Német tagozat

Történet

Az iskolában hagyománya van az idegen nyelv oktatásának. Az első években még oroszt tanítottunk, majd kollégáink (Baksa Judit, Friedrichné Pethő Ilona) átképzésével megindult a német (1989), egy évre rá pedig az angol nyelv oktatása (Dömötörné Gráczer Erika).

Általános leírás (Részlet Pedagógiai Programunkból)

Az idegen nyelv oktatása (angol, német) emelt szinten is folyik iskolánkban.

A tanulókat a szülők kérelme alapján 1. osztályban soroljuk be az angol és német nyelvet tanulók osztályába.

Első osztály I. félévéig a tanulók csoportbontásban heti 2 x fél órában ismerkednek az idegen nyelvvel. Félév után eredményességük alapján válogatjuk ki azokat a tanulókat, akik az idegen nyelv tanulását emelt szinten folytatják tovább.

A vizsgált “eredményességi” terület a magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakon belül nyújtott teljesítmény.

A vizsgálatot végző csoport tagjai:

  • az osztálytanító
  • az idegen nyelv szakos tanár
  • a napközis nevelő

Az 1. osztály I. félévétől 4. osztályig a választható órák keretéből heti 2 x 1 órában tanítjuk az idegen nyelvet. 5-8. osztályig a kerettantervnek megfelelően emelt szinten heti 5 órában folyik az idegen nyelv tanítása csoportbontásban. Az emelt szintű csoportból való kilépés feltételeit az intézmény SZMSZ-a tartalmazza.

A német nyelv oktatása

A német nyelv első csoportja 1989/90-ben indult, 2 évfolyamon.

Németszakos kollégáink: Baksa Judit
Feketéné Bodnár Ildikó
Miklós Gabriella
Nagyidai Zsuzsanna
Regős Gabriella
Voleinné Szlávik Judit

A nyelvtanulás csoportbontásban, szakos és sima csoportokban történik: a tagozatosok 1. évfolyamtól, a többiek 4. évfolyamtól foglalkoznak az idegen nyelvvel.

A heti óraszámok a következőképpen alakulnak:

Tagozat
Sima
1. osztály
2
2. osztály
2
3. osztály
3
4. osztály
3
2
5-8. osztály
5
3

Versenyek, pályázatok

A németet tanulók alapos tudását és felkészültségét a városi, területi és országos versenyek en elért eredmények bizonyítják. Diákjaink évről-évre sikeresen vesznek részt a különböző egyéni és csoportos tanulmányi versenyeken − városi vetélkedőkön rendszerint a dobogós helyeken végeznek, a gimnázium által szervezett Próbafelvételin minden évben az 1-3. helyezett között van dózsás tanuló, aki így mentesül a német nyelvi felvételi vizsga megírása alól.

A németes diákok hagyományosan részt vettek és az 1-4. helyezett között vannak évek óta az országos TITOK levelező versenyeken, valamint kreatív tanulóink a KLETT Kiadó által évente meghirdetésre kerülő tanulmányi versenyre készítettek pályamunkát (hangjátékot, mesejátékot, társasjátékot, képregényt, kollázst stb.), s ezen alkotásokat a kiadó minden esetben díjjal jutalmazta, sőt a mesejáték és a rejtvény-gyűjtemény nyomtatásban is megjelent, könyvesbolti forgalomba került.

Németnyelvű újságokból (Topic, Jö, Spatzenpast) is bővíthetik a gyerekek szókincsüket és országismeretüket.

Német cserekapcsolatunk

A „németesek” nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is tökéletesíthetik nyelvi tudásukat: 1999 óta működik testvérkapcsolat egy Németországban, Ründerothban található a mi 8 osztályos gimnáziumunknak megfelelő középiskolával.

A partneriskola diákjaival rendszeresen bonyolítunk diákcserét: évente találkozhatnak a magyar és a német diákok, s alkalmanként 10 napot tölthetnek el egymással..

A dózsásoknak így lehetőségük nyílik a németet gyakorlatban alkalmazni, valamint Németországot, Ründerothot, illetve környékét, Köln és Bonn városát is megismerhetik; a német gyerekek pedig Dunaújvárost és Magyarország fővárosát, és más szép városait és tájait (pl. Balaton, Kecskemét) fedezhetik fel.

A diákcserék során sok barátság született, a kapcsolat általában levél ill. e-mail formájában továbbra is megmarad, ily módon a tanulók írásban is gyakorolják a német nyelvet.