Tankönyvekről

Tisztelt Szülők!

A 2016/2017. tanévben ingyenes tankönyvellátásban részesülnek azok a tanulók, akik a 2016/2017. tanévben

 • 1. évfolyamosok
 • 2. évfolyamosok
 • 3. évfolyamosok
 • 4. évfolyamosok

Az ő számukra nem kell semmiféle nyomtatványt kitölteni, ők automatikusan ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.

Ingyenes tankönyvellátásban részesül az a tanuló is aki

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • tartósan beteg
 • 3 vagy több gyermekes családban él
 • sajátos nevelési igényű
 • nevelésbe vett (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett)

A jogosultságot a megfelelő dokumentumokkal igazolni kell.
Nyomtatvány kérhető az osztályfőnököktől vagy az iskola gyermekvédelmi felelősétől, de letölthető az iskola honlapjáról is.

Étkezési díjkedvezmények

100%-os étkezési díjkedvezményt kell biztosítani

az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették,

az intézményi térítési díj 50%- át normatív kedvezményként kell biztosítani:

a) az 1-8.évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az 1. ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az 1.ba) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben,

c) sajátos nevelési igényű (pszichés fejlődési zavar, autizmus, beszéd-, hallás-, látás fogyatékossága esetén, feltéve, hogy az 1.ba) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

 EGÉSZ NYÁRRA BIZTOSÍTOTT AZ INGYENES ÉTKEZTETÉS

KÖSZÖNJÜK!

– több mint 1800 palack gyűlt össze

– 1600 szavazattal vezetünk a TESCO szavazatánál!

Kérjük, még június 7-éig szavazzanak ránk!

Átadták a Dunaújváros Ifjúságáért Díjat


Forrás: http://dunaujvaros.com/hirek/201605/atadtak_a_dunaujvaros_ifjusagaert_dijat

A csütörtöki (2016.05.19.) közgyűlés elején ünnepélyes keretek között adták át ezeket az elismeréseket. Az önkormányzat az ifjúsági korosztály nevelésében, az ifjúságvédelemben, illetve a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások szervezésében kiemelkedő munkát végző személyek és közösségek elismerésére alkotta meg ezt a díjat, amelyet idén Klamerusz Ilona Mária pedagógusnak és Márkliné Huszárik Mária igazgató-helyettesnek adományozta.

A Dózsa György Általános Iskola szociális és gyermekvédelmi ügyekért felelős igazgatóhelyettese 1996 óta dolgozik az iskolában. Itt és a Szilágyi iskolában látja el igazgatóhelyettesként a gyermekvédelemmel, tanulók szociális ügyeivel kapcsolatos feladatokat. Pedagógiai tevékenysége középpontjában a segíteni akarás áll. Szívósan keresi azokat a gyerekeket, akiknek segíteni kell, vagy lehet. És segít, ha kell anyagilag, élelemmel, ruhával, vagy jó szóval, törődéssel. Gyógyíthatatlan beteg tanulójuk az ő közbenjárásával kapott otthoni használatra számítógépet, de hónapokig látogatott Lyme-kóros kislányt, gondoskodott beteg, magatehetetlen anyukáról és fiáról. Fáradhatatlanul, ellenszolgáltatás nélkül segít pótolni a sok-sok elmaradást egy-egy hosszasan hiányzó tanulóval. Minden lehetőséget felkutat, felhasznál a problémák mielőbbi megoldására, a félresiklott személy helyes útra való visszaterelésére. A NAT bevezetése óta szinte minden induló tanfolyamra jelentkezett és sikeresen elvégezte, hiszen fontos számára az önképzés, fejlődés. Indulás óta sikerrel pályázik az Útravaló tehetséggondozó programba, melyben ő maga is mentor. Minden tanévben volt több olyan halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, aki részesülhetett a közalapítvány ösztöndíjában. A város középiskoláival közös pályázatban vesz részt az iskola, melyet szintén ő koordinál. Ez a program az „Út a szakmaválasztáshoz”, melyben a jó tanuló, ám szociálisan rossz körülmények között élő diákoknak nyerhetnek havi rendszerességgel ösztöndíjat. A Sió támogatási programban is évek óta pályázik az iskola az ő vezetésével, aminek következtében minden év elején új iskolatáskákkal ajándékozhatják meg a rászoruló anyagi nehézségekkel küzdő tanulókat. Több éve eredményes jótékonysági akciója a nehéz sorsú családok és a Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek karácsonyi ajándékozása és karácsonyfához juttatása. Szakmai tudásával a pályakezdőket is segíti. Többször végzett mentori tevékenységet végzős szociálpedagógiai szakos hallgatók számára. Nyári szabadsága alatt saját meggyőződése alapján gyermekvédelmi ügyeletet tart. Ajtaja mindig nyitva áll a segítséget kérő gyermekek, szülők előtt egyaránt.

GRATULÁLUNK!

Kedves Szülők!

Iskolánk célul tűzte ki hátsó, tornapályás udvarának megújítását. Szeretnénk egy környezettudatos és egyben fantáziadús teret kialakítani, ahol az alsós korosztály gazdagon töltheti szabadidejét. Ennek első lépéseként egy öko szemléletű Pillekő Homokozó megépítését, és a padok helyreállítását tervezzük.
A Pillekő egy szemléletformáló-, környezettudatos program, mely a PET palackok újrafelhasználásán alapul. A homokozóba közel 1500 db PET palack kerül beépítésre. Terveink  kreatív műhelyfoglalkozás keretében, iskolai közösségünk aktív részvételével, összefogásával valósulhatnak meg.
A költségeket a Tesco üzletlánc által kiírt „Ön választ, mi segítünk!” pályázatból szeretnénk finanszírozni. Örömmel adjuk hírül, hogy a pályázati bizottság továbbjuttatta iskolánk programját a második fordulóba, mely során a Tesco vásárlói szavaznak majd a számukra legkedvesebb programra.
Céljaink teljesüléséhez most az Önök segítségét kérjük!

  1. Gyűjtsék a PET palackokat! Gyűjtsék a másfél, két literes palackokat, kupakkal együtt, egészben, nem taposva!
  2. Szavazzanak a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítványra és a Pillekő Homokozó Programra! Május 11. és június 7. között a Tesco áruházak vásárlói minden vásárlást követően egy zsetont kapnak a pénztáraknál, amellyel a számukra legszimpatikusabb programra szavazhatnak. Minden nyertes pályázat 400 000 forint támogatást kap.

Tesco áruházak:

2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6.,  2400 Dunaújváros, Bercsényi út 4.

Kérjük, támogassanak bennünket, hogy törekvéseink valósággá váljanak!

Köszönettel:

A dózsás pedagógusok nevében Böröczki Adrien szervező