TÁMOP 3.1.4./B

Részvétel a 3.1.4B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” kiemelt projektben

Iskolánk eredményes szerepelt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a TÁMOP-3.1.4B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” kiemelt projekt keretében meghirdetett mentoráló intézményi működés kialakítására kiírt pályázaton. A pályázat célja a pedagógiai hatékonyság és a tanulói eredményesség növelése a köznevelés intézményekben.

Iskolánk a „Projektek szerepe az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésében” címmel adta be sikeres pályázatát, s a 2014-2015-ös tanév során minden hónapban tartottunk egy bemutató órát és egy műhelymunkát is.

A műhelymunkák tematikája és tartalma:

2014. október 21.
Az ementáli sajt – bemutató óra (Baksa Judit)

2014. november 10.
Német projektek a Goethe Intézetnél – műhelymunka (Miklós  Gabriella)

2014. november 12.
Ancient Greece – bemutató óra (Tisza Tímea)

2014. december 15.
A projektek és a számítógép felhasználási lehetőségei az angol órán –                                                                                      műhelyfoglalkozás (Robinson Erika Anna)

2014. december
Advent – bemutató óra (Miklós Gabriella)

2015. január 12.
Gyilkosság a könyvtárban – bemutató óra (Robinson Erika Anna)

2015. január 19.
Az eTwinning nyújtotta lehetőségek (Ahogy mi látjuk) – műhelymunka (Makkos Erika, Pavlicsek Csilla)

2015. február 16.
eTwinning projektek tanórai megvalósítása – bemutató óra (Makkos Erika, Pavlicsek Csilla)
eTwinning projektek bemutatása –műhelymunka (Makkos Erika,Pavlicsek Csilla)

2015.március 12.
Projektek szerepe az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésében
Megvalósítási formák, módszerek és azok fejlődése a Dunaújvárosi
Dózsa György Általános Iskolában – műhelyfoglalkozás, konferncia

2015. március 30.
People at work – bemutató óra (Makkos Erika)

2015. április 23.
Im Zirkus – bemutató óra (Miklós Gabriella)
A modulok felhasználása az idegen nyelvi órán – műhelymunka  (Miklós Gabriella)

2015. május 28.
Im Restaurant – bemutató óra (Miklós Gabriella)
Honismereti anyag az idegen nyelvi órán – műhelymunka (Miklós  Gabriella)

2015. június 04.
Landeskunde – bemutató óra (Miklós Gabriella)
Diákcsere-projektek – műhelymunka (Miklós Gabriella)

2015. szeptember 25.
eTwinning projektek elő- és utóélete – műhelymunka (Pavlicsek Csilla)

2015. október 13.
Nagy-Britannia lépten-nyomon-érdekességek, Say it with Oxford – műhelymunka (Robinson Erika Anna)

A disszeminációban közreműködő pedagógusok bemutathatták saját eszköztárukat, módszereiket, módszertani kultúrájukat és ezt követően visszajelzést kaphattak kollégáiktól. E pozitív megerősítések motiváló és előremutató hatással voltak az érintettekre, önbizalmukat növelte és mindannyiukat megnyugtatta a többiek visszajelzése.

A szakmai munkaközösség munkájában is pozitív hatású volt egymás óráinak a látogatása, az információ- és tapasztalatcsere elősegítette és stimulálta a közös munkát.

A tantestületen belül is hatékonynak tűnt a tudásmegosztás: a bemutató órákat a tanórán résztvevő osztály osztályfőnöke is látogatta, így más területen, más oldaláról ismerte meg osztályát a pedagógus.

Az intézményvezetésnek is alkalmat adott a disszeminációk nyújtotta alkalom a nyelvi órák látogatására – a modulok, projektek feldolgozása minden esetben érdekesnek bizonyult és az iskolavezetés képet kapott a tanulók nyelvi kompetenciájának, nyelvi tudásának mértékéről.
Az adaptáló pedagógusok és intézmények is sokat hasznosítottak a programok látogatása során: minden intézményben működik valamiféle gyakorlat az idegen nyelvek tanítása során, ezeken a műhelyfoglalkozásokon lehetőség nyílt ennek a gyakorlatnak a vizsgálatára, a saját módszereket össze lehetett vetni a más intézmény gyakorlatával, szokásrendszerével. Eközben megerősítést szerzett és egyidejűleg új ötleteket is kapott minden közreműködő.

A pályázattól alapvetően három dolgot vártunk: a tárgyi feltételek javulását, más iskolák gyakorlatának megismerését és saját munkánk bemutatását más intézmények felé.
A három elvárásból kettő teljesült.
A bemutató órákon és a műhelymunkák során saját gyakorlatunkat, az iskolánkban végzett idegen nyelvi oktatást és a projektmunka hatékonyságságát jól be tudtuk mutatni: a város minden iskolájából jöttek érdeklődők és több kolléganő visszajáró vendége lett a rendezvényeinknek.
Örömmel tapasztaltuk, hogy érdeklődéssel és kíváncsian kerestek/keresnek bennünket, a disszeminációk után a visszajelzések pozitívak voltak.
A véletlennek köszönhetően nem csak városunk iskolái ismerhettek meg bennünket és az intézményben folyó munkát, hanem a közelebbi és távolabbi régióban is be tudtunk mutatkozni. A március 12-én a Dunaújvárosi tankerület által megrendezett tavaszi továbbképzésen Robinson Erika Anna nagy közönség előtt mutathatta be projektjeinket, a projekt-munka fejlődését, mai állapotát, terveinket és a jövőre vonatkozó elképzeléseinket.
A március 11-12-én Székesfehérváron megrendezett tréningen Miklós Gabriella ismertette meg a Dunántúli régió 16 intézményének képviselőjével a Dunaújváros Dózsa György Általános Iskolában folyó idegen nyelvi oktatást és az itt zajló projektmunkát, illetve ennek hatásait az idegen nyelvi kompetencia fejlődésére.
Elmondhatjuk, hogy a bemutatkozást eredményesen zártuk.

A bemutató órák után és a workshopokon természetesen nem csak a mi munkánkról, a mi projektjeinkről, a mi eredményeinkről beszéltünk – megismerkedtünk más iskolák gyakorlatával, más intézményben dolgozó kollégák véleményével.

Tapasztalatainkat kicseréltük, a mindennapokban felmerülő problémákat és nehézségeket megvitattuk, egymásnak tanácsot, bátorítást és néhány bevált ötletet adtunk át.
Ezt a kitűzött célunkat is elértük tehát.

Egyetlen egy területen tartjuk eredménytelennek a pályázati munkánkat: a vágyott eszközöket, szótárakat nem sikerült abszolválnunk