HATÁRTALANUL!

AKTUÁLIS           MEGVALÓSULT
PÁLYÁZATAINK

AKTUÁLIS PÁLYÁZATUNK

“Királyok és fejedelmek nyomában Erdélyben “

 2017. májusában 40 fő hetedikes és 4 kísérő tanár

2017

“Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre” c. 2016-os pályázaton belül

a Dózsa iskola pályázata:

Dózsások a Királyok és fejedelmek útján Erdélyben

A 7. évfolyamon 40 utazó diák az egész éven átívelő projekt végső eredményeként részt vesz – 4 kísérő tanárral – egy 3 napos erdélyi (romániai) utazáson.

Az idei tanévben vállaltuk a budai Magyarság Háza meglátogatását, ahová még az egész 7. évfolyamot elvittük, hogy megtekinthessék a Mi Magyarok Látogatóközpontot, és annak csodálatos interaktív kiállítását. Mi még kiegészítettük egy pesti kitérővel is, ahol a Vajdahunyad-vár másolatában, vagyis a Mezőgazdasági Múzeum interaktív kiállításán is részt vettünk. Nem csak az érdekes és kalandos nyerte meg a gyerekek tetszését, hanem a 3 osztály közös kirándulása is közelebb hozta őket egymáshoz – amit mi jó alapnak tekintettünk a későbbi kiválogatott 40 diák együttműködéséhez.

A több fordulóban kiválasztott diákok idén elsősorban az történelem, földrajz, ének-zene, valamint életvitel órákon készülnek fel az utazásra. Természetesen történelmi, földrajzi, és művészeti ismereteiket informatikai kompetenciáik alkalmazásával egy projektmunka során szerzik meg (egyéni-páros-csoport munkában, valamint kiselőadások, plakátok és diafájlok készítésével). A projekthetet követi a 3 napos utazás, ahol láthatják mindazt, amiből előzetesen felkészültek, illetve amiről a helyszínen tartanak kiselőadást. A pályázatnak mindig része egy daltanulás is, ezúttal a Körösfői Riszeg Alatt (Körösfői kertek alatt) c. népdalt énekeltük el. Az élményekről blog is készül. A pályázat további részei: értékelő órák, bemutató órák, téma-nap szervezése (június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja), benne iskolarádión az egész iskola számára sugárzott műsorral, beszámolókkal, csoportmunkával, játékos feladatlappal, További vállalásunk: sajtótájékoztatók, kiállítás.

Királyok és fejedelmek útján Erdélyben – program

1. nap

Nagyvárad: Szacsvay Imre Általános Iskola felkeresése, találkozás diákjaikkal és tanáraikkal: körbevezetés, ajándékcsere. Belvárosi és Körös-parti séta után, a tulipános parkban hősi emlékmű megtekintése után felkerestük a Székesegyházat, és az abban található Egyháztörténeti Múzeumot.
Királyhágó: Fotószünet a történelmi Erdély határánál
Kalotaszeg-Körösfő: A népművészeti előadás és a tanult dal eléneklése után megtekintettük a vásárt, emlékeket vásárolva magunknak és családtagjainknak.
Kolozsvár: Találkoztunk háromszéki hon- és népismeret vezetőnkkel, aki nemcsak Kolozsvár belvárosát, a főteret a Mátyás szoborral, Mátyás és Bocskai szülőházat, a Babes-Bolyai Tudományegyetemet, de Róma jelképének kicsinyített mását (Bolyai szülőházánál), illetve a Sárkányölő Szent György szobrát is megismertette velünk.
Torockó: A Világörökség részének számító, Europa Nostra díjas falu volt vacsora- és szálláshelyünk is egyben.

2. nap

Torockó: A Székelykő távoli megtekintése után belülről csodálhattuk meg az Unitárius templomot, és a Néprajzi Múzeumot.
Tordai-hasadék: Első kihívás-túránk helyszíne volt a László-legendák híres hasadéka, ahol még Szentlászló-pénzt is kerestünk.
Nagyenyed: A Bethlen Gábor alapította Református Kollégium megtekintése után a Vártemplom és a Csipkés Torony következett, majd a várfalnál megkoszorúztuk az 1849-es magyarellenes vérengzés áldozatainak emlékfalát.
Gyulafehérvár: felkerestük a fejedelmi palota épületét, a püspöki palotát és az egykori püspöki, ma érseki székesegyházat, melyben a Hunyadiak síremlékei, Márton Áron püspök sírja, Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem kőszarkofágjai láthatók, altemplomában pedig az erdélyi történelem nagyjai nyugszanak.
Déva: Szállás elfoglalása, vacsora. Totók kitöltése (torténelem, földrajz) írásban, és szóbeli játékos totó az eddig látottakkal-hallottakkal kapcsolatban.

3.nap

Déva: Déván a Böjte Csaba nevével fémjelzett, Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott, nehéz sorsú gyerekeknek otthont és családot adó intézménnyel ismerkedtünk, és átadtuk adományainkat is. Böjte Csabával készítettünk volna riportot, azonban nem tartózkodott aznap Déván, sőt az országban sem. (Viszont május 1-jén a mi városunkban igen, így a riport készítését oda helyeztük át – sikerrel!) Igen meredek emelkedőn felgyalogoltunk a várhoz, ahol rövid fotószünet után meghallgattuk Kőmíves Kelemen balladáját, majd buszra szálltunk.
Vajdahunyadvár: Innen Vajdahunyadra, a „Várak királyához”, a Hunyadi-Bethlen kastélyhoz utazunk. Utazás közben diákelőadást hallunk a Hunyadi-családról. A Hunyadi János apja, Vajk kenéz által épített vár 1618-ban került az iktári Bethlen család tulajdonába. Bethlen Gábor átalakíttatta és külső védművekkel erősíttette meg, majd az uradalommal együtt unokaöccsének, Bethlen Istvánnak adományozta. (Ez a program előző nap, Gyulafehérvár utánra került át.)
Marosillye: Odaúton diákelőadást hallgattunk meg Erdély aranykorának híres fejedelméről. Marosillyén meglátogatjuk Bethlen Gábor, a legnagyobb erdélyi fejedelem szülőhelyét, az egykori várkastély épen maradt lakótornyát, ahol egy kisfilmet is megtekintünk az Erdély Aranykorát megteremtő fejedelemről.
Arad: Arad felé tartva diákelőadást hallottunk a városban, 1849-ben történt vérengzésről. Séta helyett buszos városnézést tartottunk: jártunk a belváros főterén, az egykori Szabadság-téren és környékén, ahol megcsodálhatjuk többek között a lenyűgöző szépségű Városházát; Kárpát-medence egyik legnagyobb katolikus templomát, a Minorita Templomot és Rendházat; az Új Színházat, az egykori Fehér Kereszt fogadót; a Bohus palotát és a Kultúrpalotát. Felkerestük a 13 aradi vértanú kivégzési helyszínét jelző emlékhelyet, ahol rövid megemlékezés után elénekeltük a Himnuszt is. (Ez a spontán program székely vezetőnk javaslatára teljesült.) Innen már hazavezetett utunk.

—————————————————————————————————————

MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK

2012       2013      2015      2016

2016

“Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre” c. 2015-ös pályázaton belül

a Dózsa iskola pályázata:

“Horvátországi (Drávaszög)barangolások “

A pályázat lényege röviden:

A 7. évfolyamon 40 utazó diák az egész éven átívelő projekt végső eredményeként részt vesz – 4 kísérő tanárral – egy 4 napos horvátországi utazáson.

A több fordulóban kiválasztott diákok idén elsősorban az történelem, földrajz, biológia, kémia, valamint az ének-zene órákon készülnek fel az utazásra. Természetesen történelmi, földrajzi, matematikai, informatikai ismeretek alkalmazásával egy témahét során szerzik meg ismereteiket (egyéni-páros-csoport munkában, valamint kiselőadások, plakátok és diafájlok készítésével). A projekthetet követi a 4 napos utazás, ahol láthatják mindazt, amiből előzetesen felkészültek. Az élményekről blog is készül. A pályázat további részei: értékelő órák, bemutató órák, téma-nap szervezése (június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja), benne ünnepéllyel, beszámolókkal, csoportmunkával, tesztekkel, közös táncházzal az egész felső tagozat részére. További vállalásunk: sajtótájékoztatók, kiállítás.

Horvátországi barangolások – program

1. nap

Ororszvár: A kastély és az angolpark megtekintése.
Dévény: Séta a várban.
Pozsony: A Szent Márton dóm felkeresése után séta az Óvárosban. A várban elsősorban a
reformkori országgyűlés helyszínének megtekintése, majd a Gázművek Múzeumáé.
Jóka: A háromszintű cölöpös malom megtekintése. Érkezés a szállásra (Galánta).

2. nap

Szimő: Jedlik Ányos szülőfaluja: a dinamó-elv ismeretetése
Gúta: A reformkori hajómalom és Közép-Európa legnagyobb fahídjának megtekintése
Komárom: A Várerőd és a Duna-múzeum felkeresése, technikai vonatkozásaok ismertetése
Ógyalla: Konkoly-Thege Miklós 140 éves obszervatóriuma. Csillagászati ismeretek
Alsódobok: Szállás, majd találkozás a Pogrányi Alapiskola diákjaival. Zoboraljai néphagyományok, táncházon: közös tánc tanulása.

3.nap

Nyitra: Látogatás a püspöki várban (vártörténet), majd a Székesegyházban. Missziós Múzeum:
missziósok élete; ázsiai, afrikai, ausztrál állat- és rovarvilág megismerése
Ghymes: A gimesi vár megtekintése, túrázás a környéken
Kolon: Szent István-kori templom megtekintése, kézműves foglalkozás a Tájházban.

4. nap

Körmöcbánya: A Várnegyed és a Szent Katalin templom megtekintése után látogatás a Pénzverdében. Előadás a bányászati és érmekészítés történetéről.
Zólyom: Séta a várban.
Selmecbánya: Az Ó-vár, majd a Kamaraházban a bányászati technológia megismerése. Balassi élete, művei, a várháborúk történeti háttere.
Hontbagonya:
Vízimalom megtekintése
Léva: A Barsi Múzeum felkeresése és diákelőadások után, utazás haza.

2015

“Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre” c. 2014-es pályázaton belül

a Dózsa iskola pályázata:

“A Felvidék tudományos és technikai öröksége a dózsás tanulók szemével “

A pályázat lényege röviden:

A 7. évfolyamon 40 utazó diák az egész éven átívelő projekt végső eredményeként részt vesz – 4 kísérő tanárral – egy 4 napos felvidéki utazáson.

A több fordulóban kiválasztott diákok idén elsősorban az irodalom, a rajz és vizuális kultúra, valamint az ének-zene órákon készülnek fel az utazásra. Természetesen történelmi, földrajzi, matematikai, informatikai ismeretek alkalmazásával egy témahét során szerzik meg ismereteiket (egyéni-páros-csoport munkában, valamint kiselőadások, plakátok és diafájlok készítésével). A projekthetet követi a 4 napos utazás, ahol láthatják mindazt, amiből előzetesen felkészültek. Az élményekről blog is készül. A pályázat további részei: értékelő órák, bemutató órák, téma-nap szervezése (június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja), benne ünnepéllyel, beszámolókkal, csoportmunkával, tesztekkel, közös táncházzal az egész felső tagozat részére. További vállalásunk: sajtótájékoztatók, kiállítás.

A Felvidék tudományos és technikai öröksége a dózsás tanulók szemével – program

1. nap

Ororszvár: A kastély és az angolpark megtekintése.
Dévény: Séta a várban.
Pozsony: A Szent Márton dóm felkeresése után séta az Óvárosban. A várban elsősorban a
reformkori országgyűlés helyszínének megtekintése, majd a Gázművek Múzeumáé.
Jóka: A háromszintű cölöpös malom megtekintése. Érkezés a szállásra (Galánta).

2. nap

Szimő: Jedlik Ányos szülőfaluja: a dinamó-elv ismeretetése
Gúta: A reformkori hajómalom és Közép-Európa legnagyobb fahídjának megtekintése
Komárom: A Várerőd és a Duna-múzeum felkeresése, technikai vonatkozásaok ismertetése
Ógyalla: Konkoly-Thege Miklós 140 éves obszervatóriuma. Csillagászati ismeretek
Alsódobok: Szállás, majd találkozás a Pogrányi Alapiskola diákjaival. Zoboraljai néphagyományok, táncházon: közös tánc tanulása.

3.nap

Nyitra: Látogatás a püspöki várban (vártörténet), majd a Székesegyházban. Missziós Múzeum:
missziósok élete; ázsiai, afrikai, ausztrál állat- és rovarvilág megismerése
Ghymes: A gimesi vár megtekintése, túrázás a környéken
Kolon: Szent István-kori templom megtekintése, kézműves foglalkozás a Tájházban.

4. nap

Körmöcbánya: A Várnegyed és a Szent Katalin templom megtekintése után látogatás a Pénzverdében. Előadás a bányászati és érmekészítés történetéről.
Zólyom: Séta a várban.
Selmecbánya: Az Ó-vár, majd a Kamaraházban a bányászati technológia megismerése. Balassi élete, művei, a várháborúk történeti háttere.
Hontbagonya:
Vízimalom megtekintése
Léva: A Barsi Múzeum felkeresése és diákelőadások után, utazás haza.

2013
“Máramaros és Partium a művészetek tükrében “

A pályázat lényege röviden:

A 7. évfolyamon 30 utazó diák az egész éven átívelő projekt végső eredményeként részt vesz – 3 kísérő tanárral – egy 3 napos romániai utazáson.

A több fordulóban kiválasztott diákok idén elsősorban az irodalom, a rajz és vizuális kultúra, valamint az ének-zene órákon készülnek fel az utazásra. Természetesen történelmi, földrajzi, matematikai, informatikai ismeretek alkalmazásával egy témahét során szerzik meg ismereteiket (egyéni-páros-csoport munkában, valamint kiselőadások, plakátok és diafájlok készítésével). A projekthetet követi a 3 napos utazás, ahol láthatják mindazt, amiből előzetesen felkészültek. Az élményekről blog is készül. A pályázat további részei: értékelő órák, bemutató órák, téma-nap szervezése (június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja), benne ünnepéllyel, beszámolókkal, vetélkedővel az egész felső tagozat részére. További vállalásunk: sajtótájékoztatók, kiállítás.

Máramaros és a Partium a művészetek tükrében – program

1. nap

Szatmárnémeti: Városlátogatás, nevezetes épületek (Láncos templom, római-katolikus székesegyház, a volt Pannónia Szálló), valamint a szatmári béke megkötési helyszínének (Vécsey-ház) megtekintése.
Nagybánya: Nagybányai festőiskola felkeresése, kiállítás megtekintése.
Koltó: Teleki-kastély megtekintése, Szállás elfoglalás, ismerkedés a helyi diákokkal. Vetélkedő a látottak alapján (festészet, Petőfi költészete. Közös tenyérfestmény készítése a helyi diákokkal).

2. nap

Szaplonca: Látogatás a “vidám temetőben” – később versírás hasonló stílusban.
Máramarossziget: Hollósy Simon emlékház, Leövey Klára síremlékének felkeresése, séta a városban.
Barcánfalva: A világörökség kolostor felkeresése, Erdély legmagasabb fatornyának megtekintése, mérések végzése.
Nagykároly: A Károlyi-kastély, Aranyszarvas fogadó, Karoli Gáspár szobrának felkeresése.
Koltó: Riportkészítés helyi idősekkel: milyen magyarnak lenni ma? Népzenei és táncházi élmények: közös dal- és tánctanulás.

3.nap

Érmindszent (Adyfalva) : Látogatás Adyfalván, az Ady-emlékházakban.
Érsemjén: Séta a városban, megtekintjük a Kazinczy-Fényes-Csiha emlékmúzeumot.
Utazás vissza.

És a megvalósulás:

Iskolánk,  a Dózsa György Általános Iskola támogatást nyert a Határtalanul! címmel kiírt pályázaton tanulmányi kirándulás megszervezésére határon túl élő magyarlakta területekre.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta utazásunkat Erdély északnyugati részére, Románia magyar vonatkozású történelmi emlékhelyeire.

Tanulmányi kirándulásunkra 2013. május 29-én indultunk és május 31-én érkeztünk haza.

A kiránduláson 30 hetedik osztályos tanuló és 3 kísérő pedagógus vett részt.

Utunk célja Partium és Máramaros megye volt.

A kirándulásunk során a magyar vonatkozású emlékhelyeket a művészetek tükrében vizsgáltuk, és természetesen történelmi-földrajzni vonatkozásaival kapcsolatban is végeztünk előzetes gyüjtő- és projektmunkát, illetve az adott helyen előadásokat tartottunk.

Hajnali indulásunk után, és a sikeres határátlépés után, az első napunkon megcsodáltuk Szatmárnémeti történelmi belvárosát. Megtekintettük a szatmári egyezménynek színhelyet adó Vécsey-palota falán az emléktáblát, majd a barokk stílusjegyeit figyeltük meg a Nagytemplomnak is nevezett katolikus katedrálisban. Rövid városi séta után továbbutaztunk Nagybányára. Itt, az előadások meghallgatása után megismerkedtünk a festőiskola alapító, és későbbi tagjainak munkáival, valamint a jelenlegi művészek alkotásait is megcsodálhattuk.
Szálláshelyünk Koltón volt, ahol először a Teleki-kastély parkjában lévő Petőfi-Szendrey szobor előtt hallgattuk meg az előadásokat, majd Petőfi kőasztalánál egy diákunk elszavalta az itt született egyik neves költeményt, a Szeptember végén-t. A kastély termeiben felkerestük a nászutasok emlékszobáját, és a híres Teleki-család további jeles személyiségeinek a Teleki Sándornak és Teleki Blankának tisztelgő szobákat.
Ezután elfoglaltuk szállásainkat: családi panziókban kaptunk finom vacsorát. Később a “fiúk szállásán” folytatódott az est: interakítv vetélkedő során került sor a magyar irodalmi (rovásírás, Petőfi-vers bemutatása), valamint a festmények előképes bemutatásával, a híres Ági néni-féle totó megoldásával, valamint közös tenyérfestmény készítésével rögzítettük a látottakat. Ezután mindannyian szívesen fogadtuk a puha ágyat, mely különösen jól esett a hosszú utazás, és élménydús nap után.

Második napunkat a koltói Petőfi Sándor Általános Iskolában tett látogatással kezdtük, ahol bemutatták nekünk az iskolát, majd barátságos focimeccs keretében a diákokkal is találkoztunk. Ezután Máramarossziget következett: Leövey Klára emlékoszlopánál emlékeztünk meg Teleki Blanka híres barátnőjéről és sorstársáról. Hollósy Simon emlékházát bár – annak ideiglenes zárvatartása miatt – nem tudtuk megnézni, életéről meghallgattuk az előadást. Megkoszorúztuk a 48-49-es szabadságharc során elesett hőseinknek emléket állító oszlopot is, majd innen tovább kanyargott velünk a busz a Kárpátok szépséges hegyein-völgyein, és felkerestük még Barcánfalvát, melynek csodálatos fatemplomai, és egyéb épületei a világörökség részét képezik. Innen a szaploncai vidámtemetőhöz utaztunk, melynek sajátossága a királykékre festett ábrákkal ellátott fejfákon túl, hogy az itt elhunytak versesen “beszámolnak” elhunytuk körülményeiről. (
Este vendéglátóink fergeteges táncházba invitáltak bennünket, ahol mindenki önfeledten ropta  a táncot a helyi nagyon ügyes Somfa néptáncegyüttes lelkes és jól tanító tagjaival, és természetesen megtanultunk néhány erdélyi népdalt is. A szakadó eső ellenére is lelkesülten tért mindenki vissza szállására.

Harmadik napunkat ismét az iskolánál kezdtük: elültettünk egy fát kezdődő barátságunk jelképeként, és búcsút vettünk vendéglátóinktól. Utunk Nagykárolyba vezetett, ahol megtekintettük Károli Gáspár mellszobrát és a templomokat, majd Érmindszentre utaztunk. A falut Adyfalvaként is ismerhetjük, de a helységnév táblájára ez volt írva: Ady Endre. A szülőház megtekintése után Kazinczy-Fráter emlékházat kerestük fel Érsemjénen, ahol kitűnő vezetésben részesülhettünk saját kiselőadásaink után. Az újabb határátlépés után visszaállítottuk “magyar idő”-re óráinkat, és végül, az esti órákban megérkeztünk iskolánkhoz.

Az utazást projekthét előzte meg. A részvevő 7. osztályosok minden tantárgyi órán, a témához kapcsolódva kaptak és végeztek el feladatokat: diafájlt, plakátokat készítettek, előadáson vettek részt, maguk is előadásokkal készültek fel az útra, melyen szintén várták még őket elvégzendő feladatok, mérések. Visszatérésük után a pályázat lezárása képpen élménybeszámolóval egybekötött témanapot tartottak az egész felső tagozat számára. Ennek részeként az ünnepi műsor után(melyet szintén 7. évfolyamosok adtak elő), videók megtekintése következett, illetve szövegértési feladat. Az ezekkel kapcsolatos munka elvégzésében segítették az utazó hetedikesek felső tagozatos társaikat.

A pályázat szerzője és lelke Móró Józsefné volt. Az utazás alatt – illetve után – jómagam és Keszthelyiné Greschner Ágnes dolgozott a pályázat további feladatain. Mind az utazás előtt, mind pedig a témanapon, minden kollégánk segítséget és támogatást nyújtott nekünk, mégpedig igen lelkesen, melyet most is köszönünk. Mindez munkánkat támogatta és összefogta útitársunk, Tóth Györgyné igazgatónk.

Rózsa Márta

Galéria a projektmunkákról          Galéria az utazásról


2012
“Dózsások a Hunyadiak nyomában”

A pályázat lényege röviden:

A 7. évfolyamon 40 utazó diák az egész éven átívelő projekt végső eredményeként részt vesz – 4 kísérő tanárral – egy 4 napos délvidéki utazáson.

A több fordulóban kiválasztott diákok történelem, irodalom, művészeti (ének-zene, rajz), földrajzi, biológiai, matematikai, informatikai ismeretek megszerzésével márciusban egy témahét keretében mérik össze addig megszerzett tudásukat. A projekt megkoronázásaként következik a 4 napos utazás, az alábbi program szerint:

 Dózsások a Hunyadiak nyomában – program

1. nap

Újvidék: Városlátogatás, nevezetes épületek megtekintése.
Pétervárad: Séta a várban, az óratorony felkeresése.
Székelykeve: Helyi plébániatemplom megtekintése, amiben a legdélibb magyar Szent István oltárkép található.

2. nap

Belgrád: Rendhagyó történelem óra a várban a Nándorfehérvári csatáról
Belgrád – Zimony: A milleniumi Hunyadi-torony megtekintése.
Székelykeve: Találkozás a bukovinai székelyek leszármazottaival

3.nap

Szendrő: Látogatás a szendrői várban (vártörténet).
Versec: Séta Versecen, megtekintjük az őrtornyot a hegytetőn, Deliblát – kis sétát teszünk földrészünk legnagyobb, mára javarészt megkötött homoksivatagában.
Székelykeve: Koszorúzás, megemlékezés a helyi temetőben, székelykapunál.

4. nap

Zenta – Csantavér: Talákozó a csantavéri általános iskola képviselőivel a zentai emlékműnél, felelevenítjük a közös történelmünk eseményeit
Palics: Továbbhaladás a Palicsi-tóhoz. Riport készítése helyi szakemberrel a tóval kapcsolatosan (tó története, legendája, környezetvédelmi problémák, tó vízének összetétele, földrajzi elhelyezkedése, klímája stb.)

És a megvalósulás:

Dózsások a Hunyadiak nyomában

Iskolánk,  a Dózsa György Általános Iskola támogatást nyert a Határtalanul! címmel kiírt pályázaton tanulmányi kirándulás megszervezésére határon túl élő magyarlakta területekre.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1.155.600 Ft-tal támogatta utazásunkat Délvidékre, Szerbia magyar vonatkozású történelmi emlékhelyeire.

Tanulmányi kirándulásunkra 2012. április 25-én indultunk és április 28-án érkeztünk haza.

A kiránduláson 40 hetedik osztályos tanuló és 4 kísérő pedagógus vett részt.

Utunk célja Délvidék volt.

A kirándulásunk során végigjártuk azokat  a magyar vonatkozású emlékhelyeket, amelyek történelmünk Hunyadiakkal fémjelzett korához kapcsolódnak.

Első nap megcsodáltuk Újvidék történelmi belvárosát, a főtéren álló Mária neve templomot és a szerb ortodox egyház templomát. Majd délután átkelve a Dunán a Péterváradi erődben tettünk az eső ellenére is kellemes sétát, ahol előadást hallhattunk az erőd történetéről.
Szálláshelyünk Székelykevén volt, ahol ismeretséget és barátságot köthettünk az ott élő magyar diákokkal. Természetesen itt is megnéztük a település látványosságait, a plébániatemplomot, a temető bejáratánál megcsodáltuk a bukovinai székely nemzedék szimbólumát, a székelykaput, visszaléptünk az időben és bepillanthattunk a múlt század elején élt családok mindennapjaiba a tájházban tett látogatás során.

Második napunkat a Nándorfehérvári várban tett látogatással kezdtük, rendhagyó történelem órán modelleztük a híres törökök ellen megnyert csatát, majd ellátogattunk Zimonyba a Milleneumi emlékműhöz, Hunyadi János halálának helyszínére.
Este vendéglátóink fergeteges táncházba invitáltak bennünket, ahol mindenki önfeledten ropta  a táncot.

Harmadik napunkat szintén várlátogatással kezdtük, ahol színjátszó csoportunk tagjai előadták a Szendrői vár pódiumán korabeli jelmezekben a Hunyadi László egy részletét. Ezután folytatva utunkat Versecre látogattunk el, ahol a Szent Gellért templomot csodálhattuk meg. Itt nemcsak előadást hallhattunk, hanem a kántor a magyar himnusz eljátszásával kedveskedett nekünk. Ezután megmásztuk a környék legmagasabb pontját, a 399 m magas kilátót és csodáltuk az elénk táruló panorámát.
A napunk még mindig nem ért véget, mert Delibláti homokpuszta közepén élő magyar településre, Fejértelepre látogattunk el, ahol egy új építésű templomot és Ady Endréről elnevezett művelődési házat látogattunk meg.
Este újra visszatértünk Székelykevére és a mai zenei stílusnak hódolva, közös discon roptuk a táncot az ottani fiatalokkal.

Utolsó napunkat Csantavéren kezdtük. Itt már vártak ránk az ottani iskola diákjai. Együtt néztük meg a római Szent Péter Bazilika kicsinyített mását, a Padovai Szent Antalról elnevezett templomot. Itt a plébános úr fergeteges előadást tartott nekünk a város történetéről, majd elültettük a két iskola barátságának kezdetét jelző fát és futásban is összemértük erőinket.
Innen a Zentára vezetett az utunk, ahol megkoszorúztuk a zentai csata emlékhelyére állított emlékművet. Utolsó állomásunk a Palicsi tó és Szabadka volt.

 Az utazást projekthét előzte meg. A részvevő 7. osztályosok minden tantárgyi órán, a témához kapcsolódva kaptak és végeztek el feladatokat: diafájlt, plakátokat készítettek, előadáson vettek részt, maguk is előadásokkal, dalokkal készültek fel az útra, melyen szintén várták még őket elvégzendő feladatok, mérések. Visszatérésük után a pályázat lezárása képpen élménybeszámolóval egybekötött előadást tartottak.

Galéria a projekthétről                    Galéria az utazásról