Köszönet

2008. augusztus végén tudtuk meg, hogy a HEFOP 3.1.3-as pályázaton nyertes intézményekben a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen a tankönyveket nem biztosítják.
     A szeptemberi szülői értekezleten a szülők segítségét kértük, hogy gyermekeink tankönyvgondja megoldódjon.
     Köszönetünket fejezzük ki az alábbi szülőknek, hogy több száz oldalt fénymásolva, összefűzve, folyamatosan segítettek nekünk. Áldozatos munkájuk nélkül nem tudtuk volna megoldani tanulóink szaktárgyi előmenetelét. Hisszük, hogyha az új utak felfedezésében és megépítésében szövetségesek vagyunk, az gyermekeink javára válik.

5. a osztály:
                   Hatvani-Tóth Krisztina
                   Kemény Józsefné
                   Szabó Márta

6. a osztály:
                   Omodi Zsuzsanna
                   Szlobodáné Somogyi Judit
                   Verbóné Györök Márta

6. c osztály:
                   Deák-Simon Bernadett
                   Halászné Morva Orsolya
                   Kárpáti Gábor
                   Kocsa Piroska

                   Németh Lászlóné
7. c osztály:
                   Banyáriné Fehér Hajnalka
                   Fábián Erika
                   Pajor Szilvia
                   Stadler Miklósné
                   Szabó Zoltánné
                   Tóth Péterné
                   Vereb Jánosné


Korsoveczkiné B. Erzsébet                 Tóth Györgyné                        Dömötörné G. Erika
                 igazgatónő                               projectvezető                               szaktanár