FRISS KÖZLEMÉNY!

INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK JÁRVÁNYHELYZETBEN

 1. Szeptember 1-től az épületbe csak az iskola tanulói és dolgozói léphetnek be!

Az EMMI által a köznevelési intézmények részére kiadott Intézkedési Terv 2.13 pontja szerint:

„Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.”

Kérjük, hogy ebben az esetben a bejárati ajtó mellett elhelyezett kézfertőtlenítőt használják, illetve a szájat és orrnyílást eltakaró szájmaszkot viseljék!

Kérjük Önöket, hogy a pedagógusokkal való kapcsolattartáshoz elsősorban a digitális platformokat részesítsék előnyben!

 1. A tanulók reggeli érkezése az intézménybe:

 

AZ ÉPÜLETBE MINDEN DIÁK SZÁJMASZKBAN LÉPHET BE REGGEL, ILLETVE AZ BEJÁRATOKNÁL ELHELYEZETT KÉZFERTŐTLENÍTŐK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ MINDENKI SZÁMÁRA!

 

a, 6.30-7.15 óráig a reggeli ügyeletbe az iskola főbejáratán keresztül érkeznek meg a tanulók, és levonulnak az ebédlőbe

b, A 0. órára érkező tanulók a főbejáraton keresztül jöhetnek be az épületbe. 7.00 óráig az ebédlőben gyülekeznek, majd ezután mehetnek a 0. óra helyszínére!

KÉRJÜK AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÜLEIT, HOGY GYERMEKÜKET AZ ÉSZAKI ILLETVE DÉLI UDVAR KAPUJÁIG KÍSÉRJÉK, ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉRE NE LÉPJENEK BE!

c, 7.15 órától a következő menetrend szerint léphetnek be a tanulók az épületbe:

 • ÉKP földszint dél: a déli udvaron keresztül a földszinti folyosó ajtón át érkeznek a tanulók az osztálytermeikbe
 • ÉKP földszint észak: az északi udvaron keresztül a földszinti folyosó ajtón át érkeznek a tanulók az osztálytermeikbe
 • Kompetencia és angol tagozat: a megszokott rend szerint a déli udvaron keresztül az aula bejáratán át érkeznek az épületbe
 • Felső tagozat: a megszokott rend szerint az északi udvaron keresztül az aula bejáratán át érkeznek az épületbe

d, 7.15 órától a reggeli ügyeletben lévő, illetve a folyamatosan érkező tanulók felvonulnak az első tanórájuk helyszínére

 1. Iskolai élet napközben:
 • Intézményünkben visszaálltunk a szaktantermi oktatási rendszerre, ennek következtében az alsó és felső tagozatos diákoknak egyarántfolyosókon, aulában és a büfé előtti sorban is KÖTELEZŐ a szájmaszk viselése!
 • Az informatika terembenés a technika teremben kizárólag pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak a tanulók. A tanóra megkezdése előtt az aulában kell várakozniuk viselve a maszkot, és tartva egymástól a megfelelő távolságot!
 • 233-as tanterembenkizárólag pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak a tanulók. A tanóra megkezdése előtt a tanterem előtti folyosón kell várakozniuk viselve a maszkot, és tartva egymástól a megfelelő távolságot!
 • A délelőtti levegőzés az alsó és a felső tagozaton egyénileg kialakított rend szerint történik
 1. Egészségügyi elvárások:
 • A tanév elején minden szülőnek nyilatkoznia kell gyermeke egészségi állapotáról!
 • Az EMMI által kiadott Intézkedési Tervnek megfelelően, amennyiben az intézményben a gyermeknél bármely betegség tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük őket és értesítjük a gondviselőt! Ezt követően az orvos utasításának megfelelően kell eljárnia!

Az EMMI által a köznevelési intézmények részére kiadott Intézkedési Terv 2.1 pontja szerint:

„Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel érkezhet újra az intézménybe! Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni!”

 • Kérjük, hogyha bármilyen betegségre utaló tünetet észlelnek gyermeküknél, NE engedjék a közösségbe!

Intézményünk fokozottan ügyel az iskolai környezet vírusmentességének megőrzésére!

A fenntartónk rendelkezéseit figyelembe véve intézményünk működésében történhetnek változások, amelyekről minden esetben tájékoztatást adunk iskolánk honlapján is.

Köszönjük megértésüket, bízunk a sikeres együttműködésben!

Iskolavezetés