Dolgozóink

Iskolavezetőség:

Tóth Györgyné igazgató
Pálné Kellner Márta alsós igazgatóhelyettes
Miklós Gabriella felsős igazgatóhelyettes
Farkas Beáta gyermekvédelmi igazgatóhelyettes

Pedagógusok:

Aranyos-Losonci Ildikó
Baksa Judit
Bartók Gábor
Bebesi Csaba
Biró Éva Zsuzsanna
Bodáné Süki Anikó
Bognárné Furuglyás Gabriella
Dr. Breznyánné Nemes Tünde
Csapó Mária
Csibyné Vajda Tímea
Dusza Gabriella
Erdélyi Barbara
Facskó Ágnes
Farkas Beáta
Fejes Ildikó
Feketéné Bodnár Ildikó
Flick Szabina
Fülöp Krisztina
Gajdó Krisztina
Garamvölgyi Józsefné
Gebeiné Szárszó Judit
Görög Gabriella
Hargitai Ferencné
Hegedűsné Látos Andrea
Hermann Noémi
Horváth Zoltánné
Jánosiné Szegfű Andrea
Johan Fanni
Keszthelyiné Greschner Ágnes
Körmöczi Melinda
Lukács Ildikó
Magyar Erika
Márta-Kalmár Diána
Meisitzné Ács Nóra
Mészárosné Mayer Gabriella
Miklós Gabriella
Molnár Attila
Móró Józsefné
Nagyidai Zsuzsanna
Novák Gáborné
Pákozdi Gabriella
Pálmai Csilla
Pálné Kellner Márta
Paprika Jenő
Rauf Andrea
Robinson Erika Anna
Rózsa Márta
Seres-Rausch Bernadett
Sidóné Pavlicsek Csilla
Simon Gyuláné
Szabóné Vida Andrea
Szárszó Lajos
Szerencse Andrea
Szőke Genovéva (óraadó)
Takács-Mittág Anikó
Tatár Edina
Tisza Tímea
Sólyom Gyöngyvér
Tóth-Gyalus Fruzsina
Tóth Györgyné
Udvardi Dóra
Vesztergomné Szurma Beáta
Vízi-Németh Adrienn
Voleinné Szlávik Judit

Intézményi dolgozók:

Iskolatitkár :
Bazsárné Jurcsák Brigitta
Kiss Zoltánné

Rendszergazda:
Bazsár Imre

Pedagógiai asszisztensek:
Kárpátiné Paál Rita
Nagy Erzsébet
Németh-Vaderna Krisztina

Gyógypedagógia, fejlesztés:
Soósné Tari Tíma
Dr. Breznyánné Nemes Tünde
Bognárné Furuglyás Gabriella
Hermann Noémi
Magyar Erika

Gyógytestnevelő:
Szabóné Vida Andrea
.
Technikai dolgozók:
Bukó Ferenc oktatástechnikus
Báló József – karbantartó
Forster Tiborné – gondnok
Kulcsár Istvánné- portás
.
Takarítóink:
Bakó Zoltánné
Böröcz Györgyné
Bereczky Anikó
Kárász Anett
Pandurné Szászin Katalin
Régerné Liska Tímea
Schererné Baranyi Anna
Osztályfőnökök
1.a angol tagozat Jánosiné Szegfű Andrea–Mészárosné Mayer Gabriella 5.a angol tagozat Paprika Jenő
1.b KOMP, német Sólyom Gyöngyvér-Szárszó Lajos 5.b német tagozat Keszthelyiné Greschner Ágnes
1.c ÉKP, angol Aranyos-Losonci Ildikó-Szerencse Andrea 5.c angol Rózsa Márta
1.d ÉKP, német Hargitai Ferencné – Sidóné Pavlicsek Csilla 5.d német Biró Éva Zsuzsanna
2.a angol tagozat Gebeiné Szárszó Judit – Sátory Gabriella 6.a angol tagozat Lukács Ildikó
2.b KOMP, német Dr. Breznyánné Nemes Tünde–
Dusza Gabriella
6.b német tagozat Tatár Edina
2.c ÉKP, angol Bognárné Furuglyás Gabriella-
Magyar Erika
6.c angol Csapó Mária
2.d ———– ———– 6.d ———– ———–
3.a angol tagozat Bodáné Süki Anikó – Pákozdi Gabriella 7.a angol tagozat Takács-Mittág Anikó
3.b KOMP, német Johan Fanni –
Körmöczi Melinda
7.b német tagozat Feketéné Bodnár Ildikó
3.c ÉKP, angol Fülöp Krisztina-
Gajdó Krisztina
7.c angol Molnár Attila
3.d ÉKP német Hegedűsné Látos Andrea –
Novák Gáborné
7.d német Udvardi Dóra
4.a angol tagozat Facskó Ágnes –
Flick Szabina
8.a angol tagozat Szabóné Vida Andrea
4.b KOMP, német Simon Gyuláné –
Vizi-Németh Adrienn
8.b német tagozat Nagyidai Zsuzsanna
4.c ÉKP, angol Bartók Gábor -Vesztergomné Szurma Beáta 8.c angol Fejes Ildikó
4.d ÉKP német Hermann Noémi-
Pálné Kellner Márta-Rauf Andrea
8.d német Voleinné Szlávik Judit

BÜSZKÉK VAGYUNK RÁJUK!

(Jutalmazott dolgozóink, pedagógusaink)

Volt dózsás dolgozóink:

Antal Istvánné Márta (igazgatónk) Lázár Lászlóné
Babucsik Pál Lengyel Árpádné Mária
Badi Imre Lengyel Mária  (Pucika)
Bálint Éva Lipták Gyuláné Emília
Dr. Beregi Istvánné Losonci Ildikó Adrienn
Berta Pálné Zsuzsa Madár Gizella
Bécs Krisztina Makkos Erika
Bíróné Karacs Ágnes (alsós ig.h.) Márkliné Huszárik Mária
Boronkai Lászlóné Julika (iskolatitkár 25 évig) Molnár Lajosné Gitta
Borovszkyné Győr Zsuzsanna (címzetes igazgatónk) Nagy Istvánné
Böröczki Adrienn Dr. Nagy Sándorné Olga
Csatlós Istvánné Éva Nagy Tiborné Judit
Csikósné Maczó Edit Németh Valéria
Csősz István Pálfi Tiborné
Dobány Sándor Patakiné Kovács Veronika
Domokos Andrásné Juli Rábavölgyi Zoltánné
Dömötörné Gráczer Erika Ruffing Péter
Fauszt Ferencné Ida Schmidt-Szabó Gabriella
Forczeg Ágnes Simon Gyula
Friedrichné Pethő Ilona Sófalvi Istvánné Magdolna
Gábor Mártonné Klára Solymár Istvánné Julianna
Galambos Péterné Mária Solymossi Károlyné
Golubov Gábor Sólyomné Soós Hedvig
Halács Mónika Stadler Lászlóné Éva
Halász Attiláné Szabó Péter
Herczeg Béla Dr. Szegedi Józsefné Klára
Dr. Horváth Ferencné Erzsébet Székely Gézáné Éva
Horváth Lászlóné Pancsika Szilárdi János
Ivacs Júlia Szuprics Tamás
Jáksó Józsefné Dr. Takács Miklósné
Kanyik Zoltánné Téglás Klára Dr. Tarjáni Györgyné Mária
Kiss Andrásné Magdolna Torda Viktorné Magdolna
Kiss Józsefné Rózsa Tóth Ildikó
Kondorné Mrázik Katalin Tóth Ágnes
Koppány Emese Váczi Jánosné Irén
Korsoveczkiné Balló Erzsébet (címzetes igazgatónk) Vadász Gyula
Kóti István Vágó Jánosné Klára (Kömény A-né)
Költő Józsefné Magdolna Váradi Szilvia
Krepsz Erzsébet Varga Marianna
Kurisné Köller Anikó Varsányi Anikó
Ladóczkiné Ötvös Erzsébet Végh Vincéné Ágnes
Dr. Lakatos Lászlóné Katalin Yanes Anita