Kapcsolat

 

Postacím: Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola (OM száma: 030 028)
2400 Dunaújváros, Köztársaság útja 14.
Tagiskola: Szilágyi Erzsébet Általános Iskola
Telefonszámok: igazgatói iroda: (06-25) 413-035-ről kapcsolják
titkári iroda: (06-25) 413-035
Fax: (06- 25) 413-035
E-mail cím: dozsaduj@freemail.hu; dozsa@dozsa-duj.sulinet.hu
ISKOLAVEZETÉS tagjai
Tóth Györgyné igazgató
Pálné Kellner Márta alsós igazgatóhelyettes
Miklós Gabriella felsős igazgatóhelyettes
Farkas Beáta gyermekvédelmi igazgatóhelyettes
Farkas Márta tagintézmény-vezető
Balla Zoltánné – GESZ-összekötő
IGAZGATÓI FOGADÓÓRA
A hónap első 3 keddjén:   8.00 – 10.00 óráig
Szerdán: 14.00 – 16.00 óráig
Csütörtökön: 14.00 – 16.30 óráig
TANÍTÓK ÉS TANÁROK FOGADÓÓRÁJA
MINDEN HÓNAP MÁSODIK HÉTFŐJÉN 17-18H-IG
(Kivéve: szeptember és február hónapok, amikor szülői értekezletek-en tájékozódhatnak az érdeklődő szülők)
Egyéni megbeszélések az illető kollégával történt személyes egyeztetés alapján lehetségesek.
GYERMEKVÉDELEM – BŐVEBBEN
Farkas Beáta gyermekvédelem és iskolalátogatási igazolás
Telefon: (06-25) 413-035-ről kapcsolják
Fogadóórái: Dózsa: Hétfőn:1/2 8 – 1/2 9-ig,
(Sürgős esetben más időpontban is, telefonos egyeztetés után.)
Tel: 06 25 413 035
Szilágyi: A-hét SZERDA: 1/2 8 – 1/2 9-ig,
B-hét KEDD: 15-16 óra között.
Tel.: 06 25 411 330
Helye: 1.emelet a volt gazdasági irodában (Dózsa)
ZEKÉNÉ LENDVAI RÉKA GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ (Veszpr. és Fejér m.) 06-20-489-9621
lendvai.reka@obdk.hu
Iskolalátogatási igazolás Az iskolatitkártól minden reggel 1/2 8 – 8 és 1/2 2-1/2 3 között.
Helye: iskolatitkári iroda (1. emeleten)
Iskolatitkárunk:Bazsárné Jurcsák Brigitta
 EGÉSZSÉGÜGY
Iskolaorvos Dr. Schmidt Beatrix
Rendel: keddenként, 10-11 óráig
Iskolai fogorvos
alsó tagozatnak:
Dr. Székely Krisztina (Balogh Á. u. 6. fsz. 2.)
felső tagozatnak
Dr. Kéthelyi Ágnes (6. 7. évfolyam)
Dr. Dénes Judit (5. 8. évfolyam)
Védőnőnk Temesiné Garas Anikó
fogadóórája:
Dózsa: minden hétfőn, 13-15 óra között
Szilágyi: minden szerda 13-15 óra között
védőnői napok: hétfő, kedd, szerda: 8-14 óra
telephely telefonszáma: 413-848
Védőnői program (feltöltés alatt)