Természettudományos Szakkör

 

Természettudományos tehetséggondozás a Dózsában

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolában a tehetséggondozásnak nagy hagyománya van. Az idegen nyelvi, művészeti , sport területén végzett fejlesztés mellett az utóbbi években nagy hangsúlyt helyeznek a természettudományos kompetencia fejlesztésre is, melynek sikereit a városi, megyei, országos eredmények jelzik.

 2013-14          2014-15          2015-16        2016-17      2018-19 

2018-19. tanév

A Nemzeti Tehetségprogram keretében a 2018/19-es tanévben az NTP-NTTD-18- „A matematikai, a természettudományos, és a digitális kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben” című 60 órás tehetséggondozó pályázat valósul meg a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolában. Tizenkét diákunk heti másfél órás szakköri foglalkozásokon vesz részt, mely során a természettudományok terén tehetséges fiatalok matematikai, IKT (informatikai és médiahasználati) és természettudományos kompetenciáit fejlesztetjük.
A pályázat keretében a Dózsa iskola tizenkét diákja és két pedagógusa április 11-12-ig természettudományos szaktáborban vett részt. A kétnapos program során ellátogattak a várpalotai Vegyészeti Múzeumba, a zirci Bakony Múzeumba és Arborétumba. Második nap Veszprém nevezetességeit fedezték fel és felkeresték a Herendi Porcelánmanufaktúrát, ahol a minimanufaktúra-látogatás után a Porcelánmúzeumot is megnézték. Élményekkel, tudással és tapasztalatokkal gazdagon tért haza kis csapatunk. A pályázati program és a kirándulás megvalósításában Garamvölgyi Józsefné és Móró Józsefné szaktanárok vettek részt.

 

 

 

 

 

 

2016-17. tanév

„Ahol a természettudományok találkoznak” – NTP-MTTD- 16 pályázat A Nemzeti Tehetségprogram keretében a 2016/17-es tanévben a matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben” című pályázat valósult meg a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolában. Tíz diákunk heti másfél órás szakköri foglalkozásokon vett részt, mely során fizikával, kémiával, matematikával és informatikával kapcsolatos feladatokat, problémákat oldottak meg.

Programunk célja a természettudományok tanórán kívüli hatékony és magas színvonalú oktatása volt. Kiemelkedő elméleti tudásuk mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert tettek diákjaink. A matematikai kompetencia fejlesztésével pedig gondolkodásuk, logikájuk fejlődött, mely a természettudományos tárgyak megértéséhez elengedhetetlen.

A tanév során, a pályázat részeként lehetőségünk nyílt tanulmányi kirándulás lebonyolítására is. 2017. április11-13. kötött tanulmányútra indultunk. Várpalotára, a Vegyészeti Múzeumba, Zircre a Bakony Múzeumba és az Arborétumba, a Pannon Egyetem Mérnöki Karára, a Herendi Porcelángyárba és a Péti Nitrogénművekbe látogattunk el.

A pályázati program lezárásaként 2017. május 19-én nyitott szakköri foglalkozást, tehetségnapot tartottunk, ahol bemutatkoztak tehetséges diákjaink és a meghívott vendégeink, kollégáink, diákjaink betekintést nyerhettek a pályázat keretében megvalósult szakköri program egész éves munkájába. Kísérleteket végeztek szakkörös tanulóink irányításával, illetve tanulmányi kirándulásainkról hallhattak beszámolót.

Kitűzött céljaink teljes mértékben megvalósultak, hiszen tanulóink lelkesen, érdeklődve vettek részt minden foglalkozáson. Kémia, matematika iránti érdeklődésük és tudásuk jelentősen nőtt. A diákok szociális kompetenciájuk, együttműködő-és problémamegoldó képességük is fejlődött.

 

GALÉRIA

A program megvalósítói: Csapó Mária és Garamvölgyi Józsefné

 

 

 

2015-16-os tanév

Paks

2016. március 22-én ellátogattunk a Paksi Atomerőmű Tájékoztató- és Látogató Központjába, illetve az Atomenergetikai Múzeumba. A kirándulás előtt csoportmunkában útvonaltervet készítettünk, megismerkedtünk az Atomerőmű történetével, működésével és az atomenergiával.
A kirándulás első helyszínén, a Látogatóközpontban többek között hallottunk a régi Paksról, ahol még nem volt atomerőmű, illetve a világ más pontjain működő atomerőművekről és a maghasadásról is. A bemutató után kitöltöttünk egy interaktív kérdőívet, melyben az elhangozott ismeretekhez voltak kérdések. Majd utunkat tovább folytatva az Atomenergetikai Múzeumban megnéztük a vándorkiállítást régi találmányokból és elektromos gépekből. Az állandó kiállításon bemutatták Paks történetét a kezdetektől a jelen korig, illetve a város korabeli újságait, kitüntetéseit, évkönyveket. Ezeken kívül az Erőműben használt műszereket, eszközöket is megnézhettük. A látogatás végén képeslapokat írtunk a szeretteinknek, barátainknak, iskolánknak. Hazaérkezésünk után pedig a kirándulás élményiről képes és szöveges beszámolót készítettünk.

Várpalota- Zirc- Veszprém

2016. április 7-8-án kétnapos tanulmányútra indultunk. Várpalotára, a Vegyészeti Múzeumba, Zircre a Bakony Múzeumba és az Arborétumba, illetve a Pannon Egyetem Mérnöki Karára látogattunk el, ahol a junior mérnöki programban vettünk részt és junior mérnökökké váltunk.
A várpalotai thúri várban működő Vegyészeti Múzeumot látogattuk meg először. Megtekintettük a magyar vegyipar történetét, láttunk az alkaloidgyártás, a magyar petrolkémiai ipar és a műtrágyagyártás kialakulásának történetét, eszközeit is, illetve tellúrt, melyet Müller Ferenc Erdély területén fedezett fel. Utunkat tovább folytatva Zircre érkeztünk, ahol a Bakonyi Természettudományi Múzeumot tekintettük meg. A tárlat első felében a Bakony élővilágát bemutató kiállítást néztük meg, majd magyarországi növény-és állatfajokat, illetve hazánk területén előforduló ásványokat láttunk. A Múzeum kertjén áthaladva az Arborétumba jutottunk. Ott egy rövid sétát tettünk a tó partján. Majd Veszprémbe utaztunk, ahol a szállásunk elfoglalása után sétáltunk Veszprém belvárosában és a Várban.
Másnap reggeli után elindultunk a Veszprémi Egyetemre, ahol már érdekes kísérletekkel vártak minket. Az első helyszínen DNS-t vontunk ki banánból. Majd a szerves kémia tanszékre mentük fel, ahol színes kísérleteket végeztünk el. Borostyán leveléből vontunk ki kolorofill oldatot, melynek összetevőit vékonyrétegen határoztuk meg. Ezután a Mérnöki Kar C-épületébe mentünk vissza, ahol már izgalmas történetekkel vártak minket. A következő helyszínünk a környezettudományi intézet volt, ahol többek között zajos méréseket végeznek. Utolsó állomásunk a szervetlen kémia tanszék volt. Ott vegyészkobold egy napját mutatták be nekünk lenyűgöző kísérletekkel. Ültettünk virágokat a vegyész virágoskertjében, készítettünk harisnyát, labdát, színes energiaitalt, ebédre flambírozott kaviárt madártejjel és colával. Este pedig egy elég vad buliba is elmentünk, ahol szintén a kémia volt a felelős a látványelemekért. Végül pedig egyet értettünk a vegyészkobolddal, ki szerint bombajó a kémia!

Szakkörön

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolában  8 fő, 8. osztályos, természettudományok iránt elkötelezett tanulónk részvételével „A „föld, a víz és az élet” – természettudományi tehetséggondozó program matematikával fűszerezve“  címmel valósítottunk meg a 2015/2016. tanév során az NTP-MTTD-15 pályázatot.
A heti két órás szakköri foglalkozások során IBST módszerrel kísérleteket terveztek és végeztek el a diákok, számítási feladatokat oldottak meg önállóan, illetve csoportmunkában beszámolókat, előadásokat készítettek.
Tehetséggondozó programunk célja volt a tehetséges fiatalok természettudományos és matematikai kompetenciáinak fejlesztése illetve a természettudományok tanórán kívüli hatékony és magas színvonalú oktatása volt. Kiemelkedő elméleti tudásuk mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert tettek diákjaink a foglalkozások során.

 

A „föld, a víz és az élet” – természettudományi tehetséggondozó program matematikával fűszerezve- NTP-MTTD-15 pályázat

A Nemzeti Tehetségprogram keretében a 2015/16-os tanévben a matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben” című pályázat valósult meg a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolában. Nyolc nyolcadikos diákunk heti másfél órás szakköri foglalkozásokon vett részt, mely során a természettudományok terén tehetséges fiatalok matematikai, IKT (informatikai és médiahasználati) és természettudományos kompetenciáit fejlesztettük IBST módszer segítségével.  A kérdésfeltevésen alapuló természettudomány-oktatás módszerrel a mechanikus kísérletezéseken kívül a tanulóknak önálló kísérleteket is kellett tervezniük, illetve megvalósítaniuk, melynek célja a természettudományos gondolkodás gyakoroltatása és a tanult ismeretek és az elsajátított képességek szintézise. Matematikai kompetenciájukat számítási feladatokon keresztül fejlesztettük. Programunk célja a természettudományok tanórán kívüli hatékony és magas színvonalú oktatása volt. Kiemelkedő elméleti tudásuk mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert tettek diákjaink. A matematikai kompetencia fejlesztésével pedig gondolkodásuk, logikájuk fejlődött, mely a természettudományos tárgyak megértéséhez elengedhetetlen. A pályázat megvalósításával kapcsolatosan a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karával és a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskolával dolgoztunk együtt.
A tanév során, a pályázat részeként lehetőségünk nyílt 2 tanulmányi kirándulás lebonyolítására is. 2016 márciusában a Paksi Atomerőmű Tájékoztató- és Látogató Központjába, illetve az Atomenergetikai Múzeumba, 2016 áprilisában pedig Várpalotára a Vegyészeti Múzeumba, Zircre a Bakonyi Természettudományi Múzeumba és az Arborétumba, illetve a Pannon Egyetem Mérnöki Karára látogattunk el. A pályázati program lezárásaként 2016. május 20-án nyitott szakköri foglalkozást, tehetségnapot tartottunk, ahol bemutatkoztak tehetséges diákjaink és a meghívott vendégeink, kollégáink, diákjaink betekintést nyerhettek a pályázat keretében megvalósult szakköri program egész éves munkájába. Kitűzött céljaink teljes mértékben megvalósultak, hiszen tanulóink lelkesen, érdeklődve vettek részt minden foglalkozáson. Kémia, matematika iránti érdeklődésük és tudásuk jelentősen nőtt. A diákok szociális kompetenciájuk, együttműködő-és problémamegoldó képességük is fejlődött.  

Tehetségnap

2016. május 20-án nyitott szakköri foglalkozást, tehetségnapot tartottunk, ahol bemutatkoztak tehetséges diákjaink és vendégeink betekintést nyerhettek a szakkör egész éves munkájába. A megjelentek kísérleteket végeztek a pályázatba bevont diákok és középiskolás önkénteseink irányításával, illetve tanulmányi kirándulásainkról hallhattak beszámolót. A tehetségnap célja az alsóbb éves diákok érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt, kik majd a következő tanévek során lehetnek résztvevői hasonló programoknak. A 3 órás programon 12 pedagógus és 40 diák vett részt 3 iskolából. Tanulóink felkészülten mutatták be prezentációikat és diáktársaikkal együtt végeztek kísérleteket. Vendégeink visszajelzése alapján sikeres volt rendezvényünk, sok hasznos tapasztalatot szereztek, ötleteket merítettek a saját tehetséggondozó programjuk megvalósításához.

 2014-15-ös tanév

2013-14-es tanév

Az idei évben az iskola két pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetség Programban kiírt felhívásokra, mindkettő nyertes volt.
Így az NTP-MTI-13 kódszámú „A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint
a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben” című pályázati felhívásra benyújtott „A természettudományokban kiemelkedő tanulók tehetséggondozása” című pályaművel 680.000 Ft-os támogatást nyertek.

Ezzel a tanév folyamán lehetőség nyílt 40 órás fizikai-kémiai-környezetvédelmi témájú szakköri foglalkozások megvalósítására.
A programok során együttműködést alakítottak ki a Rudas Középiskola hasonló tematikában dolgozó diákjaival. Három alkalommal volt a szakköri tagjainknak lehetősége közös kísérletekben részt venni a Rudas diákjaival.
Természetesen, ha környezetvédelem, akkor téma az energiatermelés is, így közelről tekinthették meg a Kulcsi Szélerőmű működését, ahol megújuló energia termelés folyik, valamint az utóbbi hónapokban sokszor emlegetett Paksi Atomerőműben is látogatást tehettek, ahol a Látogatóközpontban közelről győződhettek meg, hogyan is történik az atomenergia termelése.

A pályázat keretén belül lehetőség adódott a természettudományos tantárgyaink elavult taneszköz parkját is megújítani. Környezetvédelmi kofferünk segítségével ezentúl a tanítványaink tudnak víz-, levegő-, talajvizsgálatokat végezni és a fizika tantárgy keretin belül a nyomást a vízi buzogány segítségével tapasztalhatják meg.

S ha tehetséggondozás, akkor természetesen Tehetségnapot is tartottunk.
Az egész napos rendezvényen a szakkör tagjai bemutathatták az év során milyen tevékenységekben vettek részt és milyen eredményeket értek el. Több helyszínen tudták bevonni az érdeklődő felsős diákokat a természettudományok rejtelemeibe.

– Volt Próbáld ki! szekció, ahol az érdeklődő diákok a szakkör tagjainak segítségével önállóan végezhettek egyszerű, de látványos kísérleteket, itt az új vízi buzogány működését is megfigyelhették.
– Volt Hallgasd meg! szekció, ahol előadást hallhattak a megújuló és nem megújuló energiaforrásokról, természetesen a kulcsi és paksi kirándulások élményeivel fűszerezve, valamint újrahasznosított anyagok segítségével maguk készítettek vízimalmot.
– A Kutass önállóan! szekcióban meghallgathatták két sikeres kutatást végzett diákunk beszámolóját a kutatási eredményeikről és az érdeklődő diákok segítségével össze is gyűjtötték a jövő évi kutatási témákat.
– A környezetvédelmi koffert is kipróbálhatták, mert a Mérj önállóan! szekcióban csoportosan végeztek méréseket, vizet és talajt vizsgáltak.
– Természetesen a sok tevékenykedtetés mellett a gondolkodásra is jutott helyszín, mert a Gondolkodj önállóan! szekcióban tudományos kvízjátékban vehettek részt.
– Mindemellett készítettek merített papírt és az év folyamán megvalósított játék projektünkben készített társasjátékokat is kipróbálhatták lazítás gyanánt.

Az idei évben megvalósított szakköri programunkkal hagyományt szeretnénk teremteni és a tehetségnapunk célja is az volt, hogy a ma kicsit népszerűtlen természettudományos tantárgyakhoz kedvet hozzunk a tanulóinknak.

Ezt azonban természetesen csak lelkes és lelkiismeretes pedagógusok segítségével tudjuk meghozni. Így történt ez most is. A szakköri foglalkozások megvalósítása két sikerrel együttműködő pedagógusunk munkáját dicséri – ők Csapó Mária és Garamvölgyi Józsefné.
A Tehetségnapunkon pedig segítségükre voltak még – Móró Józsefné, Takács-Mittág Anikó és Csibyné Vajda Tímea.

Köszönjük mindannyiuknak a példaértékű együttműködést és az év során elért sikereket.