Tehetséggondozó Szakkör az alulteljesítők számára

Iskolánkban az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) Tehetségponttal együttműködve a tehetséges tanulók fejlesztése érdekében 2010 óta komplex tehetséggondozást megvalósító szakkör működik. A felső tagozatról a 6-7. osztályból kikerült tanulókkal dolgoznak együtt a pedagógusok. A program 60 órás. A tematikát iskolánk pedagógusai dolgozták ki, figyelve arra, hogy a tanulóknak a képességei minél több területen tudjanak fejlődni.

A felsős programot vezetik:
Fejes Ildikó, Várnagyné Garajszki Zsuzsanna, Bebesi Csaba, Molnár Attila.


2010-11    2011-12    2012-13    2013-14     2014-15     2015-16   2016-17   2017-18

2017-18-as tanév  

 

Felsős tehetséggondozó szakkörünk honlapja: Tehetséggondozó szakkör 2017-18

 

2016-17-es tanév  

 

Felsős tehetséggondozó szakkörünk honlapja: Tehetséggondozó szakkör 2016-17

 

 

2015-16-os tanév  

Beszámoló az alulteljesítő tehetséges tanulók éves szakköri munkájáról – teljes összefoglaló

Szakköri programunk lényege az alulteljesítő tehetséges tanulók tanórán kívüli hatékony és eredményes oktatása a különböző kompetenciaterületek fejlesztésén keresztül.

A kiemelt 4 területünk – a matematika, a történelem, az informatika, a dráma-játék – témakörei a kulcs kompetenciákra épülnek. A 4 különböző tantárgyban meglévő ismeretek ugyanis egy egésszé ötvöződnek össze a szövegértés, szövegalkotás, logikus gondolkodás, problémamegoldás, képességének erősítésével. Továbbá a megtartott foglalkozásokon a térszemlélet, a szociális, a digitális kompetenciák fejlesztésével valósulnak meg a gyakorlatban.

A matematika köréből a geometriát és a sakk-játékot emeltük ki. Kapcsolódtunk az informatikához az online sakkfeladványokkal, amikor a csoportok egylépéses matt-feladványokat oldottak meg.

A történelemből megismert védekezéshez, támadáshoz, illetve a lovagrend témnájához illeszkedtek amikor megismerték a sakk alapjait azon belül a sáncolást, a vezéráldozatot „suszter matt” helyzeteket. Az Euler 3D térépítő programban önálló produktumok készültek túlmutatva a mértani testek megismert formáján.( hajó, vár, bástya, építmények)

A történelmi foglalkozások során a tananyag megismerését interaktív kérdőívek segítették, továbbá a megfigyelést, az emlékezőképességet, a digitális kompetenciákat különböző fortélyokkal erősítettük.(térképkészítés, térképismeret, térképhasználat)

A csoportok, párok szerepjátékok közben figyeltek egymásra, gyakorolták kommunikációs képességeiket lehetővé téve szókincsük bővülését. Átélték az adott történelmi korra jellemzőket. Az előadások alatt nyitottabbak lettek a pedagógusokkal és társaikkal egyaránt, önbizalmuk erősödött.

A rajzprogramok használatával jelentősen csökkent a tanulók passzivitása, amely sokszor oka az alulteljesítésnek. A gyerekek motiválása, a csoport foglakozások előnyeinek kihasználása volt a célja a plakátkészítésnek (keresztes lovagok) Euler 3D program animációinak megismerése, keresztrejtvények készítése (Eclipse Crossword program) az Ópusztaszeri egynapos kirándulás, és a kétnapos kirándulás Visegrádon és Esztergomban. A pályázat keretében igényelt eszközöket(5db laptop, CD, DVD, hangfal) örömmel használták a gyerekek.

Összefoglalva olyan alapokat ismerhettek meg a tanév 60 órájában, amely a programozásról,digitális lehetőségek kihasználásáról, rajzkészítésről, térképészetről, várjátékokról, tervezésről, taktikákról, döntéshozatalról, társak elfogadásáról, mások előtti szerepvállalásról, felelősségről szólt.

Tegyünk együtt a tehetséges gyermekekért! – Történelem

Tehetséggondozó szakkörünk az idei évben is egy komplex, hatvan órás foglakozást tartott az alul teljesítő tehetséges gyermekek számára, melynek témája a Középkor volt.
A gyermekek megismerkedtek a keresztes hadjáratok és a keresztes lovagok történetével. betekintést nyertek a középkori várépítészet és várostromok világába, valamint elkészíthették saját címerüket a heraldika szabályainak figyelembevételével.
Ismét ötvöztük a sakk, a dráma, az informatika valamint a történelem tantárgyakat egymással, hogy még színesebbé tegyük az ifjak számára a fogalakozásokat. Készítettek térképeket, plakátokat, drámajátékot játszottak. Számítógéppel tárbeli tárgyakat (pl. vár) varázsoltak számokból, címert szerkesztettek, keresztrejtvényt készítettek, s még lehetne folytatni a sort.
Sikeres pályázatunknak köszönhetően a diákok részt vehettek egy kétnapos (áprilisban) kiránduláson Visegrádon és Esztergomban, ahol többek között megtekintették a bazilikát és a várat. Ezzel azonban nem ért véget a sor, mert az Ópusztaszerei Nemzeti Történeti Emlékparkban is eltölthettünk egy csodálatos napot.
Az év zárásaként a tankerületi iskolák képviselőit vendégül láttuk, hogy betekintést nyerjenek az immáron ötödik éve működő műhelymunkánkba (ezt egy kiadvány formájában is elkészítettük), ahol aktív részesei lehettek a foglalkozásoknak.
Folytatás a következő tanévben…

Ízelítőül néhány kép:

TÖBB KÉP

2014-15-ös tanév

2013-14-es tanév

Felsős tehetséggondozó szakkörünk honlapja:www.tgszakkor.lapunk.hu

A szakkör tagjai 2014 májusában

Támogatott tehetséggondozás a Dózsában

Az idei tanévben az iskola pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetség Program során megjelent NTP-TM-13 kódszámú „Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása” című pályázati felhívásra. A pályázás sikerrel járt, mert 660.000 Ft-os támogatást nyertek el a program megvalósítására.

Több fajta tevékenység valósult meg az év folyamán. A 60 órás tehetséggondozó műhelyben a tanulók komplex tehetségfejlesztése több tehetségterületen – szövegértés, matematikai logika, interperszonális, és informatikai – folyik.

A program moduláris felépítésű, így a történelmi modul a szövegértésért, a matematikai játékok a matematika logikáért, a tánc és dráma az interperszonális és az informatika az IKT kompetenciák fejlesztésében vesz részt. A pályázat nemcsak a program megvalósítására nyújtott forrást, de lehetőség volt a tanulókkal egy napos kiránduláson való részvételre is. A Budai Várat vették be a nap folyamán, ahol a Hadtörténeti Múzeumban interaktív történelem órán vettek részt.

Természetesen ha tehetséggondozás, akkor Tehetségnapot is tartottunk, ahol a szakkör tagjai mutathatták be az éves tevékenységüket és a különböző helyszíneken fellelkesíthették az iskola diákjait a közös munkára. Négy területen mutathatták meg a tanulók a tehetségüket.
Volt várstaféta, ahol ügyességi, logikai, stratégiai akadályversenyen mérték össze erejüket a vállalkozó szellemű csoportok, sakkstaféta, ahol 12 különböző sakktáblán játszható játékokat próbálhattak ki a diákok a szakkör tagjainak segítségével, quizstaféta, ahol a csapatok kvízkérdésekben mérhették össze erejüket és
online stratégiai játékot játszottak csapatban, ahol megmutathatták a mennyire vannak otthon virtuális világban és mennyire tudnak közösen stratégiai döntéseket hozni.
Mindemellett pedig az iskola sportudvarán aszfaltrajzokon jelentek meg a régi idők végvárai.

A szakkör évek óta sikerrel működik iskolánkban, de ez a támogatás nemcsak a programok megvalósítására és a pedagógusok munkájának elismerésére adott forrást, de tudtunk sakk játékokat vásárolni a további fejlesztéshez és a munka dokumentálására a szakkör kapott egy saját fényképezőgépet, mellyel ezután saját maguk örökíthetik meg a munkájukat , majd az informatikai modulban lehetőségük lesz a saját fotóalbumukat összeállítani.

Természetesen egyetlen program sem működik pedagógus nélkül, így köszönjük a négy példaértékűen együtt dolgozó kollégának – Juhászné fejes Ildikó, Várnagyné Garajszki Zsuzsanna, Molnár Attila, Bebesi Csaba – munkáját.


 2012-13-es tanév

A Dózsa György Általános Iskola részt vett a Informatikával a tehetségesekért Alapítvány “ISZE jó gyakorlatok az Informatikával a tehetségesekért Alapítványban” c. NTP-JGYA-MPA-12-009 pályázatának a megvalósításában.

Az Alapítvány NTP-JGYA-MPA-12-009 pályázatában megvalósított tehetségprogramjáról az ISZE Inspiráció elektronikus folyóiratának Tehetségkülönszámában olvashatunk.

http://www.isze.hu/download/inspiracio/tehetseg.pdf

–   A folyóirat 45. oldalán az „Alulteljesítő Tehetségesekért Tanári Műhely – ISZE” c. ISZE jó gyakorlat átvételéről és adaptálásáról; az adaptált program „Interaktív tábla és szavazószett működtetése diákok által” megvalósításáról.

–    A folyóirat 45. oldalán a baji és a dunaújvárosi tehetségképzés képes hírei olvashatók.

2011-12-es tanév

A szakkör weboldala

A szakkör bemutatásáról szóló cikk az ISzE honlapján.

Páratlan lehetőség iskolánk tehetséggondozással foglalkozó nevelői számára!

Halács Mónika és Vizi-Németh Adrienn tanítónők szeptember 22-én délután meghívást kaptak Franz Joseph Mönks, az Európai Tanács örökös elnöke előadására Budapestre. Mönks professzor az európai tehetségügy kiemelkedő személyisége, akinek nevéhez fűződik az ECHA-diploma képzésének kidolgozása, amelnyek révéen a tehetségsegítő nevelés és oktatás specialistáivá avatják a pedagógusokat. Mindketten sok új információval, lelki feltöltődéssel tértek haza, a hallottakat beépítik további tehetséggondozó munkájukba.

Tehetséggondozó szakkörünk tagjaival december 14-én ellátogattunk a  Microsoft Magyarország Kft. budapesti központjába. A látogatás során betekinthettek abba a munkába, ami a központban folyik, megismerkedhettek a Microsoft legújabb projektjeivel, tanácsokat kaptak a biztonságos internetezéshez és természetesen nem maradhatott el a játék sem. Nagy örömükre kipróbálhatták az Xbox 360-on futó legújabb játékot, a Kinectet, melynek legnagyobb előnye, hogy csak úgy játszhatják, ha közben mozognak, páros küzdelmet vívhattak az interaktív terepasztalon, szerkeszthettek zenét és  természetesen az ajándék sem maradt el.
Tehetséggondozó szakkörünkben, melynek célja rejtett tehetségek fejlesztése, mindkét  intézményegység tanulói – Dózsa és Szilágyi – közösen dolgoznak. Így a kiránduláson együtt voltak a dózsás és szilágyis diákok, sőt a szakkörös tanulók mellett néhány szilágyis informatika tagozatos tanuló is részt vehetett a kiránduláson.


2010-11

A felsős tehetséggondozó szakkörök által készített honlap egész éves munkájukról:
www.tehetseggondozas.5mp.eu

A foglalkozáson készült képek:

Tehetséggondozás Juhászné Fejes Ildikóval (első és második foglalkozás)

Tehetséggondozás Molnár Attilával (első, második és harmadik foglalkozás)

Országos fórumon mutatkozhattunk be tehetséggondozó programunkkal

2011. május 21-én tartotta az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete szakmai napját Budapesten az ISZE Tehetségsegítő Tanácsának megalakulása alkalmából. A délután folyamán a plenáris üléseket követően szekciókban folyt a munka. A 2. szekció témája a Tehetséggondozás az általános iskolában volt. Itt mutathattuk be mi is azt a két 60 órás tehetséggondozó programunkat, melyet iskolánk két sikeresen együtt dolgozó teamje tervezett és valósított meg ebben a tanévben. Természetesen célunk továbbra is a program folytatása.
A felsős programról szóló bemutatót itt találhatják meg.