Hagyományos tanrendű nyelvi tagozat

Történet:

Az iskolában hagyománya van az idegen nyelv oktatásának. Az első években még oroszt tanítottunk, majd 2 kollégánk (Friedrichné Pethő Ilona, illetve Dömötörné Gráczer Erika) átképzésével megindult a német (1989), egy évre rá pedig az angol nyelv oktatása.

Az idegen nyelv oktatása (angol, német) emelt szinten is folyik iskolánkban.

A tanulókat a szülők kérelme alapján 1. osztályban soroljuk be az angol és német nyelvet tanulók osztályába.

Az 1. és 3.évfolyamon, csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. 4.osztályban az egyik csoport 3 a másik 2 tanórában foglalkozik az angol nyelvvel. 5-8. osztályig a kerettantervnek megfelelően emelt szinten heti 5 órában folyik az idegen nyelv tanítása csoportbontásban. Az emelt szintű csoportból való kilépés feltételeit az intézmény SZMSZ-a tartalmazza.

Az angol nyelv oktatása

Az angol nyelv első csoportja 1990/91-ben indult.

Angol szakos kollégáink: Demlyén Éva
Lukács Ildikó
Meisitzné Ács Nóra
Robinson Erika Anna
Tisza Tímea

A nyelvtanulás csoportbontásban, szakos és sima csoportokban történik: a tagozatosok 1. évfolyamtól, a többiek 4. évfolyamtól foglalkoznak az idegen nyelvvel.

A heti óraszámok a következőképpen alakulnak:

Tagozat
Sima
1. osztály
1
1
2. osztály
2
2
3. osztály
2
2
4. osztály
3
2
5-8. osztály
5
3

Kihívás

Az angolul tanuló diákjaink rendszeresen sikerrel vesznek részt a városi, és város környéki, valamint országos versenyeken. Egyéni és csoportos tanulmányi versenyekre is jelentkeznek, eredményeik itt is kiválóak.

Angol tagozatos diákjaink közül 8. osztályban nagy sikerrel teszik le az alapfokú nyelvvizsgát.

A Széchenyi Gimnázium által meghirdetett próbafelvételin minden évben részt vesznek és jó eredménnyel végeznek angolt tanuló diákjaink. A nyelvi tagozatos osztályokba sok diákunk kerül be.

Az „angolosok” is részt vettek az országos TITOK levelező versenyen, melyen szintén 1-3. hely között végeztek. A „LONDON BRIDGE”, valamint a „LITTERÁTUM” hasonlóan országos szintű levelezőverseny, melyeknek évek óta hűséges résztvevői.

Nemzetközi projektekben is részt vettünk, mint pl. az I-Tech Project, illetve évek óta kiemelkedő helyet érünk el az e-twinning projektek országos bemutatóin. (Legutóbb országos első helyezést ért el Pavlicsek Csilla kolléganőnk a 7.a osztályos csapatával – 2015.)

Szintén angolosaink kezdeményezték az azóta iskolai hagyománnyá lett Halloween Party-t, mely azóta minden október végén megrendezésre kerül