SAJTÓKÖZLEMÉNY

Bekapcsolódik a referencia-intézmények országos hálózatába a Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola 2011. szeptemberében pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program elnevezésű támogatási rendszeréhez, „A Dózsa György Általános Iskola bekapcsolódása a referencia-intézmények országos hálózatába” címmel megjelentetett TÁMOP –3.1.7-11/2 jelű pályázati felhívásra. A projektet támogatásra alkalmasnak ítélte az Európai Szociális Alap.
A támogatás összege: 5.997.110 Ft.
A támogatás aránya: 100 %
A projekt megvalósítás időszakának kezdő pontja: 2012. 03. 01., zárásának határideje: 2012. 10. 31.

A Dózsa György Általános Iskola bekapcsolódása a referencia-intézmények országos hálózatába című TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0203 azonosító számú projektünk célja intézményünk felkészülése a referenciahelyi minősítésre és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra: jó gyakorlataink megismertetésére, továbbadására.
Jó gyakorlataink:
„A játék az különös…”. A szociális kompetencia fejlesztése, különös tekintettel a játékok személyiség formáló hatására.
Kooperatív technikák alkalmazása a tanórákon az élmény- és tevékenységközpontú tanulásért.
Interaktív tábla használata a matematika oktatásban1-4. osztályban.
Projektek szerepe az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésében, és a komplex ismeretek elsajátításában.
Pályázatunkban a referenciahelyi minősítéshez és működéshez szükséges tevékenységekre nyertük el az 5.997.110 Ft összegű támogatást.
Ebből képzésekre, szaktanácsadásra 37,35 %-ot, egyéb költségekre, szolgáltatásokra 10,99 %-ot, eszközbeszerzésre 26,66 %-ot, belső szakmai megvalósításra 15,01 %-ot, a projektmenedzsment díjazására 9,99 %-ot fordítunk.
Referencia területein, melyek felkészülésünk és kínálatunk szerves részét képezik:

      • A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely
      • Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely
      • A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény, referenciahely

2012. október