulói létszámmal rendelkező általános iskolája. 1979. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit egy panelházakkal körül ölelt belvárosi környezetben.

A közel 40 év alatt, apró lépésekben változott az  épületet körül vevő udvarrészek arculata, alkalmazkodva az egyre növekvő gyereklétszám igényeihez. Az intézmény déli és északi udvarán kialakított játszóterek fontos szerepet játszanak a kisebb tanulók szabad idejének aktív eltöltésében. Kialakításuk, átépítésük azonban nem valósulhatott volna meg önzetlen, segítőkész szülők, magánszemélyek, vállalkozók nélkül, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ne kelljen megszüntetnünk ezeket a játéktereket.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Pap Péter egyéni vállalkozónak, az Alap-Ép Kft. és a Timpanon P+P Kft. cégvezetőinek, akik munkaerőforrást és munkagépet biztosítottak a szükséges átalakításokhoz, valamint Rabi Antal, Bárdos László, Tasnádi Zoltán, Bazsár Imre szülőknek és Bokor Tamás tanítványainak a Dunaújvárosi SZC Hild József Szakgimnázium tanulóinak, akik munkájukkal személyesen járultak hozzá a megvalósításhoz.

A Pannon Egyetem Mérnöki Karán jártak természettudományi szakköröseink!

2019. április 29-én hétfőn reggel tizennyolc dózsás és tizenkét kulcsi általános iskolás diák a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karára indult. A Nemzeti Tehetségprogram pályázatához kapcsolódóan az Egyetemmel kialakított partneri kapcsolatunk révén érdeklődő diákjaink junior mérnök programban vehettek részt, ahol megtekintették vegyészkobold egy napját, hőkamerás vizsgálatokat végeztek és folyékony nitrogénnel is kísérleteztek. A tartalmas nap után élményekkel és tudással gazdagodva tértek haza.
Az utazásra Garamvölgyi Józsefné és Móró Józsefné kísérte el a diákokat.
A kirándulás megszervezésében Tóth Györgyné és Csapó Mária vett részt.


Az eseményen készült képek
 ide kattintva elérhetőek.