ÉKP tagozat

ÉKP: Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program

Története

Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program (ÉKP) és a hozzá kimunkált pedagógia 30 éves kutató-fejlesztő munka eredménye. A program előzménye az 1971-ben Kaposvárott kezdődő ún. Helyesejtési kísérlet, amelyből a Nyelvi, irodalmi, kommunikációs (NYIK) program nőtt ki, és vált az első alternatív tantárgyi programmá 1985-ben.

Zsolnai József ezután kezdte meg új, gyermek- és emberközpontú pedagógiai programjának kidolgozását. Az 1980-ben kezdődő akciókutatásból, valamint a fővárosban és a főváros környékén (Halásztelek, Törökbálint) végzett iskolai szervezetfejlesztésből így született meg az iskolai modellkísérlet Törökbálinton, 1985-ben. A programokon dolgozó csoport fontos feladata volt az elért eredmények széles körű bemutatása is, így éveken át szakmai ismertetéseket és bemutató órákat tartottak egyetemi és főiskolai csoportoknak, iskolai tantestületeknek és külföldi látogatóknak egyaránt. E mellett rendszeresen szaktanácsadást, szakmai elemzést és ellenőrzést is végeztek az ÉKP és NYIK szerint dolgozó fővárosi és vidéki iskolákban. Tudásmérésekkel, külső szakemberek előtti vizsgákkal ebben az időben zárult le az iskolában folyó kísérlet általános iskolai szakasza, illetve ekkor (1990) indították be a középiskolai osztályokkal kapcsolatos kutatást és fejlesztést. A törökbálinti (általános, közép- és gimnázium valamint gyakorló) iskolát 1991-ben − pénzügyi okokra hivatkozva − bezárták, de a 12 évfolyamra kidolgozott teljes ÉK Programot (minden évben átdolgozva-felfrissítve, a helyi adottságokhoz igazítva) az ország számos pontján alkalmazzák.

Ez a pedagógiai rendszer alapos kutatásokkal, kifejezetten erre a célra írt (kipróbált és bevált) tankönyvekkel, tantervekkel, speciálisan erre a tanítási módra kiképzett tanárokkal dolgozik. Versenyképességét bebizonyította mind a Nyugat-Európából Magyarországra importált alternatív pedagógiákkal, sőt az egyházi iskolákkal, mind pedig a mindenkori közoktatáspolitika elvárásaival szemben.

Iskolánkban 1996 szeptemberétől került bevezetésre, amikor a megszűnt Aranyvölgyi iskola ÉKP tagozata hozzánk került.

 

Az ÉKP program lényege

A tantárgyak (=tevékenységi körök) többsége is gyermekközpontú, sőt, magából a gyermekből, a gyermek egyéni képességeiből indul ki. Hisz abban, és mindent meg is tesz azért − az iskolaotthonos oktatás és a széles skálájú tantárgyakban rejlő számos lehetőségen keresztül −, hogy a gyermek képességei fejlődjenek. A módszer pszichológiai alapja: ha valamely területen a gyermek sikerélményhez jut, akkor az kihat a többi tevékenységi körben elért sikerekre. A szöveges értékelés szintén a különböző képességek kibontakozásának helyzetét tükrözik. A különböző alkatú és képességű gyermekek saját tempójukban haladnak a kijelölt időkereten belül, a két osztálytanító irányítása mellett. Mind a tevékenységi körök, mind pedig a sok szabadidős tevékenység (=SZIT) és külső helyszínen megtartott óra kiváló lehetőséget nyújt a differenciálásra − a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra − is.

A diákok minden évben egyszer az úgynevezett Szülők Napján − a meghívott nagyszülők és szülők előtt − bemutatják az év során szerzett ismereteiket illetve drámai, zenei és más tehetségüket.

 

ÉKP-s tantárgyak

Magyar irodalom: Olvasás, Önművelés, Helyesejtés, Szóbeli szövegalkotás, Kommunikáció
Magyar nyelv: Írás, Helyesírás,
Matematika: Rejtvényfejtés, Rejtvényírás
Ember és természet: Illem, Emberismeret, Természetismeret
Társadalomismeret (4. osztály)
Informatika (3.osztálytól)
Környezet- és vizuális kultúra (=KVK)
Barkács,
Bábozás (1-3. osztály, 4.osztály: Drámajáték),
Ének-zene, furulyázás,
Magyar néptánc, Testnevelés

Nyílt Nap