Rólunk

A Dózsa György Általános Iskola 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben nyitotta meg kapuit. Az akkor 16 tanteremmel épült iskola ma már 28 tanulócsoporttal működik, ami bizonyítja, hogy a város egyik legnagyobb és legkedveltebb intézményévé nőtte ki magát. Ezt köszönhetjük az iskolánkban folyó oktató és nevelőmunka magas színvonalának, ami társul a pedagógusok gyermekközpontú gondolkodásával.

Jelenlegi létszámunk 700 fő, valamint 4 tanulónkat vették fel a „kisgimibe”.

Idén mind az alsó, mind pedig a felső tagozaton 15-13 osztályunk van. Az 2., 3., 4. és 8. évfolyamokon 4-4 párhuzamos osztály tanul, a többiben 3-3. ÉKP-rendszerű képzés 7 osztályban, kompetencia-alapú jelenleg 4 osztályban folyik.

 

Oktató-nevelő munkánk

Alsó tagozatunkon többféle magyar nyelvi program szerint dolgozunk. Egyik ezek közül a nyelvi irodalmi kommunikációs program (NYIK). Az ezzel a programmal tanuló gyerekek elsajátítják a helyes kiejtést, megtanulják, hogyan kell érintkezni a felnőttekkel, gyerekekkel, kiemelten foglalkoznak az illemtannal. Így tanulnak az értékközvetítő és képességfejlesztő osztályokba (ÉKP) járó tanulók. Az ÉKP tevékenység­rendszere eltér a hagyományos tantárgyi szerkezettől. A közismereti tantárgyak mellett lehetőség nyílik a minél többrétűbb képességek fejlesztésére, a tanulók eltérő fejlődési ütemének figyelembe vételével a személyiség kibontakoztatására. Az iskolaotthonos oktatási forma biztosítja, hogy a tanulók terhelése egyenletes legyen, amellyel mód nyílik a munka hatékonyságának fokozására, a differenciálásra, az egyéni problémák megoldására.

Iskolánk sikeres UNIÓS pályázat eredményeként új oktatási programmal bővült, a kompetencia-alapú oktatással. A program az egyéni haladás figyelembevételével alapoz a tanulás során a gyermekek önállóságára, együttműködésére, empátiájára, problémamegoldására, konfliktuskezelésére és kritikus gondolkodására. Ezek a készségek, képességek alkalmassá teszik a gyermeket az új és váratlan helyzetek megoldására, felkészíti őket az élethosszig tartó tanulásra.

Iskolánkban hagyománya van a nyelvtanításnak. Az induló elsős osztályokban tanulóink választhatnak a német és angol nyelv tanulása közül. Az osztályok egyik felében már 1. osztálytól tanulják az idegen nyelvet tagozatos szinten, a másik rész pedig a kerettanterv alapján 4. osztálytól kezdi el a nyelvtanulást.

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a 8. osztály végére a legügyesebb tanulóink sikeres alapfokú nyelvvizsgát tegyenek. A korszerű tanítás­hoz nyelvi labor áll rendelkezésünkre. Az iskolánkban folyó magas szintű nyelvtanítást bizonyítja, hogy tanulóink rendszeresen az elsők között végeznek a nyelvi vetélkedőkön, versenyeken, sőt kitűnő teljesítményt nyújtottak az elmúlt tanévekben országos versenyeken is. Német nyelv­tanáraink lelkiismeretes munkájának köszönhetően testvérkapcsolat alakult ki iskolánk és németországi engelskircheni iskola között. A gyümölcsöző együttműködés eredménye, hogy diákjaink immár 5 alkalommal töltöttek el felejthetetlen napokat német barátainknál.

Tanulóink több éve az ország különböző tájain szervezett nyelvi táborokban gyarapítják tudásukat nyelvszakos tanáraink közreműködésével.

Tanulóinkat felkészítjük az információs társadalomba való minél könnyebb beilleszkedésre. Ennek érdekében korszerű számítástechnikai szaktantermet alakítottunk ki, ahol már minden felső tagozatos diáknak alkalma van elsajátítani a számítástechnikai ismereteket. Informatikai végzettséggel rendelkező pedagógusaink a nagyobb érdeklődést mutató diákok számára délután is szerveznek foglalkozásokat.

Lányainkat felkészítjük a „hagyományos háziasszony” szerepre is. A technika-életvitel tantárgy keretén belül megtanulnak főzni, varrni, kézimunkázni. Ehhez saját gyakorlati főzőkonyhát alakítottunk ki. Velük párhuzamosan a fiúk pedig lépést tartva a technika fejlődésével, a számukra jobban szükséges műszaki ismereteket sajátítják el.

Az intézményünkben folyó munkát mi sem bizonyítja jobban, minthogy hosszú évek óta minden végzős diákunk középiskolában folytatja tanulmányait. A sikeres felvételi érdekében a 8. osztályos tanulóknak a felvételi tárgyakból középiskolai előkészítőt tartunk.

Intézményünkben 7 iskolaotthonos osztály és 4 napközis csoport működik az alsó tagozatosok részére. Ezekben a csoportokban sokoldalú, tartalmas, tanulást segítő tevékenység folyik. Tanulóink felkészülten, kész házi feladattal mennek haza. Napközis nevelőink igyekeznek a kisdiákoknak a pihenőidejét hasznos és érdekes szabadidős tevékenységekkel kitölteni. Felső tagozatos diákjaink másnapi felkészülését a tanulószobán segítjük.

Reggeli ügyeletet szervezünk 6.30-7.30 óráig felügyelettel.

Példaértékű iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi munka. Különösen nagy gondot fordítunk a hátrányos helyzetű gyerekek gondozására. Tanulmányaikat rendszeres felzárkóztatással segítjük.

Tanulóink felkészülését segíti a folyamatosan bővülő iskolai könyvtárunk is, amelyet rendszeresen látogatnak. Könyvtárunk állományába nemcsak a hagyományos ismeretközvetítők, könyvek tartoznak, hanem a technika fejlődését követve komoly videotárat és CD-tárat alakítottunk ki.

Kitűnő kapcsolatunk a József Attila Könyvtárral (Gyermekkönyvtár), ahol a Cimbora Klub programjain nemcsak a városban, de Budapesten és más helyeken is ügyesen állják meg helyüket diákjaink – legyen szó Cimbora-foglalkozásokról, versenyekről, vagy műsorokon való fellépésről.

A Munkás Művelődési Központtal több mint egy évtizedes a kapcsolatunk: rendszeres látogatói vagyunk az ottani kiállításoknak, gyermekprogramoknak, illetve számos fellépésünknek adott színteret az “Ememká”.

Diákjaink munkája (írásaik, rajzaik) rendszeresen megjelennek a Diákantológiában.

 

Szabadidős tevékenységek hagyományaink jegyében

Az eltelt évek során több hagyományt teremtettünk. Rendszeressé vált az évente megrendezett Dózsa-hét, ahol tanulóink számára számtalan tanulmányi, sport- és játékos vetélkedőt tartunk. Vidám ünnepségen az idén immár negyedszer avattuk dózsásokká a kis elsősöket. A diákhetet pedig fordított nappal zárjuk, amikor diákigazgató irányítja az iskola életét, és az iskola színének megfelelően mindenki kékbe öltözött.

Több, évek óta megrendezésre kerülő városi versenyen öregbítjük iskolánk hírnevét. Kiemelkedik közülük a karácsonyfa-díszítő verseny, amelynek célja, hogy a város diákjai megajándékozzák az általuk feldíszített csodálatos karácsonyfákkal a kórházban betegen fekvő és szociálisan rászoruló embereket.

Hagyományosak az osztály- és a kétévente az egész iskolát megmozgató gyermeknapi kirándulások. Ebben a tanévben iskolánk minden osztálya számára szervezünk erdei iskolát, amit szintén szeretnénk hagyománnyá tenni.

Az egészséges életmódra törekvésünk nem csak a mindennapos testnevelés programja keretében valósul meg, hanem az évente kétszer is megrendezett egészségnap, melyen a mozgás mellett az egészséges életmód elméletével és gyakorlatával is megismerkedhetnek a gyerekek.

Az alsós osztályok gyakran tekintenek meg kiállításokat, báb-, és gyermekszínházi előadásokat. A városi József Attila Könyvtárral is nagyon jó a kapcsolat, melyet mind látogatásaink és kölcsönzéseink gyakorisága, mind pedig az általuk szervezett versenyeken való rendszeres és eredményes részvételünk bizonyít.

A gyermekek kedvelik a disco-délutánokat, melyek közül kiemelkedik a farsangi jelmezbál és a karácsonyi fenyődisco. Erre az estére végzett diákjaink is szívesen jönnek nemcsak a mulatság kedvéért, hanem az örömteli találkozásért régi iskolájukkal, tanáraikkal.

Karácsonykor meghitt ünnepi műsorral zárjuk a szünet előtti utolsó tanítási napot.

A délutáni szabadidő hasznos eltöltését biztosítják a különféle szakköreink.

Kosárlabda, labdarúgó, atlétika és zenés gimnasztika sportkörök várják a mozgást kedvelő, igénylő fiúkat, lányokat. Testnevelőink kiváló munkáját bizonyítják az elért megyei és országos eredmények.

A legkiválóbb eredményeket elért tanulóinkat többféle díjjal jutalmazzuk tanév végén. Ezek közül a legrangosabb a Dózsa-díj, amit nyolcadikos tanuló kaphat az éveken keresztül nyújtott kiemelkedő eredményéért.

A szülők és tanárok egyre bővülő kapcsolatát nem csak a kitűnően működő Szülői Szervezet, de a már hetedik éve megrendezett szülő-tanár bál is remekül bizonyítja.

Iskolánk alapítványa évek óta segíti a rendezvények megszervezését, az iskolai kirándulásokon, táborokban résztvevő tanulók nyaralásához hozzájárul.

Iskolánk indulóját egy tanuló írta, Dózsa-jelvényünk grafikáját szintén egyik diákunk tervezte.

Saját főzőkonyhánkon ízletes ételeket ehetnek a tanulók, s az aulában lévő büfében a bő választékból kedvükre válogathatnak tízórait.

Tanulóink az épületen belül vehetik igénybe a Wesley-Da Capo Művészeti Iskola képzéseit, magán zeneiskola szolgáltatásait, akik igénylik, hittanórára járhatnak. Idéntől iskolánkban kerámia szakkört is indítottunk.

Büszkék vagyunk világos, kényelmes, jól felszerelt tantermeinkre, az épület szembetűnő tisztaságára és büszkék vagyunk azokra a pedagógusokra, akik segítségével sikerül pedagógiai tevékenységünket magas szinten tartani.

Az Iskola Vezetősége