Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program (ÉKP) tagozat

ÉKP tanrendű osztály bemutatása

Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program /ÉKP/ 1996 óta működik iskolánkban.
Egy olyan komplex alternatív pedagógia, mely magából a gyermekből, a gyermek egyéni képességeiből indul ki.
Hisz abban, és mindent meg is tesz azért, hogy a gyermekek képességei egyéni ütemben fejlődjenek.
Fokozottan figyelembe veszi a tanulók eltérő képességeit, annak fejlődési ütemét.
Ezt a differenciálás és kooperatív tanítási módszerek alkalmazásával éri el.
A program alkalmas mind a hátrányos helyzetű, tanulási zavarokkal küzdő, mind a tehetséges tanulók fejlesztésére.
A tanulói tevékenységek rendkívül széles tantárgyi rendszerre épülnek.
A fő tantárgyak mellettnéptánc, furulyázás, emberismeret, néprajz, barkácsolás, angol nyelv- tanítása zajlik, mert az a pszichológiai szemléletmód hatja át a programot, hogy a tanuló változatos tevékenységek sokaságán keresztül megtalálja az érdeklődésének megfelelő területet.
Ezáltal biztosítható a képességfejlesztés, megfelelő motiváció, kitartás, feladat iránti elkötelezettség.
Mivel a tanuló sok mindenben kipróbálhatja magát, lehetőség van a tehetségek felismerésére.
Az értékelés rendszere összetett. A fő tantárgyakra érdemjegyet, a többi tantárgyra szöveges értékelést kapnak a tanulók.
Cél, a fejlesztő értékelés, motiválás. A pedagógus szerep is új, a tanár segítő partner a pedagógiai folyamatban, aki együttműködik a tanulókkal, szülőkkel.
Kiemelt feladatnak tekinti az illem és önművelés fontosságát.
Szervezeti forma az iskolaotthonos tanulás, mely lehetőséget biztosít a terhelés egyenletes eloszlására.
Hétfőtől csütörtökig 16 óráig vannak a gyerekek az iskolában, legkorábban 15.30 órakor lehet őket hazavinni.
Pénteken 14.30 óráig van a tanítás, legkorábban 14 órakor mehetnek haza.
Az iskolaotthonos rendszer miatt hétköznap nem kapnak házi feladatot.
Pedagógusok bemutatása Az ÉKP tagozaton a következő tanévtől Hermann Noémi, Pálné Kellner Márta és Rauf Andrea lesznek a tanítók.
Azonos elvekkel, értékrenddel rendelkezünk.
Egymást segítve, kiegészítve végezzük munkánkat.
Több, mint tíz éves közös munkánk során megvalósult az együttműködés, elfogadás, tolerancia a közös cél elérése érdekében. Osztályunkban olyan tanítási környezetet próbálunk biztosítani ahol minden gyermek a számára legmegfelelőbb ütemben, szinten, minőségben és mennyiségben sajátítja el a tananyagot.
Ezt differenciálás, kooperatív, egyéni, páros, frontális munka keretében tesszük. A motiválás, értékelés változatos formáit alkalmazzuk.
Törekszünk arra, hogy minden tanulónak sikerélménye legyen. Fontosnak tartjuk a tanulók dicséretét, a fejlesztő értékelés alkalmazását.
Előtérbe helyezzük a konstruktív ismeretszerzést, nyílt végű feladatok adását, a cselekvéses tanítást, a kreatív gondolkodás fejlesztését.
Együttműködés az iskola minden szereplőjével – tanár, diák, szülő- szerves részét képezi munkánknak. Lényegesnek tartjuk, hogy a gyerekek iskolai élete ne csak órai munkára, tanulásra korlátozódjon, hanem közösségi élményekre is.
Ehhez változatos lehetőségeket biztosít az ÉKP tagozat és az iskolai programok.

Szeretettel várjuk gyermeküket leendő osztályunkba!