Iskolatörténet, Iskolánk jelképei, Hagyományaink

 

Iskolatörténet            Iskolánk jelképei            Hagyományaink

Iskolatörténet

I. A KEZDETEK

Iskolánk 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben nyitotta meg kapuit.

Az 1980. június 20-án kelt Iskolai Törzskönyvben, melyet Borovszkyné Győr Zsuzsanna, első igazgatónőnk jegyzett fel, ez áll a kezdetekről:

„A Dunaújvárosi Hírlap 1978.április 28-i számában cikk jelent meg arról, hogy a Városi Tanács ülése tárgyalt az V. ötéves terv hátralévő időszakának fejlesztési programjáról. E programban az oktatásügy folyamatos beruházásai közt említi a Dózsa II. Városrészi Általános Iskolát. Hírül adja az írás, hogy az új iskola része annak a fejlesztési programnak, amelynek eredményeként a városban az 1980/81-es tanévtől megvalósulhat az egyműszakos oktatás.

Az újság 1978. május 9-i száma képet közöl: a Dózsa II. városrészben a 26-os Állami Építőipari Vállalat kivitelezésében a Dunai Vasmű profiljaiból 16 tantermes iskola készül; befejeződött az alapozás. Az iskola ‘A’ szárnyának (oktatási szárny) műszaki átadására 1979. június 29-én került sor. Július 16-17-én volt a beköltözés. E két napon az iskola leendő nevelői és tanulói, valamint a DV Igazgatóság II. Gazdasági egysége (patrónusunk) dolgozóinak segítségével szállítottuk át a bútorokat, berendezési tárgyakat a Ságvári Endre Általános Iskola raktáraiból. Legutoljára épült fel a tornatermi szárny, melynek műszaki átadása október 10-én, üzembe helyezésére december 4-én történt.

A tantestület tagjai a város és a járás általános iskoláiból jöttek áthelyezéssel, illetve a főiskolákról pályakezdőként, pályázattal. Ekkor történt a technikai dolgozók többségének alkalmazása is. A leendő tantestület első, ismerkedő összejövetelét június 7-én tartotta, a Barátság Úti Általános Iskolában.

A tanulókat − az első osztályosok kivételével − a város általános iskolái irányították át. Az 1979/80-as, első tanév első osztályosainak beíratása a Barátság úti iskolában történt meg. Iskolánk első beírt tanulója: Tonka Péter, 1.c. osztály.

Az iskola átadásával egybekötött tanévnyitó ünnepélyt szeptember 3-án, délután 5 órakor tartottuk.

Megyei és városi vezetők mellett jelen volt a művelődési osztály vezetője, ifjúsági vezetők, valamint Horty József, a 26-os ÁÉV főépítésvezetője, és Bánhegyi Károlyné tervező.”

16 tanteremben, 23 osztállyal (713 fő) 40 tanár kezdte meg az első, 1979-1980-as tanévet.

Igazgató: Győr Zsuzsa, helyettesek: Solymár Istvánné, Babucsik Pál

Az orosz nyelv tanórai oktatása mellett délután az alábbi szakkörök közül választhattak ekkor a diákok: könyvbarát, történelem, orosz levelező, fizika, képzőművész, kézimunka, báb, kis zenebarátok, vöröskeresztes, természetjáró, lövész, barkács, modellező.

II. KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEK ISKOLÁNK TOVÁBBI TÖRTÉNETÉBEN

A Dózsa név felvétele

Részlet a 1986/87-es tanév végi értekezlet feljegyzéséből:
„Az elmúlt évben − és az iskola életében − kiemelkedő helyet kapott Dózsa György nevének felvétele. Hosszú hónapok fáradságos munkájával készült nevelőtestületünk és a tanulóifjúság erre a fontos eseményre. Tanulóink megismerték az iskola névadójának életútját, személyének jelentőségét a magyar nép történetében. Az úttörőcsapat vetélkedőket szervezett a névadó életútjáról, a Dózsa-hónap keretében különböző tanulmányi és sportvetélkedők tették érdekessé a felkészülést. Dömötörné Gráczer Erika kolléganőnk igen színvonalas, látványos műsort állított össze és mutatott be tanulóival.
A március 26-án megrendezett névadó ünnepségen Dr Kácsor Ferenc művelődési osztályvezető tartott avató beszédet, és adta át Fodor Sándor dunaújvárosi szobrászművész Dózsa-portréját az iskola aulájában. Az ünnepségen sok meghívott vendég, régi kollégák, szülők is résztvettek.”

Gazdasszonyképző

1991/92-es tanév évzáró értekezletéből:

„A tervezett új iskolarendszer felé tettünk mi is egy lépést akkor, amikor elvállaltuk a tanév elején az életre felkészítő 9. osztály indítását., ami a tervek szerint jövőre 10. osztályra bővül. Ezzel a képzésformával iskolánk neve is megváltozott: az Önkormányzat 1991. dec. 1-jei hatállyal Dózsa György Általános Iskola és Speciális Szakiskola névre változtatta intézményünk elnevezését. Új bélyegző is született
… A lányok jól beilleszkedtek az iskola közösségébe, hála osztályfőnöküknek, illetve az osztályban tanító kollégák eredményes munkájának.”
A szakiskola, bár jól működött és sok leendő gazdasszonyt képzett, 1996. júniusában befejezte működését iskolánkban, és megszűnéséig a Gárdonyi iskola keretén belül működött tovább.

Bővülésünk 1996-ban

1996 szeptemberétől iskolánk létszáma hirtelen nagyot nőtt, hiszen hozzánk került az Aranyvölgyi Úti Általános Iskola egyik fele. Nagy örömmel fogadtuk őket, hiszen sok kiváló kollégát és változásra is nyitott gyermeket ismerhettünk meg. Ők hozták magukkal a népszerű és a szülők által is igen keresett ÉKP -rendszerű oktatást is.

Utazás Párizsba

1995 májusában, egy nemzetközi versenyen elért kiváló helyezésünk jutalmaképpen néhány diákunk Pálmai Csilla és Horváth Lászlóné tanárnő kíséretében Párizsban tölthetett néhány felejthetetlen napot.

Német testvériskolánk

Miklós Gabriella német tanárnőnk alapos és eredményes munkája eredménye képpen 1998 óta testvériskolánk a németországi Rünederoth-i Iskola. Kezdetben az iskolavezetők jártak egymásnál látogatóban, majd 1999-től kezdeve – eleinte ugyanabban az évben, majd kétévenként – a két iskola diákjai és kísárő tanáraik felváltva töltenek egymás országaiban 10-10 napot, mely mind országismereti, mind nyelvi szempontból igen hasznosnak bizonyul.

Iskolánk jubileumi rendezvényei

Elsőként 1999-ben rendeztünk nagyszabású gálaműsort iskolánk fennállásának 20. évfordulója alkalmából a Polgármesteri Hivatal C szárnáyban, majd 2005-ben a Sportcsarnok adott otthont negyedszázados fennállásunk tiszteletére rendezett nagyszabású gálaműsorunknak. 30 éves fennállásunkat ünneplő gálaműsorunknak szintén a Sportcsarnok adott otthont 2010. áprilisában.

Újabb bővülésünk

2010. szeptemberétől – önkormányzati döntés értelmében – a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola tagiskolánk lett. A kapcsolatunkat több ponton tudjuk erősíteni: kollégáink áttanítanak, közös diákrendezvényeket szervezünk, a tanári értekezleteket felváltva a két iskolaépületben tartjuk, közös tanári kirándulásokon vehetünk részt, illetve együttműködnek a munkaközösségeink is.

Név az iskolaépületen

Iskolánk 25 évvel ezelőtt vette fel a Dózsa György nevet. Ezt az évfordulót megünnepeltük 2012. december 6-án azzal, hogy iskolai ünnepség keretén belül avattuk fel a Munkácsi Zsuzsanna népi keramikus művész által készített feliratot. A Városi Televízió rögzítette az eseményt, és egy interjú is készült Horváth Zoltánnéval, a rendezvény szervezőjével, a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány kuratóriumi elnökkel. Az iskola rövid történetének áttekintését Szepesi Hanna 8.c osztályos tanuló, valamint Jánosi Hanna 4.d osztályos tanuló verse zárta. A műsor zárásaként 8 kék színű léggömb emelkedett a magasba, jelképezve ezzel iskolánk 8 évfolyamát.

Új nevünk

2013. nyarán, állami döntés következtében új nevünk – beleértve a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola tagiskolánkat: DUNAÚJVÁROSI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA.

 

Iskolánk jelképei

Iskolánk aulájában látható Dózsa mellszobra , mely Fodor Sándor dunaújvárosi szobrászművész alkotása.

Iskolánk indulója

Írta: Kovács Judit, az iskola volt tanulója.
Dallam : Rózsa Márta
Hangszerelte : Hegyi Dávid (mv.)

1.
Az öreg szobor visszanéz,
ha átlépem sulim küszöbét.

Refrén:
Diáknak lenni jó dolog,
én Dózsa-iskolás vagyok!

2.
Bronzból öntött hős feje
büszkeséggel van tele.

Refrén:
Diáknak lenni jó dolog,
én Dózsa-iskolás vagyok!

3.
Utódai mi vagyunk,
nagy csatába indulunk.

Refrén:
Diáknak lenni jó dolog,
én Dózsa-iskolás vagyok!

4.
A tudomány az ellenfél,
legyőzése most a cél.

Refrén:
Diáknak lenni jó dolog,
én Dózsa-iskolás vagyok!

5.
Énekünk már messzeszáll,
dicsőíti iskolánk!

Refrén:
Diáknak lenni jó dolog,
én Dózsa-iskolás vagyok!

Iskolánk logója:

Iskolánk jelvénye:
Rajzolta : Hizoh Gábor, iskolánk volt diákja

 

Hagyományaink

 

Elsősavató

1996. év óta hagyomány nálunk a kis elsősök Dózsa Iskola polgárává avatása. A gyerekek egy mese keretében három játékos próbatétel után juthatnak be a királyi várba, ahol a „Dózsa iskola polgárává” fogadják őket.

Kezdeményezte : Halász Attiláné, Mayer Gabriella, Huszti Józsefné.
Jelenleg szervezi : a mindenkori negyedikes osztályok

Egészségnap (hét)

Általában októberben és márciusban rendezzük meg, amikor a nap az egészséges ételek fogyasztása (magos kifli, joghurt, gyümölcs) mellett már kora reggeltől késő délutánig a sport, a mozgás örömének jegyében telik el.
Reggel a suliba görkorival, rollerrel lehet érkezni. A nap folyamán a gyerekek próbára tehetik erőnlétüket is, pl. 30 percig tartó futással; a nagyszünetben koedukáltan, „alsós-felsős szinten” a tornateremben zenére gimnasztikáznak. Délutánonként ügyességi sor- és sportversenyeken vesznek részt; egészséges életmódról, vagy homeopátiáról szóló előadásokat hallgathatnak meg; taiji-bemutatóban gyönyörködhetnek, valamint lelkes anyukák és tanárok által készített, fura-finom „reform”-ételeket kóstolhatnak.

Kezdeményezte : Horváth Lászlóné
Jelenleg szervezi :
Rendszeres támogatóink :

Halloween party

Angolszász mintára – valamint angolosaink kezdeményezésére – mi is megemlékezünk a boszorkányok és szellemek „újraeljöveteléről”. Egy késő októberi délutánon – a gyümölcs-belépő kifizetése után – megtekinthető a gyerekek által faragott töklámpások kiállítása. Az iskola földszintje is átalakul játszóházzá, ahol az alsósok seprűt kötözhetnek a saját maguk készítette banya kezébe, ahol útvesztőkben tekereghetnek, kifestőket színnel életre keltenek. A második emeleten a felsősök különböző ügyességi gyakorlatokat végezhetnek (szellem-kugli), vagy boszorkánnyal jósoltathatnak, Harry Potter-totót tölthetnek ki – mindezt fontokért, melyeket végül a gyerekek édességre, gyümölcsre válthatnak be.

Kezdeményezte : Dömötörné Gráczer Erika
Jelenleg szervezi :

Dózsa-hét

Rendszerint novemberben vagy decemberben kerül sor megrendezésére.
Hagyományosan Dózsa-emlékműsorral és koszorúzással kezdődik a hét megnyitója, majd különböző iskolai és városi tantárgyi versenyeken, illetve egyéb szórakoztató programokon, sportrendezvényeken tehetik próbára ügyességüket és tehetségüket az iskola és a város tanulói.
A Kék Napon mindannyian iskolánk színébe öltözünk, de rendezünk versenyeket fodrászoknak, sminkeseknek; a diákok pedig megválaszthatják a LEG-eket (legszebb lány, legszebb fiúláb, legjobb tanár, legnépszerűbb diák, stb.).
A Dózsa-héten diákigazgató-kampány és választás is zajlik, mely végül a pénteki fordított napban éri el csúcspontját: ilyenkor – helycsere következtében – a tanárok is újra felidézhetik régi diákpad-beli élményeiket. Az eseménysorozatot díjkiosztás, és – természetesen – egy fergeteges diszkó zárja.

Kezdeményezte, és jelenleg is szervezi a DÖK-kel karöltve: a tanári kar

Mikulás-kupa

A város iskolái ezen a kupán, barátságos mérkőzéseken a 3-4. osztályos fiúk mérik össze foci-tudásukat.

Fenyőfadíszítő verseny

1997-ben kolléganőnk, Horváth Lászlóné kezdeményezésére született meg a híres és szép hagyományunk. Egy december 15-e utáni napon a város minden iskolájából érkeznek csapatok, hogy a fenyőfákat minél szebben feldíszítsék és ebben is összemérhessék tehetségüket. Az így díszbe öltöztetett karácsonyfák végül a tanítványaink közül a legjobban rászoruló családoknál, a kórház gyermekosztályán, az idősek otthonában, és a hajléktalanok otthonában emelik az ünnep fényét.

Jelenleg szervezi 
: Tatár Edina

Szülő-tanár bál

1997 óta tartjuk meg a tanári és szülői együttműködés e látványos és szórakoztató eseményét.
A jegyekből befolyt összeg az iskola Alapítványát gazdagítja.

Kezdeményezte 
: Horváth Zoltánné

Nyári táborok

Hagyományosan miénk volt egy hétnyi turnus Alsóörsön, újabban pedig Balatonlellén táboroznak diákjaink.
Emellett az osztályok még egyénileg is szerveznek táborokat.

SAJÁT SZERVEZÉSŰ VÁROSI VERSENYEINK 

ANGOL Dózsa-hét

NÉMET Dózsa-hét

SZÖVEGÉRTÉSI verseny 4. osztályosoknak Dózsa-hét

ÉSZKERÉK Dózas héten, vagy a 2.félévben

KARÁCSONYFA-DÍSZÍTŐ VERSENY December közepe táján

KOMPLEX Műveltségi vetélkedő Febr./Ápr.