HEFOP 3.1.3/B

Újabb pályázati siker a Dózsa iskolában

A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez kapcsolódóan újabb pályázati sikernek örülhettünk a Dózsa György Általános Iskolában. A 2006-os eredményes pályázatunk folytatására kaptunk újabb lehetőséget a 2009. április elején kiírt HEFOP 3.1.4. pályázat által. Iskolánk a pályázatát a maximális 9,5 millió Ft értékre készítette el.

Május 16-án értesültünk a számunkra rendkívül örvendetes hírről, hogy a benyújtott pályaművet és a megpályázott összeg teljes értékét az OKM TI elfogadta és a támogatást megítélte.

Ez az összeg lehetővé teszi számunkra, hogy a szövegértés, matematika, idegen nyelv és a szociális kompetencia fejlesztéséhez szükséges tanítási eszközöket meg tudjuk vásárolni. Szerepel köztük 4 millió Ft értékű idegen nyelvi tantermi rendszer, 3,5 millió Ft-os tanulói laptopok (30 db) és sok egyéb kooperatív csoportmunkát segítő eszköz, digitalizált tananyagtartalmak, elektronikus munkafüzetek, különféle információhordozók. Ezek az eszközök alkalmasak a tanulók munkájának egyéni és csoportos differenciálására, valamint az azonnali értékelésre is.

A kompetencia alapú oktatás bevezetése számunkra a módszertani megújulás mellett lehetőséget teremtett arra, hogy iskolánk a két évvel ezelőtti és a mostani pályázati forrásból 13 milliós informatikai infrastruktúra fejlesztést tudott megvalósítani.