Angol tagozat

Történet:

Az iskolában hagyománya van az idegen nyelv oktatásának. Az első években még oroszt tanítottunk, majd 2 kollégánk (Friedrichné Pethő Ilona, illetve Dömötörné Gráczer Erika) átképzésével megindult a német (1989), egy évre rá pedig az angol nyelv oktatása.

Általános leírás (Részlet Pedagógiai Programunkból)

Az idegen nyelv oktatása (angol, német) emelt szinten is folyik iskolánkban.

A tanulókat a szülők kérelme alapján 1. osztályban soroljuk be az angol és német nyelvet tanulók osztályába.

Első osztály I. félévéig a tanulók csoportbontásban heti 2 x fél órában ismerkednek az idegen nyelvvel. Félév után eredményességük alapján válogatjuk ki azokat a tanulókat, akik az idegen nyelv tanulását emelt szinten folytatják tovább.

A vizsgált “eredményességi” terület a magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakon belül nyújtott teljesítmény.

A vizsgálatot végző csoport tagjai:

  • az osztálytanító
  • az idegen nyelv szakos tanár
  • a napközis nevelő

Az 1. osztály I. félévétől 4. osztályig a választható órák keretéből heti 2 x 1 órában tanítjuk az idegen nyelvet. 5-8. osztályig a kerettantervnek megfelelően emelt szinten heti 5 órában folyik az idegen nyelv tanítása csoportbontásban. Az emelt szintű csoportból való kilépés feltételeit az intézmény SZMSZ-a tartalmazza.

Az angol nyelv oktatása

Az angol nyelv első csoportja 1990/91-ben indult.

Angol szakos kollégáink: Lukács Ildikó
Robinson Erika Anna
Tisza Tímea
Tanító+angol: Fülöp Krisztina
Pavlicsek Csilla

A nyelvtanulás csoportbontásban, szakos és sima csoportokban történik: a tagozatosok 1. évfolyamtól, a többiek 4. évfolyamtól foglalkoznak az idegen nyelvvel.

A heti óraszámok a következőképpen alakulnak:

Tagozat
Sima
1. osztály
2
2. osztály
2
3. osztály
3
4. osztály
3
2
5-8. osztály
5
3

Kihívás

Az angolul tanuló diákjaink rendszeresen sikerrel vesznek részt a városi, és város környéki, valamint országos versenyeken. Egyéni és csoportos tanulmányi versenyekre is jelentkeznek, eredményeik itt is kiválóak.

Angol tagozatos diákjaink közül 8. osztályban nagy sikerrel teszik le az alapfokú nyelvvizsgát. Gratulálunk szép eredményeikhez, melyek egyúttal Robinson Erika Anna és Makkos Erika kolleganőnk kiváló munkáját is dicsérik.

A Széchenyi Gimnázium által meghirdetett próbafelvételin minden évben részt vesznek és jó eredménnyel végeznek angolt tanuló diákjaink. A nyelvi tagozatos osztályokba sok diákunk kerül be.

Az „angolosok” is részt vettek az országos TITOK levelező versenyen, melyen szintén 1-3. hely között végeztek. A „LONDON BRIDGE”, valamint a „LITTERÁTUM” hasonlóan országos szintű levelezőverseny, melyeknek évek óta hűséges résztvevői.

Nemzetközi projektekben is részt vettünk, mint pl. az I-Tech Project, illetve évek óta kiemelkedő helyet érünk el az e-twinning projektek országos bemutatóin. (Legutóbb országos első helyezést ért el Pavlicsek Csilla kolléganőnk a 7.a osztályos csapatával – 2015.)

Szintén angolosaink kezdeményezték az azóta iskolai hagyománnyá lett Halloween Party-t, mely azóta minden október végén megrendezésre kerül