ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA

2017. ÁPRILIS 20. (csütörtök) : 8-19 óráig

2017. ÁPRILIS 21. (péntek) : 8-19 óráig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 45.§ (1.) bekezdése értelmében Magyarorzágon minden gyermek kötele az intézményes nevelés-oktatában részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beiratni lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes (“körzeti“) vagy a választott iskola első évfolyamára.

A törvény további részletei itt olvashatók: pdf-fájlban.

KÉRJÜK, FELTÉTLENÜL OLVASSÁK EL, hiszen “a törvény nem ismerete nem ment fel a törvény teljesítése alól”.

 

1) amit hozni kell:

gyermek születési személyi azonosítója (pl. anyakönyvi kivonat) , és a lakcímkártyája,
egyik szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
a fejlettségi szintet tanúsító igazolás, mely lehet

óvodai szakvélemény
– iskolaérettségi szakértői vélemény (NevTan)
– Szakértői Bizottság szakértői véleménye (SNI)

– a gyermek egészségügyi kiskönyve (oltási könyv)

KÉRJÜK, SEGÍTSÉK A FELVÉTELI GYORSASÁGÁT AZZAL, HOGY

AZ ALÁBBI 3 MELLÉKLETET

  • ELŐRE KINYOMTATVA ÉS
  • KITÖLTVE – MAGUKKAL HOZZÁK A BEÍRATÁSRA!

 

A FELÜGYELETI JOG gyakorlásáról szóló nyilatkozatot

Amennyiben a szülők a felügyeleti jogot együtt gyakorolják, kérjük, MINDKETTEN TÖLTSÉK KI ELŐRE a linken található formanyomtatványt, és a beiratkozáshoz hozzák magukkal (tehát a kinyomtatott, és MINDKÉT szülő által kitöltött, aláírt!) nyomtatványt. Köszönjük!

A TARTÓZKODÁSI HELYRŐL szóló nyilatkozatot, szintén kitöltve, aláírva:

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN VÁLASZTÁSÁRÓL szóló nyilatkozatot.

A fenti dokumentumok a nevükre kattintva letölthetők!

 

2) Egyéb tudnivalók

– a körzet-meghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztását.

– Az iskola köteles az iskola a körzethez tartozókat felvenni (lásd ITT)

– Az iskola köteles előnyben részesíteni

– a dunaújvárosiakat,

– a halmozottan hátrányos helyzetűeket,  SNI-seket

– szakértői vélemény szerint integráltan oktatható tanulókat is elő kell jegyeztetni a szakértői bizottság által javasolt intézménybe.

– Az iskola előnyben részesíti a sajátos élethelyzetű gyerekek jelentkezését. (Pl. nagyobb testvér(ek) ide jár(nak.))

– A kötelező létszámfeltöltés után a listán levők között sorsolással dől el a felvétel.

SZAKVÉLEMÉNY NÉLKÜL TANULÓT AZ ISKOLÁK NEM FOGADHATNAK!

A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot az iskola igazgatója
2017. májusáig
küldi meg a szülők részére.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az elutasító döntést hozó iskolához kell benyújtani a DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK CÍMEZVE.

A fenti rendelkezések szerint a körzet meghatározás nem érinti a szülők szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz (a fellebbezést követően IS), a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító (körzeti) iskola első évfolyamára.

FORRÁS: Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról (kelt. 2017. március 6.)

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola körzetei (a 2017-18-as tanévre) a következők:

 

Apáczai Csere János út 15-19. Kassák L. u
Balogh Á. u. Keskeny köz
Bástya út Kondor B. u.
Bartók Béla tér Köztársaság út
Bercsényi M. u. Kossuth L. u. (KIVÉVE 1, 3, 5.)
Bocskai u. Latinovits Z.u.
Bólyai u. Munkácsy M. u.
Csokonai tér Rákóczi F. tér
Deák F. u. Rózsa udvar
Derkovits u. Bóna István u.
Devecseri u. Semmelweis u.
Dózsa Gy. út Stromfeld A. u.
Eötvös u. Szórád M. út 22-46-ig, és a páratlan oldal
Esze T. u. Táncsics M. u.
Gábor Á. u. Vörösmarty M. u.
Kallós D. u. Weiner T. körút
Krúdy Gyula sor (volt Károlyi) Gábor Dénes u.