HATÁRTALANUL!

MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK

2012       2013      2015      2016      2017      2018      2023

AKTUÁLIS PÁLYÁZATUNK

2023


Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
Utazás időpontja: 2023. 05. 22 – 26.
Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2022/1-001039

Létszám: 44 (40 diák + 4 kísérőtanár)

A projekt címe: “Elek apó meséi: Erdélyi legendák és mondák nyomában”

A pályázat rövid összefoglalása:

Célunk az volt, hogy kapcsolatot teremtsünk az érintett tájegységek magyarságával és erősítsük egymásban az együvé tartozás érzését. Diákjaink az utazás során a meglátogatott helyszínekhez kötődő mesékkel, legendákkal, mondákkal ismerkedtek meg tanáraiktól és a helyi diákoktól. Aradon a Szabadság-szobrot néztük meg, szászföldi kitérővel Székelyföldre érkeztünk. Elutaztunk a Békás-szoroshoz, majd a Gyilkos-tavat kerestük fel. A Tordai-hasadékban kirándultunk, majd Kolozsváron városnézéssel zártuk utazásunkat.

A PÁLYÁZATBAN SZEREPLŐ PROGRAM RÉSZLETES ISMERTETÉSE:

1. nap
05. 22. hétfő

Utunk első állomása Arad volt, ahol koszorúzással tisztelegtünk az Aradi vértanúk kivégzésének emlékművénél.

Dévára érkezve megismerkedtünk a Böjte Csaba nevével fémjelzett intézménnyel, amit a Szent Ferenc Alapítvány tart fenn, és nehéz sorsú gyerekeknek ad otthont, családot. Átadtuk az iskolánk tanulói által összegyűjtött adományainkat.

Határokat legyőzve játszottak a dózsások az otthon lakóival: a fiúk kosárcsatát vívtak, a lányok labdáztak, beszélgettek.

Az utolsó program Déva várának meghódítása volt, ahol a 7. d-s lányok segítségével felidéztük Kőmíves Kelemenné ismert balladáját.

2. nap
05. 23. kedd

A reggeli elfogyasztása után útra keltünk, s Vajdahunyadra érve, a „Várak királyát”, a Hunyadi-Bethlen várkastélyt látogattuk meg.

Ezután Keresden megtekintettük a Bethlenek ősi várkastélyát. A reneszánsz stílusban épült várkastélyban Zólya Levente, a kastély kurátora volt az idegenvezetőnk.

 

Segesváron az erdélyi szászok világával ismerkedtünk: a várfalakkal és bástyákkal körülölelt történelmi központban sétálunk, ahol megtekintettük a város jelképét, az óratornyot.

A Szent József római katolikus templom és a Csizmadia bástya közötti kis parkban Petőfi Sándor szobrát néztük meg.

3. nap
05. 24. szerda

Oroszhegyről indultunk Farkaslakára, Tamási Áron, a legnagyobb székely népi író sírjához. A 2 cserfa közötti sírnál tiszteletünk jeleként koszorút helyeztünk el.

Ezután Gyergyószentmiklóson, a valamikori Gyergyószék központjában tettünk sétát. Az egykori Piactér Erdély egyik legszebben parkosított kisvárosi főtere, de megnéztük az örmény katolikus templomot is.

Délután először a Békás-szorosban sétáltunk, majd a Gyilkos-tó közelében: mindkét helyen a látvány káprázatos élményt jelentett számunkra.

 

A székelyudvarhelyi városnézés során a város szép főterén és környékén sétáltunk: láttuk a Vasszékelyt, Orbán Balázs szobrát, a turulmadaras millenniumi emlékművet és a Nemzeti szoborparkot.

 

4. nap
05. 25. csütörtök

Szovátán Európa legnagyobb heliotermikus tava, a különleges sós Medve-tó körül tettünk sétát.

Útközben megálltunk és egy kis játékkal felfrissültünk.

Következő állomásunk a Tordai-hasadék, Erdély egyik legelképesztőbb természeti látványossága volt, ahol a patak völgyében, a járható ösvényen túráztunk, helyenként függőhidakon keltünk át.

Kincses Kolozsváron megnéztük a Szent Mihály templomot, mely Erdély második legnagyobb gótikus temploma és Mátyás király lovas szoborcsoportját. Innen tovább sétálunk Mátyás király szülőházához.

5. nap
05. 26. péntek

Cifra-Kalotaszegen Körösfő volt az utunk első megállója. Itt megnéztük a 4 fiatornyos, zsindelytetős református templomot, mely tipikus kalotaszegi stílusú. A templomban Károly Károly tiszteletes mesélt nekünk az épületről és a körösfőiek életéről. A településen áthaladó út mentén a házak előtt kirakodóvásárban emléktárgyakat vásároltunk.

A Király-hágón, Erdély kapujánál vettünk búcsút ettől a csodálatos tájtól.

A kirándulás során életre szóló élményekkel gazdagodtunk. Megtapasztaltuk, hogy határainkon túl is élnek magyarok, akiknek ugyanúgy magyar az anyanyelve, mint nekünk.

A közös utazás, a szálláson az együttlét, az egymáshoz való alkalmazkodásban erősített bennünket! Az öt nap összekovácsolta az osztályközösségeket is.

Köszönjük a Magyar Kormánynak, a Csillagösvény Utazási Irodának és az Atlasz busznak, hogy részesévé válhattunk e fantasztikus utazásnak, melyre mindig emlékezni fogunk.

MELLÉKLETEK

1.sz. melléklet

Magyarság Háza Nonprofit Kft

A programban részt vevő 40 diák és 4 tanár részt vett a Magyarság Háza által szervezett “Törpének lenni egy óriásoknak szánt világban” c. portréfilm vetítésén.

A film megnézése közben nyomasztó érzése volt a gyerekeknek, mert az egész filmben nem volt mozgás, a főszereplő egy helyben ült, hiszen tolószékes, mozgáskorlátozott. Így át tudták élni a gyerekek, milyen rossz érzés, ha az ember helyhez van kötve, nem tud mozogni. Az ember első tapasztalásként a külsőségek alapján ítél, a gyerekeknél tinédzserkorban pedig különös hangsúlyt kap, kihogyan néz ki. A kamerabeállítás miatt a gyerekek sokszor csak a főszereplő arcát és profilját látva hallgatták a lány történeteit, s így nem a külsőség alapján formáltak véleményt róla. Így az az érzés erősödött bennük, hogy ez a lány egy teljesen normális, “átlagos”, jó eszű, tanult, humoros hölgy. Meghatóak voltak a történetek, a legjobban az a rész tetszett, amikor a főiskolán elment a barátaival egy koncertre, s ott a többiek felemelték a tolószékkel, mint egy egészséges embert. Felemelő pillanat volt ez, s nagyszerű bizonyítéka az egészséges és fogyatékos emberek segítő, elfogadó közösségének. A koncertet felvevő mobilok meg is fordultak, s nem a sztárok zenélését, hanem ezt az emberséges pillanatot örökítették meg. A film utolsó részében a lány lakótársai vallottak arról, hogy mielőtt megismerték volna ezt a lányt, nem voltak figyelemmel a fogyatékkal élő emberekre. Mióta viszont ismerik, tapasztalják, hogy mentálisan ő is teljes értékű tagja a társadalomnak, értékeket teremt, elfogadóbbak, figyelmesebbek, segítőkészebbek, s kritikusabbak az olyan helyzetekre, amikor egy mozgáskorlátozott embernek segítségre van szüksége.

 

2. sz. melléklet

Előkészítő órák

2023. május 15-19.

földrajz óra: az útvonal megismerése, plakát készítése

történelem óra: a Segesvárról és Aradról tanultak felelevenítése. A Hunyadi család. Trianon

ének óra: székely dal tanulása (Körösfői kertek alatt)

magyar óra: erdélyi magyar írók. Tamási Áron életének és munkásságának mélyebb megismerése.

vers tanulása: Kőmíves Kelemenné

rajz óra: székely motívumok rajzolása, színezése

A meglátogatott helyekről ismertetők írása, felolvasása.

 

Előzetes feladatok

HATÁRTALANUL – ERDÉLY (2023. 05. 22-26.)

 

feladat feladat típusa név
Arad, Vesztőhely, a 13 vértanú kiselőadás                                  KOSZORÚZÁS 7. b
iskolánk bemutatása

 

kiselőadás + plakát  (Ugyanez ppt-ben az itthoni beszámolóhoz.) 7. d Vaskó L. Szabó G., Németh H., Asbóth L.
Dunaújváros bemutatása

 

kiselőadás + plakát  (Ugyanez ppt-ben az itthoni beszámolóhoz.) 7.a Kifuth Á.
híres magyar emberek Dunaújvárosban

 

kiselőadás + plakát  (Ugyanez ppt-ben az itthoni beszámolóhoz.) 7. b
Déva vára kiselőadás 7. d Németh, Asbóth, Mezei
Vajdahunyad, a Hunyadi-Bethlen kastély kiselőadás 7. c
Keresd (Bethlen kastély) kiselőadás 7. b
Segesvár (történelmi központ, óratorony, Petőfi szobra, Szent József templom, Csizmadia bástyák) kiselőadás 7. a Potyondi A.
Székelyudvarhely (szoborpark, református templom, Vasszékely, városháza) kiselőadás 7. a Farkas Cs.
Gyergyóalfalu, Gyergyószentmiklós kiselőadás 7. c
Békás-szoros kiselőadás 7. c
Gyilkos-tó kiselőadás 7. d Nyuli N., Goldschmidt D.
Farkaslaka, Tamási Áron kiselőadás                                 KOSZORÚZÁS 7. b
Szováta, Medve-tó kiselőadás 7. a Csányi M, Král G, Széphegyi B
Tordai-hasadék kiselőadás 7. d Vas K, Vas L.
Kolozsvár (Szent Mihály templom, Mátyás király szobra és szülőháza, Bocskai István szülőháza, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Farkas utcai templom, erdélyi Panteon, a Házsongárdi temető) kiselőadás 7. d

Szekszárdi, Hauser, Rafaisz, Vas, Vas, Mezei, Nyuli, Goldschmidt

Körösfő (famegmunkálás, kézimunka, templom, II. Rákóczi György török szőnyege) kiselőadás 7. a Bruzsa F.

 3. sz. melléklet

Témanap szervezése a nemzeti összetartozás témájában, a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan.
2023. június 14-én Témanapot szerveztünk. Tanulóink bemutatták, hogy merre jártunk a Határtalanul kiránduláson. A bemutató után a témához kapcsolódó feladatokat, kvízeket, keresztrejtvényeket, képrejtvényeket fejtettek meg a többi évfolyam tanulói.

 4. sz. melléklet

Értékelő óra

A kirándulás tapasztalatai, élménybeszámolók írása. A meglátogatott helyek felelevenítése a gyerekek által, előzetesen írt ismertetők alapján.

Székelyudvarhely

Székelyudvarhely megyei jogú város Romániában, Hargita megyében. Az Udvarhelyi-medence gazdasági és művelődési központja. A megye második legnépesebb városa. A trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye Udvarhelyi járási székhelye volt. 1992-ben 40 ezer lakosából 39 ezer magyar anyanyelvű. Székelyudvarhely négy kisebb telep és három falu fokozatos egybeolvadásából nőtt várossá. A belvárosban találhatóak műemlékei, műemlék jellegű épületei és épülettömbjei. Székelyudvarhelyen az idők folyamán viszonylag fejlett intézményhálózat alakult ki.

Látnivalók, nevezetességek:

 • A Székely Támadt vár
 • Vasszékely
 • Orbán Balázs szobra
 • Turulmadaras milleniumi emlékmű
 • Nemzeti szoborpark
 • Tompa László emlékház
 • Ferences templom és kolostor
 • Benedek Elek Tanítóképző épülete
 • Katolikus gimnázium új épülete-Tamási Áron Líceum

 

(Farkas Csilla)

 1. sz. melléklet

Adománygyűjtés

 1. sz. melléklet

A gyerekek visszajelzései a kirándulásról.

 

„Ami a legjobban tetszett, az a Békás-szoros volt, mivel rengeteg vásár volt, és az út mellett végig folyt a víz. Tetszett, hogy találkozhattam magyar szavakkal is.”

„Nekem a Tordai-hasadék tetszett a legjobban, mert nagyon szép volt a táj és a túraútvonal is. A függőhidak tetszettek a legjobban és az, hogy kicsit extrémebb volt egy-két rész.”

„Szováta utcáin sétálva gyönyörködhettünk rengeteg csodaszép hotelben. Nagyon szép parkok és kialakított kertek voltak. Sok szép és különböző szökőkutat is láthattunk. A Medve-tavat is meglátogattuk, ami szintén nagyon tetszett. Nekem kifejezetten tetszett ez a szép város.”

„A kedvenc helyem a Békás-szoros volt, mert magas sziklák emelkedtek fel mellettünk és azok között sétáltunk végig. A sziklák között folyt a Békás-patak, a Gyilkos-tóból ered, ami szintén nagyon tetszett és a legendája is megfogott.”

„Az én kedvenc helyem a Békás-szoros volt, mert olyan szép volt az a sok hegy, és meghitt.”

„Nekem Vajdahunyad vára tetszett a legjobban. Nagyon szép festményeket, szobrokat, ablaküvegeket és dísztárgyakat láttam. Nyugodt és gyönyörű helyen volt. A vár ablakaiból pedig mesés kilátás volt. Ahogy a dombokon elterülve fekvő virágokat néztem, rájöttem, hogy szerencsés vagyok, hogy ilyen elképesztő helyre eljuthattam.”

„Nekem Oroszhegyen a szállásban legjobban a szállás tisztasága, rendezése és kinézete nagyon tetszett. Nagyon sokat tudtunk beszélni a barátaimmal, tehát a hangulat vidám volt.”

„Nekem a Békás-szoros tetszett a legjobban, mert a látvány hihetetlen volt, magas hegyek, nagy növényzet, hosszú szép folyók. Nagyon sok kis vásár volt ott, és a legjobb az volt, hogy olyan kis helyeken kellett gyalogolni, hogy élmény volt az.”

„Nekem a kedvenc helyem Déva vára és az odavezető út volt. Azért, mert nagyon szép a kilátás a vár tetejéről. Bár az odavezető út fárasztó volt, de attól még nagyon élveztem. Maga a vár is nagyon szép volt.”

„Nekem a Tordai-hasadék tetszett a legjobban, mert gyönyörű a kilátás, és mindent sziklák és fák, hidak borítanak. Az út sziklás, kicsit csúszós, mellette pedig csobog a patak. A hidak fából vannak, és mozognak, volt ott kisebb barlang is. Nagyon gyönyörű ez a hely.”

„Nekem a Békás-szoros azért tetszett, mert nagyon szép sziklás hegyek voltak és sok szép mindent láttam. A Tordai-hasadék pedig azért tetszett, mert szép helyeken sétáltunk és a látvány is szép volt.”

„Az én kedvenc helyeim a Békás-szoros, Déva vára és a Tordai-hasadék. Nagyon szép volt a kilátás mind a három helyről és voltak vásárok is, ahol színesen lehetett vásárolni. A végére már mindenki elfáradt, de úgy gondolom, hogy ezért megérte eljönni Romániába.”

„A Tordai-hasadék tetszett, szép volt a kilátás, majdnem lezuhantam.”

„A Tordai-hasadék volt a kedvencem, mert szép volt a kilátás és friss volt a levegő.”

„Nekem a kedvenc helyem a Tordai-hasadék volt. Nagyon szép volt a táj, és jó volt, hogy szabadon túrázhattunk.”

„Nekem Segesvár tetszett a legjobban, mivel gyönyörű utcák voltak és színes volt minden, ami nagyon hangulatossá tette a várost.”

„Nekem a Békás-szoros tetszett a legjobban, azért, mert gyönyörű volt a kilátás és nagyon jó volt ott sétálni.”

„Nekem Kolozsvár tetszett a legjobban, mert egy nagy és gyönyörű város. Otthon éreztem magam, amikor ott voltunk.”

„Nekem Segesvár volt az egyik kedvencem, mert a színes házak nagyon vidámmá tették a környezetet.”

„Nekem a Tordai-hasadék tetszett legjobban, nagyon szép volt, viszont sok volt a csúszós kő, és el is estem.”

„Nekem a Békás-szoros tetszett a legjobban, mert nagyon jó volt a kilátás és boltok is voltak.”

„Nekem Kolozsvár tetszett a legjobban, mert nagy város volt és az éttermek miatt jó volt a hangulat.”

„Engem legjobban a Békás-szoros szépsége és a mellette csorgó Gyilkos-tó nyűgözött le.”

„Nekem legjobban a Békás-szoros tetszett, nagyon jó hangulata volt ebben az esős időben és a levegő is nagyon jó volt. A mellette lévő Gyilkos-tónak is érdekes volt a története.”

„Nekem az oroszhegyi szállás tetszett a legjobban, és a legjobb élmény pedig Kolozsváron volt.”

„Nekem a Tordai-hasadék tetszett a legjobban a lenyűgöző kilátás miatt. Egy életre szóló túra volt.”

„Nekem a Tordai-hasadék tetszett és a Békás-szoros, mert nagyon jó volt a hangulat és a kürtőskalács is, meg az is tetszett, mikor az Ákos nekiment a táblának.”

„Nekem Vajdahunyad vára tetszett a legjobban. Nagyon nagy és szép volt a vár. A kis patak a vár körül nagyon cuki. Az udvar szép volt. Meg tetszett, hogy lehetett szuvenírt venni a várnál. Az emberek, akik hangszeren játszottak néhány szobában, nagyon szépen játszottak, és sokkal hangulatosabb lett tőlük az élmény, és nagyon gyönyörű a kilátás.”

„Nekem legjobban a Gyilkos-tó tetszett. Nagyon tetszik a története. Tetszik a szép tó és az őt körbe vevő erdők. Nagyon szép a látvány és jól néznek ki a tóból kiálló fák.”

„Nekem a Békás-szoros tetszett a legjobban, mert szép volt a látvány és jó boltok voltak, meg a túra is tetszett, hihetetlen látványt nyújtottak a hegyek.”

„Nekem a Tordai-hasadék volt a kedvencem, mert nagyon szép, és történtek ott vicces dolgok.”

„Nekem legjobban a Tordai-hasadék tetszett, mert viccesek voltak azok a pillanatok, amikor ráléptünk egy –egy csúszós kőre és majdnem elcsúsztunk.”

„Nekem legeslegjobban Kolozsvár tetszett, mert szép s jó nagy város volt látnivalókkal.”

„Déva várához egy nagyon hosszú lépcsősoron kellett felmennünk, de a fárasztó utat teljesen megérte megtenni. A gyönyörű kilátás a városra csodálatos volt.”

„A vár elején egy hosszú hídon kell átmenni, ami a vár bejáratához vezet. A váron belül egy nagy kertszerűség volt. Felújítás alatt volt, ezért nem mindent láttunk. A vár tele volt látnivalóval. Nagyon tetszett a bástyákról való kilátás és a szép tornyok. Nagyon remélem, hogy lesz még alkalmam elmenni a várhoz.(Vajdahunyad vára)”

„Nekem a Tordai-hasadék volt a kedvencem, mert ott gyönyörű volt a kilátás. A függőhidakon átkelni vicces volt. A patak mentén nem egy barlang foglalt helyet, amibe persze a fiúk többsége be akart mászni. A közlekedés hol gyors, hol lassú volt, Amikor a csúszós kövek legszélén mentünk, nem egyszer csúszott meg a társaság tagjainak lába, de senki nem esett a bele a patakba. A végéig nem mentünk el, mert onnan, ahonnan visszafordultunk csak veszélyesebb lett volna a közlekedés. Az út oda hosszú és unalmas volt, mégis mikor odaértünk, megértettem, miért mentünk.”

„Nekem Déva vára tetszett, mert egy nagyon szép régies stílusú vár volt, nagyon tetszett benne, hogy szép díszes volt és tetszettek a régies berendezések.”

„Nekem a Gyilkos-tó tetszett nagyon, mert nagyon szép volt és tetszett a története. Voltak ott árusok és meg tudtuk kóstolni a híres málnás kürtőskalácsot, ami nagyon finom volt.”

„Legjobban a Békás-szoros tetszett. Az út mellett folyó patak és a nagy hegyek, sziklák nagyon szépek. Izgalmas, mert az út szélén kell menni. Az is jó, hogy vannak vásárok.”

—————————————————————————————————–———-

2018

Ady Endre és Arany János nyomában a Biharban és az Érmelléken 2018.04.24-27.

ÚTINAPLÓ

1.nap – Kedd

Azzal ijesztgettek minket, hogy éjjel 3 vagy 4 órakor lesz az indulás. 5.30-kor búcsúztunk el a szüleinktől a suli mögött, persze így is nagyon álmosak voltunk még. Meghallgattunk minden fontos információt a tanároktól és a sofőrtől. Alvás nem volt a buszon, mert izgatottan, türelmetlenül vártuk, hogy odaérjünk.

Első állomásunk Kecskeméten volt, ahol hosszú kígyózó sorokban tipegtünk a mosdó felé.

A határhoz érve előszedtük a legszebb mosolyunkat, ami – sajnos – hamar lehervadt rólunk, amikor a sorompó felemelkedése után buszunk 180 fokkal megfordult, és visszagurított minket Magyarországra. A tanárok higgadtan, nyugodtan kezelték a helyzetet. Sarkadon Ildikó néni nagy lendülettel és rutinnal vetette be magát a hivatalba, és kb. 2 óra múlva megérkeztünk Romániába 45 db érvényes igazolvánnyal.

Teljes nyugalomban zötyögtünk tovább. Elöl támadt némi mozgolódás a buszon, de mi nem tudtuk, hogy a galiba még nem ért véget. A nagyszalontai diákok már vártak minket, pedig még Nagyváradon sem jártunk. Ági néni és a sofőr egymásnak adogatta a telefont. Végül egyenesen az iskola felé vettük az irányt, ahol az idegenvezető tartotta a frontot, amíg megérkezünk. A 7.a osztályosok megkezdték előadásaikat a buszon. Hallottunk Sinka Istvánról, Arany János mellett Arany Lászlóról, Zilahy Lajosról, és Toldy Miklósról is, aki nem pusztán egy regényhős, de történetesen itt lakott valamikor.

Nagyszalontára érve futó ismeretséget kötöttünk az idegenvezetővel. (Szó szerint köszönve elfutottunk mellette, míg beterelt bennünket az épületbe.) Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium falai között megtartottuk a szavalóversenyt, majd közösen énekeltünk. Egy új dalt is tanítottak nekünk. 4 diák átvette tőlünk a könyvcsomagokat, amivel mi kedveskedtünk vendéglátóinknak. Beszélgettünk egy kicsit az órarendről, napirendről, majd végignéztük az épületet, bekukkantottunk a termekbe is. Meglepődtünk, hogy nincs számítógép, interaktív tábla, projektor… Mi már élni sem tudnánk nélküle. J

Elmentünk a Csonka toronyba, ahol egy bácsi előadást tartott nekünk, még Soma és Szabi is szerepet kapott. Végigjártuk az Arany-múzeumot. Hatalmas képek, emlékek, eredeti bútorok, interaktív játékok vártak ránk. Újabb hosszú sor következett, mert alig vártuk, hogy megtekinthessük közelebbről a mellékhelyiséget is.

Az Arany János szoborparkban Kiss István műveit tekinthettük meg, és 24-en stafétában szavaltuk el a Családi kört. Kovács Máté elhelyezte a koszorúnkat a talapzaton. Visszaérkezve a buszra érdekes információt hallottunk, miszerint Marci már kb. a 7. szendvicsével próbálja meg csillapítani farkas éhségét. J

Irány Nagyvárad. Városnézés közben minden szoborról, épületről pontos leírást és történetet kaptunk. Megnéztük Szacsvai Imre szobrát, kinek bűne csak egy tollvonás volt, Ady Endre szobrát és múzeumát (ez utóbbit zárva), a színházat, a piacteret, az épületet a fekete sassal, a templomot a fekete-sárga holddal. A kiadós séta után a buszon Szent László legendáit és a Tordai hasadék történetét ismertük meg, és a 7. d jóvoltából egy verset is hallottunk. Tanúbizonyságot tettünk a nagy összetartásról és a kölcsönös segítésről is, mert egy totót kellett kitöltenünk a buszon az eddig tanultakról.

Ránk esteledett. Célba vettük Magyarremetén a szállásunkat. Elsőként a vacsorát támadtuk meg, mert Marcinak már hangosan kopogott a szeme. Az evés végeztével 3 db négyadagos tál sorakozott az asztalán. Megnyugodtunk. Megmarad. J Persze volt olyan is köztünk, akinek a tarhonyás húsnál is érdekesebb helyi nevezetességen akadt meg a szeme, a tulajdonos fián. Gyors fürdés és alvás. (Ez utóbbi azért még váratott magára. J) A kicsi faházakban kényelmesen elfértünk. Mi öten voltunk egy négyágyasban, de ez így volt jó! Jenő bácsi a mázlista szektorban, teljesen gyerekmentes övezetben kapott szállást a falu túlsó felén.

Az 1. nap további képei ide kattintva elérhetőek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. nap – Szerda a Pádison

Svédasztalos reggeli, kedvünkre válogathattunk. Marci is sietett, hiszen egész éjjel koplalt.

Előadás a Pádis fennsík tájairól a buszon. A sofőr egy borzasztóan meredek, szerpentines úton vitt minket fel a hegyre. Gyönyörű látvány tárult elénk. A lábunk alatt vastag hófoltok között lila krókuszokkal borított mezők terültek szét, a háttérben havas hegycsúcsok látszottak.

Az idegenvezető közölte, hogy felmászunk a „kis dombocskára”. Aha… Persze a Mócok temploma úgy 1500 méteres magasságban van. Göcsörtös dzsindzsáson törtünk utat magunknak felfelé, és Ildikó néni is megtalálta a megfelelő botot társául. Elkészültek a szebbnél szebb fotók az osztályokról és a csodás tájról, és mindenki nagyon segítőkész volt. Tényleg kedvesek voltunk, mert nem hagytuk fönn a hegytetőn a tanárokat sem.

Kellően elfáradva indultunk a Smidl – vízeséshez. A fiúk célbadobó versenyt rendeztek. Szilárd lendületét a nadrágja bánta. Emma olyan ügyességgel és sebességgel rohant fel a barlangba, hogy Ági néni ebben a tempóban már csak a szemeit mereszthette utána. A telefonját azért visszafelé mászva megtalálta. Még szalamandrát is láttunk. Marci végig az élbolyban száguldott, mert sikerült megfelelő mennyiségű energiát „tankolnia” a reggelinél.

Dia telefonjának viszont lába kélt, és ismeretlen helyre távozott.

A köröstárkányi emlékműnél a 7. b-sek tartottak előadást, majd egy bácsi szomorú és mégis lelkes beszédével egy életre beleverte a fejünkbe, hogyan legyünk büszkék a hazánkra. Többen megvásároltuk a könyveit, melyeket dedikált is nekünk.

Várasfenesen egy tájházat látogattunk meg, ahol egy kedves néni kalauzolt végig bennünket, és megjegyezte, hogy „Magyarba égnek a villanyok”.

Ez a két utolsó program még tegnap lett volna. Most sikerült csak ledolgoznunk a lemaradást.

Utolsó állomásunk egy templom volt Magyarremetén. Egy 7. b-s és egy helyi ministráns fiú előadása után Ági néninek gyűlt meg a baja az orgonával.

Délben hidegcsomagot kaptunk, így most szaladtunk vacsorázni, mert erősen aggódtunk Marciért. Egy hektoliter lencseleves után 4 csirkecombot és megfelelő mennyiségű rizibizit süllyesztett el az arcában. Így mára már minden rendben lesz vele.

Korán értünk a szállásra, így végre wifizhettünk, és Enikőnek a könnye is kicsordult a boldogságtól. (Bár ketten is látták, nem derült ki a számukra, hogy miért lóg a másik Ildikó néni 2 és fél méteres magasságban a ház falán. Pedig a wifi nem kapcsolta ki és be saját magát… J) Szabadon tölthettük az estét, és rájöttünk, hogy sok jó ember kis helyen is elfér. Például 15-en egy négyágyas szobában. J

A 2. nap további képei ide kattintva elérhetőek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.nap – Csütörtök

A reggeli svédasztal nem hagyott minket éhesen elsorvadni. Marcit sem.

Hosszú utazás vette kezdetét. A Réz-hegység, a Sebes-Körös völgye, a Királyerdő és Királyhágó tájain jártunk. Előadások a buszon, majd az idegenvezető mesélt az ősi barlangokról, ahol 140 db óriási medve egymást ette meg, miután beszakadt a bejárat, és többé nem jöhettek ki onnan. A horrorba illő történet megemésztése után Csucsára érkeztünk. Ady és Csinszka emlékhelyén kiállítást láttunk, a 7. béseket hallgattuk, és bekúsztunk a rendkívül kisajtajú fatemplom belsejébe is.

Hogy biztosítva legyen a mindennapos testnevelés, újra hegyet másztunk. A bátrak a Sebes várához meredeken felfelé igyekeztek, míg Ági néni kereste a fellegvárhoz inkább lefelé haladó utakat.

Kalotaszentkirályon Ady szobránál az ablakon kiszivárgó népzene hangjaival kísérve Szeki verset mondott nekünk és koszorúztunk is. Az idegenvezető sopánkodott, mert szerinte lassan többet sorakozunk egy–egy 2 betűs ajtó előtt, mint amennyi időt az emlékhelyeken töltünk.

Bánffyhunyadon a gyönyörű kalotaszegi református templomot láttuk, ahol vasárnaponként 600 ember is ül a misén, és a falakat végig piros és kék hímzések díszítik. A helyi lelkésszel együtt elénekeltük a magyar himnuszt.

A körösfői vásárban kaptunk időt, hogy kényelmesen bevásároljunk. Csoki, aki útközben előadást tartott a buszon, egy óriási baseball ütővel készült meglepni a családját.

A nap lezárásaként hatalmas sétát tettünk Kolozsváron. A Szent Mihály Székesegyházba nem mehettünk, mert filmet forgattak benne. Ami az idegenvezetést illeti, az épületek, szobrok és templomok előtt szót kaptak a 7. c és „d” osztály tanulói. Láttuk Mátyás király és Bocskai István szülőházát, sárkányölő Szt. György szobrát, fényképezkedtünk a hatalmas Mátyást ábrázoló lovas szobor előtt a főtéren.

Este Magyarvistára érkeztünk. Egy új építésű panzióban szálltunk meg. 2 épületre osztottak el minket, és 11-en jutottunk egy szoba méretű fürdőre, ahol kisebb medencényi fürdőkád is tartózkodott. Óriási, szép tiszta szobáink voltak kényelmes ágyakkal, és egy szintre kerültünk az osztályunk fiaival és a tanárnőkkel. Este nagyobb csapatokba verődtünk néhány szobában, hogy együtt múlassuk az időt.

A zöldségleves és a szószos husi is nagyon finom volt.

A 3. nap további képei ide kattintva elérhetőek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.nap – Péntek

Az utolsó nap is eljön egyszer. A jó öreg svédasztalos reggeli várt minket. Mire a tanárok megjelentek, Marci már másodszor sorakozott fel a tányérjával. A szállásunkon volt egy múzeumnak berendezett szoba. Páran itt még vehettek ajándékot.

Nem jártunk a Sárkányok kertjében, de Szeki azért mesélt róla a buszon. Utunk Zilahra, Ady iskolájához vezetett először. Máté versével megörvendeztettünk egy – a szobor mellett szunyókáló – hajléktalant is.

Szilágylompérton laktak Ady nagyszülei. Megnéztük a református templomot, ahol legendákat hallgattunk, és amelynek különleges mennyezetkazettáit tanulgattuk értelmezni, leolvasni.

Az idegenvezető némi fáradtságot vélt rajtunk felfedezni. Visszakérdezett néhány előadásra, de már nem emlékeztünk a 20 perccel ezelőtt elhangzott információkra sem, sőt már a nevünket sem tudtuk egészen biztosan.

Érmindszenten Ady szülőházában jártunk. Fiaink közül már többen kinőtték az alacsony plafonú épületet, és csak lapos kúszásban jutottak előre. A magasabbik házban kiállítást tekinthettünk meg. Nem először fordult elő utunk során, hogy Ildikó néni közös szavalást kezdeményezett. Soronként ismételtük utána a Föl-földobott kő című verset. Nagyon hatásos, és rendkívüli volt ezen a helyszínen azt mondani együtt, hogy „Kicsi országom, újra meg újra Hazajön a fiad”. Azért nem mentünk el szó nélkül az udvar nagy mérleghintája mellett sem.

Utolsó állomásunk Nagykároly volt. Egy igazi, hatalmas, nagyon díszes főúri kastélyban jártunk, ahol viaszbábúk sorakoztak, és kitömött óriási afrikai állatok néztek le ránk a falakról. Ez utóbbit többen visszataszítónak, ijesztőnek, morbidnak láttuk.

A boltba még együtt mentünk, hogy beszerezzük a betevőt a hazautazáshoz. Nemcsak Marci lesz éhes Dunaújvárosig. Az idegenvezető elköszönt tőlünk.

A határon leszállítottak minket, és egyesével azonosítottak. Hamar átjutottunk. Az első pihenőnél nem kellett sorba állnunk, ugyanis a mellékhelyiség nem működött. Nem jöttünk zavarba. Igen sajátos megoldást alkalmaztunk folyóügyeink elintézésére. Még szerencse, hogy tavasszal már lombosak a fák, bokrok.

Este 21.15-kor álltunk meg az iskola mögött. Nagyon fáradtan, de sikerekkel és élményekkel tele érkeztünk haza, és arról beszélgettünk, hogy szívesen maradtunk volna még legalább vasárnapig.

A 4. nap további képei ide kattintva elérhetőek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy kis videós ízelítő a négy nap történéseiből:

 

Majd végezetül egy témanap keretében a hetedik osztályosok beszámolót tartottak útjukról.

Az értékelőóra további képei ide kattintva elérhetőek

 

2017

“Királyok és fejedelmek nyomában Erdélyben “

 2017. májusában 40 fő hetedikes és 4 kísérő tanár

“Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre” c. 2016-os pályázaton belül

a Dózsa iskola pályázata:

“Dózsások a Királyok és fejedelmek útján Erdélyben”

A 7. évfolyamon 40 utazó diák az egész éven átívelő projekt végső eredményeként részt vesz – 4 kísérő tanárral – egy 3 napos erdélyi (romániai) utazáson.

Az idei tanévben vállaltuk a budai Magyarság Háza meglátogatását, ahová még az egész 7. évfolyamot elvittük, hogy megtekinthessék a Mi Magyarok Látogatóközpontot, és annak csodálatos interaktív kiállítását. Mi még kiegészítettük egy pesti kitérővel is, ahol a Vajdahunyad-vár másolatában, vagyis a Mezőgazdasági Múzeum interaktív kiállításán is részt vettünk. Nem csak az érdekes és kalandos nyerte meg a gyerekek tetszését, hanem a 3 osztály közös kirándulása is közelebb hozta őket egymáshoz – amit mi jó alapnak tekintettünk a későbbi kiválogatott 40 diák együttműködéséhez.

A több fordulóban kiválasztott diákok idén elsősorban az történelem, földrajz, ének-zene, valamint életvitel órákon készülnek fel az utazásra. Természetesen történelmi, földrajzi, és művészeti ismereteiket informatikai kompetenciáik alkalmazásával egy projektmunka során szerzik meg (egyéni-páros-csoport munkában, valamint kiselőadások, plakátok és diafájlok készítésével). A projekthetet követi a 3 napos utazás, ahol láthatják mindazt, amiből előzetesen felkészültek, illetve amiről a helyszínen tartanak kiselőadást. A pályázatnak mindig része egy daltanulás is, ezúttal a Körösfői Riszeg Alatt (Körösfői kertek alatt) c. népdalt énekeltük el. Az élményekről blog is készül. A pályázat további részei: értékelő órák, bemutató órák, téma-nap szervezése (június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja), benne iskolarádión az egész iskola számára sugárzott műsorral, beszámolókkal, csoportmunkával, játékos feladatlappal, További vállalásunk: sajtótájékoztatók, kiállítás.

Királyok és fejedelmek útján Erdélyben – program

1. nap

Nagyvárad: Szacsvay Imre Általános Iskola felkeresése, találkozás diákjaikkal és tanáraikkal: körbevezetés, ajándékcsere. Belvárosi és Körös-parti séta után, a tulipános parkban hősi emlékmű megtekintése után felkerestük a Székesegyházat, és az abban található Egyháztörténeti Múzeumot.
Királyhágó: Fotószünet a történelmi Erdély határánál
Kalotaszeg-Körösfő: A népművészeti előadás és a tanult dal eléneklése után megtekintettük a vásárt, emlékeket vásárolva magunknak és családtagjainknak.
Kolozsvár: Találkoztunk háromszéki hon- és népismeret vezetőnkkel, aki nemcsak Kolozsvár belvárosát, a főteret a Mátyás szoborral, Mátyás és Bocskai szülőházat, a Babes-Bolyai Tudományegyetemet, de Róma jelképének kicsinyített mását (Bolyai szülőházánál), illetve a Sárkányölő Szent György szobrát is megismertette velünk.
Torockó: A Világörökség részének számító, Europa Nostra díjas falu volt vacsora- és szálláshelyünk is egyben.

2. nap

Torockó: A Székelykő távoli megtekintése után belülről csodálhattuk meg az Unitárius templomot, és a Néprajzi Múzeumot.
Tordai-hasadék: Első kihívás-túránk helyszíne volt a László-legendák híres hasadéka, ahol még Szentlászló-pénzt is kerestünk.
Nagyenyed: A Bethlen Gábor alapította Református Kollégium megtekintése után a Vártemplom és a Csipkés Torony következett, majd a várfalnál megkoszorúztuk az 1849-es magyarellenes vérengzés áldozatainak emlékfalát.
Gyulafehérvár: felkerestük a fejedelmi palota épületét, a püspöki palotát és az egykori püspöki, ma érseki székesegyházat, melyben a Hunyadiak síremlékei, Márton Áron püspök sírja, Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem kőszarkofágjai láthatók, altemplomában pedig az erdélyi történelem nagyjai nyugszanak.
Déva: Szállás elfoglalása, vacsora. Totók kitöltése (torténelem, földrajz) írásban, és szóbeli játékos totó az eddig látottakkal-hallottakkal kapcsolatban.

3.nap

Déva: Déván a Böjte Csaba nevével fémjelzett, Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott, nehéz sorsú gyerekeknek otthont és családot adó intézménnyel ismerkedtünk, és átadtuk adományainkat is. Böjte Csabával készítettünk volna riportot, azonban nem tartózkodott aznap Déván, sőt az országban sem. (Viszont május 1-jén a mi városunkban igen, így a riport készítését oda helyeztük át – sikerrel!) Igen meredek emelkedőn felgyalogoltunk a várhoz, ahol rövid fotószünet után meghallgattuk Kőmíves Kelemen balladáját, majd buszra szálltunk.
Vajdahunyadvár: Innen Vajdahunyadra, a „Várak királyához”, a Hunyadi-Bethlen kastélyhoz utazunk. Utazás közben diákelőadást hallunk a Hunyadi-családról. A Hunyadi János apja, Vajk kenéz által épített vár 1618-ban került az iktári Bethlen család tulajdonába. Bethlen Gábor átalakíttatta és külső védművekkel erősíttette meg, majd az uradalommal együtt unokaöccsének, Bethlen Istvánnak adományozta. (Ez a program előző nap, Gyulafehérvár utánra került át.)
Marosillye: Odaúton diákelőadást hallgattunk meg Erdély aranykorának híres fejedelméről. Marosillyén meglátogatjuk Bethlen Gábor, a legnagyobb erdélyi fejedelem szülőhelyét, az egykori várkastély épen maradt lakótornyát, ahol egy kisfilmet is megtekintünk az Erdély Aranykorát megteremtő fejedelemről.
Arad: Arad felé tartva diákelőadást hallottunk a városban, 1849-ben történt vérengzésről. Séta helyett buszos városnézést tartottunk: jártunk a belváros főterén, az egykori Szabadság-téren és környékén, ahol megcsodálhatjuk többek között a lenyűgöző szépségű Városházát; Kárpát-medence egyik legnagyobb katolikus templomát, a Minorita Templomot és Rendházat; az Új Színházat, az egykori Fehér Kereszt fogadót; a Bohus palotát és a Kultúrpalotát. Felkerestük a 13 aradi vértanú kivégzési helyszínét jelző emlékhelyet, ahol rövid megemlékezés után elénekeltük a Himnuszt is. (Ez a spontán program székely vezetőnk javaslatára teljesült.) Innen már hazavezetett utunk.

2016

“Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre” c. 2015-ös pályázaton belül

a Dózsa iskola pályázata:

“Horvátországi (Drávaszög)barangolások “

A pályázat lényege röviden:

A 7. évfolyamon 40 utazó diák az egész éven átívelő projekt végső eredményeként részt vesz – 4 kísérő tanárral – egy 4 napos horvátországi utazáson.

A több fordulóban kiválasztott diákok idén elsősorban az történelem, földrajz, biológia, kémia, valamint az ének-zene órákon készülnek fel az utazásra. Természetesen történelmi, földrajzi, matematikai, informatikai ismeretek alkalmazásával egy témahét során szerzik meg ismereteiket (egyéni-páros-csoport munkában, valamint kiselőadások, plakátok és diafájlok készítésével). A projekthetet követi a 4 napos utazás, ahol láthatják mindazt, amiből előzetesen felkészültek. Az élményekről blog is készül. A pályázat további részei: értékelő órák, bemutató órák, téma-nap szervezése (június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja), benne ünnepéllyel, beszámolókkal, csoportmunkával, tesztekkel, közös táncházzal az egész felső tagozat részére. További vállalásunk: sajtótájékoztatók, kiállítás.

Horvátországi barangolások – program

1. nap

Ororszvár: A kastély és az angolpark megtekintése.
Dévény: Séta a várban.
Pozsony: A Szent Márton dóm felkeresése után séta az Óvárosban. A várban elsősorban a
reformkori országgyűlés helyszínének megtekintése, majd a Gázművek Múzeumáé.
Jóka: A háromszintű cölöpös malom megtekintése. Érkezés a szállásra (Galánta).

2. nap

Szimő: Jedlik Ányos szülőfaluja: a dinamó-elv ismeretetése
Gúta: A reformkori hajómalom és Közép-Európa legnagyobb fahídjának megtekintése
Komárom: A Várerőd és a Duna-múzeum felkeresése, technikai vonatkozásaok ismertetése
Ógyalla: Konkoly-Thege Miklós 140 éves obszervatóriuma. Csillagászati ismeretek
Alsódobok: Szállás, majd találkozás a Pogrányi Alapiskola diákjaival. Zoboraljai néphagyományok, táncházon: közös tánc tanulása.

3.nap

Nyitra: Látogatás a püspöki várban (vártörténet), majd a Székesegyházban. Missziós Múzeum:
missziósok élete; ázsiai, afrikai, ausztrál állat- és rovarvilág megismerése
Ghymes: A gimesi vár megtekintése, túrázás a környéken
Kolon: Szent István-kori templom megtekintése, kézműves foglalkozás a Tájházban.

4. nap

Körmöcbánya: A Várnegyed és a Szent Katalin templom megtekintése után látogatás a Pénzverdében. Előadás a bányászati és érmekészítés történetéről.
Zólyom: Séta a várban.
Selmecbánya: Az Ó-vár, majd a Kamaraházban a bányászati technológia megismerése. Balassi élete, művei, a várháborúk történeti háttere.
Hontbagonya:
Vízimalom megtekintése

Léva: A Barsi Múzeum felkeresése és diákelőadások után, utazás haza.

2015

“Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre” c. 2014-es pályázaton belül

a Dózsa iskola pályázata:

“A Felvidék tudományos és technikai öröksége a dózsás tanulók szemével “

A pályázat lényege röviden:

A 7. évfolyamon 40 utazó diák az egész éven átívelő projekt végső eredményeként részt vesz – 4 kísérő tanárral – egy 4 napos felvidéki utazáson.

A több fordulóban kiválasztott diákok idén elsősorban az irodalom, a rajz és vizuális kultúra, valamint az ének-zene órákon készülnek fel az utazásra. Természetesen történelmi, földrajzi, matematikai, informatikai ismeretek alkalmazásával egy témahét során szerzik meg ismereteiket (egyéni-páros-csoport munkában, valamint kiselőadások, plakátok és diafájlok készítésével). A projekthetet követi a 4 napos utazás, ahol láthatják mindazt, amiből előzetesen felkészültek. Az élményekről blog is készül. A pályázat további részei: értékelő órák, bemutató órák, téma-nap szervezése (június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja), benne ünnepéllyel, beszámolókkal, csoportmunkával, tesztekkel, közös táncházzal az egész felső tagozat részére. További vállalásunk: sajtótájékoztatók, kiállítás.

A Felvidék tudományos és technikai öröksége a dózsás tanulók szemével – program

1. nap

Ororszvár: A kastély és az angolpark megtekintése.
Dévény: Séta a várban.
Pozsony: A Szent Márton dóm felkeresése után séta az Óvárosban. A várban elsősorban a
reformkori országgyűlés helyszínének megtekintése, majd a Gázművek Múzeumáé.
Jóka: A háromszintű cölöpös malom megtekintése. Érkezés a szállásra (Galánta).

2. nap

Szimő: Jedlik Ányos szülőfaluja: a dinamó-elv ismeretetése
Gúta: A reformkori hajómalom és Közép-Európa legnagyobb fahídjának megtekintése
Komárom: A Várerőd és a Duna-múzeum felkeresése, technikai vonatkozásaok ismertetése
Ógyalla: Konkoly-Thege Miklós 140 éves obszervatóriuma. Csillagászati ismeretek
Alsódobok: Szállás, majd találkozás a Pogrányi Alapiskola diákjaival. Zoboraljai néphagyományok, táncházon: közös tánc tanulása.

3.nap

Nyitra: Látogatás a püspöki várban (vártörténet), majd a Székesegyházban. Missziós Múzeum:
missziósok élete; ázsiai, afrikai, ausztrál állat- és rovarvilág megismerése
Ghymes: A gimesi vár megtekintése, túrázás a környéken
Kolon: Szent István-kori templom megtekintése, kézműves foglalkozás a Tájházban.

4. nap

Körmöcbánya: A Várnegyed és a Szent Katalin templom megtekintése után látogatás a Pénzverdében. Előadás a bányászati és érmekészítés történetéről.
Zólyom: Séta a várban.
Selmecbánya: Az Ó-vár, majd a Kamaraházban a bányászati technológia megismerése. Balassi élete, művei, a várháborúk történeti háttere.
Hontbagonya:
Vízimalom megtekintése

Léva: A Barsi Múzeum felkeresése és diákelőadások után, utazás haza.

2013
“Máramaros és Partium a művészetek tükrében “

A pályázat lényege röviden:

A 7. évfolyamon 30 utazó diák az egész éven átívelő projekt végső eredményeként részt vesz – 3 kísérő tanárral – egy 3 napos romániai utazáson.

A több fordulóban kiválasztott diákok idén elsősorban az irodalom, a rajz és vizuális kultúra, valamint az ének-zene órákon készülnek fel az utazásra. Természetesen történelmi, földrajzi, matematikai, informatikai ismeretek alkalmazásával egy témahét során szerzik meg ismereteiket (egyéni-páros-csoport munkában, valamint kiselőadások, plakátok és diafájlok készítésével). A projekthetet követi a 3 napos utazás, ahol láthatják mindazt, amiből előzetesen felkészültek. Az élményekről blog is készül. A pályázat további részei: értékelő órák, bemutató órák, téma-nap szervezése (június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja), benne ünnepéllyel, beszámolókkal, vetélkedővel az egész felső tagozat részére. További vállalásunk: sajtótájékoztatók, kiállítás.

Máramaros és a Partium a művészetek tükrében – program

1. nap

Szatmárnémeti: Városlátogatás, nevezetes épületek (Láncos templom, római-katolikus székesegyház, a volt Pannónia Szálló), valamint a szatmári béke megkötési helyszínének (Vécsey-ház) megtekintése.
Nagybánya: Nagybányai festőiskola felkeresése, kiállítás megtekintése.
Koltó: Teleki-kastély megtekintése, Szállás elfoglalás, ismerkedés a helyi diákokkal. Vetélkedő a látottak alapján (festészet, Petőfi költészete. Közös tenyérfestmény készítése a helyi diákokkal).

2. nap

Szaplonca: Látogatás a “vidám temetőben” – később versírás hasonló stílusban.
Máramarossziget: Hollósy Simon emlékház, Leövey Klára síremlékének felkeresése, séta a városban.
Barcánfalva: A világörökség kolostor felkeresése, Erdély legmagasabb fatornyának megtekintése, mérések végzése.
Nagykároly: A Károlyi-kastély, Aranyszarvas fogadó, Karoli Gáspár szobrának felkeresése.
Koltó: Riportkészítés helyi idősekkel: milyen magyarnak lenni ma? Népzenei és táncházi élmények: közös dal- és tánctanulás.

3.nap

Érmindszent (Adyfalva) : Látogatás Adyfalván, az Ady-emlékházakban.
Érsemjén: Séta a városban, megtekintjük a Kazinczy-Fényes-Csiha emlékmúzeumot.
Utazás vissza.

És a megvalósulás:

Iskolánk,  a Dózsa György Általános Iskola támogatást nyert a Határtalanul! címmel kiírt pályázaton tanulmányi kirándulás megszervezésére határon túl élő magyarlakta területekre.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta utazásunkat Erdély északnyugati részére, Románia magyar vonatkozású történelmi emlékhelyeire.

Tanulmányi kirándulásunkra 2013. május 29-én indultunk és május 31-én érkeztünk haza.

A kiránduláson 30 hetedik osztályos tanuló és 3 kísérő pedagógus vett részt.

Utunk célja Partium és Máramaros megye volt.

A kirándulásunk során a magyar vonatkozású emlékhelyeket a művészetek tükrében vizsgáltuk, és természetesen történelmi-földrajzni vonatkozásaival kapcsolatban is végeztünk előzetes gyüjtő- és projektmunkát, illetve az adott helyen előadásokat tartottunk.

Hajnali indulásunk után, és a sikeres határátlépés után, az első napunkon megcsodáltuk Szatmárnémeti történelmi belvárosát. Megtekintettük a szatmári egyezménynek színhelyet adó Vécsey-palota falán az emléktáblát, majd a barokk stílusjegyeit figyeltük meg a Nagytemplomnak is nevezett katolikus katedrálisban. Rövid városi séta után továbbutaztunk Nagybányára. Itt, az előadások meghallgatása után megismerkedtünk a festőiskola alapító, és későbbi tagjainak munkáival, valamint a jelenlegi művészek alkotásait is megcsodálhattuk.
Szálláshelyünk Koltón volt, ahol először a Teleki-kastély parkjában lévő Petőfi-Szendrey szobor előtt hallgattuk meg az előadásokat, majd Petőfi kőasztalánál egy diákunk elszavalta az itt született egyik neves költeményt, a Szeptember végén-t. A kastély termeiben felkerestük a nászutasok emlékszobáját, és a híres Teleki-család további jeles személyiségeinek a Teleki Sándornak és Teleki Blankának tisztelgő szobákat.
Ezután elfoglaltuk szállásainkat: családi panziókban kaptunk finom vacsorát. Később a “fiúk szállásán” folytatódott az est: interakítv vetélkedő során került sor a magyar irodalmi (rovásírás, Petőfi-vers bemutatása), valamint a festmények előképes bemutatásával, a híres Ági néni-féle totó megoldásával, valamint közös tenyérfestmény készítésével rögzítettük a látottakat. Ezután mindannyian szívesen fogadtuk a puha ágyat, mely különösen jól esett a hosszú utazás, és élménydús nap után.

Második napunkat a koltói Petőfi Sándor Általános Iskolában tett látogatással kezdtük, ahol bemutatták nekünk az iskolát, majd barátságos focimeccs keretében a diákokkal is találkoztunk. Ezután Máramarossziget következett: Leövey Klára emlékoszlopánál emlékeztünk meg Teleki Blanka híres barátnőjéről és sorstársáról. Hollósy Simon emlékházát bár – annak ideiglenes zárvatartása miatt – nem tudtuk megnézni, életéről meghallgattuk az előadást. Megkoszorúztuk a 48-49-es szabadságharc során elesett hőseinknek emléket állító oszlopot is, majd innen tovább kanyargott velünk a busz a Kárpátok szépséges hegyein-völgyein, és felkerestük még Barcánfalvát, melynek csodálatos fatemplomai, és egyéb épületei a világörökség részét képezik. Innen a szaploncai vidámtemetőhöz utaztunk, melynek sajátossága a királykékre festett ábrákkal ellátott fejfákon túl, hogy az itt elhunytak versesen “beszámolnak” elhunytuk körülményeiről. (
Este vendéglátóink fergeteges táncházba invitáltak bennünket, ahol mindenki önfeledten ropta  a táncot a helyi nagyon ügyes Somfa néptáncegyüttes lelkes és jól tanító tagjaival, és természetesen megtanultunk néhány erdélyi népdalt is. A szakadó eső ellenére is lelkesülten tért mindenki vissza szállására.

Harmadik napunkat ismét az iskolánál kezdtük: elültettünk egy fát kezdődő barátságunk jelképeként, és búcsút vettünk vendéglátóinktól. Utunk Nagykárolyba vezetett, ahol megtekintettük Károli Gáspár mellszobrát és a templomokat, majd Érmindszentre utaztunk. A falut Adyfalvaként is ismerhetjük, de a helységnév táblájára ez volt írva: Ady Endre. A szülőház megtekintése után Kazinczy-Fráter emlékházat kerestük fel Érsemjénen, ahol kitűnő vezetésben részesülhettünk saját kiselőadásaink után. Az újabb határátlépés után visszaállítottuk “magyar idő”-re óráinkat, és végül, az esti órákban megérkeztünk iskolánkhoz.

Az utazást projekthét előzte meg. A részvevő 7. osztályosok minden tantárgyi órán, a témához kapcsolódva kaptak és végeztek el feladatokat: diafájlt, plakátokat készítettek, előadáson vettek részt, maguk is előadásokkal készültek fel az útra, melyen szintén várták még őket elvégzendő feladatok, mérések. Visszatérésük után a pályázat lezárása képpen élménybeszámolóval egybekötött témanapot tartottak az egész felső tagozat számára. Ennek részeként az ünnepi műsor után(melyet szintén 7. évfolyamosok adtak elő), videók megtekintése következett, illetve szövegértési feladat. Az ezekkel kapcsolatos munka elvégzésében segítették az utazó hetedikesek felső tagozatos társaikat.

A pályázat szerzője és lelke Móró Józsefné volt. Az utazás alatt – illetve után – jómagam és Keszthelyiné Greschner Ágnes dolgozott a pályázat további feladatain. Mind az utazás előtt, mind pedig a témanapon, minden kollégánk segítséget és támogatást nyújtott nekünk, mégpedig igen lelkesen, melyet most is köszönünk. Mindez munkánkat támogatta és összefogta útitársunk, Tóth Györgyné igazgatónk.

Rózsa Márta

Galéria a projektmunkákról          Galéria az utazásról


2012
“Dózsások a Hunyadiak nyomában”

A pályázat lényege röviden:

A 7. évfolyamon 40 utazó diák az egész éven átívelő projekt végső eredményeként részt vesz – 4 kísérő tanárral – egy 4 napos délvidéki utazáson.

A több fordulóban kiválasztott diákok történelem, irodalom, művészeti (ének-zene, rajz), földrajzi, biológiai, matematikai, informatikai ismeretek megszerzésével márciusban egy témahét keretében mérik össze addig megszerzett tudásukat. A projekt megkoronázásaként következik a 4 napos utazás, az alábbi program szerint:

 Dózsások a Hunyadiak nyomában – program

1. nap

Újvidék: Városlátogatás, nevezetes épületek megtekintése.
Pétervárad: Séta a várban, az óratorony felkeresése.
Székelykeve: Helyi plébániatemplom megtekintése, amiben a legdélibb magyar Szent István oltárkép található.

2. nap

Belgrád: Rendhagyó történelem óra a várban a Nándorfehérvári csatáról
Belgrád – Zimony: A milleniumi Hunyadi-torony megtekintése.
Székelykeve: Találkozás a bukovinai székelyek leszármazottaival

3.nap

Szendrő: Látogatás a szendrői várban (vártörténet).
Versec: Séta Versecen, megtekintjük az őrtornyot a hegytetőn, Deliblát – kis sétát teszünk földrészünk legnagyobb, mára javarészt megkötött homoksivatagában.
Székelykeve: Koszorúzás, megemlékezés a helyi temetőben, székelykapunál.

4. nap

Zenta – Csantavér: Talákozó a csantavéri általános iskola képviselőivel a zentai emlékműnél, felelevenítjük a közös történelmünk eseményeit
Palics: Továbbhaladás a Palicsi-tóhoz. Riport készítése helyi szakemberrel a tóval kapcsolatosan (tó története, legendája, környezetvédelmi problémák, tó vízének összetétele, földrajzi elhelyezkedése, klímája stb.)

És a megvalósulás:

Dózsások a Hunyadiak nyomában

Iskolánk,  a Dózsa György Általános Iskola támogatást nyert a Határtalanul! címmel kiírt pályázaton tanulmányi kirándulás megszervezésére határon túl élő magyarlakta területekre.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1.155.600 Ft-tal támogatta utazásunkat Délvidékre, Szerbia magyar vonatkozású történelmi emlékhelyeire.

Tanulmányi kirándulásunkra 2012. április 25-én indultunk és április 28-án érkeztünk haza.

A kiránduláson 40 hetedik osztályos tanuló és 4 kísérő pedagógus vett részt.

Utunk célja Délvidék volt.

A kirándulásunk során végigjártuk azokat  a magyar vonatkozású emlékhelyeket, amelyek történelmünk Hunyadiakkal fémjelzett korához kapcsolódnak.

Első nap megcsodáltuk Újvidék történelmi belvárosát, a főtéren álló Mária neve templomot és a szerb ortodox egyház templomát. Majd délután átkelve a Dunán a Péterváradi erődben tettünk az eső ellenére is kellemes sétát, ahol előadást hallhattunk az erőd történetéről.
Szálláshelyünk Székelykevén volt, ahol ismeretséget és barátságot köthettünk az ott élő magyar diákokkal. Természetesen itt is megnéztük a település látványosságait, a plébániatemplomot, a temető bejáratánál megcsodáltuk a bukovinai székely nemzedék szimbólumát, a székelykaput, visszaléptünk az időben és bepillanthattunk a múlt század elején élt családok mindennapjaiba a tájházban tett látogatás során.

Második napunkat a Nándorfehérvári várban tett látogatással kezdtük, rendhagyó történelem órán modelleztük a híres törökök ellen megnyert csatát, majd ellátogattunk Zimonyba a Milleneumi emlékműhöz, Hunyadi János halálának helyszínére.
Este vendéglátóink fergeteges táncházba invitáltak bennünket, ahol mindenki önfeledten ropta  a táncot.

Harmadik napunkat szintén várlátogatással kezdtük, ahol színjátszó csoportunk tagjai előadták a Szendrői vár pódiumán korabeli jelmezekben a Hunyadi László egy részletét. Ezután folytatva utunkat Versecre látogattunk el, ahol a Szent Gellért templomot csodálhattuk meg. Itt nemcsak előadást hallhattunk, hanem a kántor a magyar himnusz eljátszásával kedveskedett nekünk. Ezután megmásztuk a környék legmagasabb pontját, a 399 m magas kilátót és csodáltuk az elénk táruló panorámát.
A napunk még mindig nem ért véget, mert Delibláti homokpuszta közepén élő magyar településre, Fejértelepre látogattunk el, ahol egy új építésű templomot és Ady Endréről elnevezett művelődési házat látogattunk meg.
Este újra visszatértünk Székelykevére és a mai zenei stílusnak hódolva, közös discon roptuk a táncot az ottani fiatalokkal.

Utolsó napunkat Csantavéren kezdtük. Itt már vártak ránk az ottani iskola diákjai. Együtt néztük meg a római Szent Péter Bazilika kicsinyített mását, a Padovai Szent Antalról elnevezett templomot. Itt a plébános úr fergeteges előadást tartott nekünk a város történetéről, majd elültettük a két iskola barátságának kezdetét jelző fát és futásban is összemértük erőinket.
Innen a Zentára vezetett az utunk, ahol megkoszorúztuk a zentai csata emlékhelyére állított emlékművet. Utolsó állomásunk a Palicsi tó és Szabadka volt.

 Az utazást projekthét előzte meg. A részvevő 7. osztályosok minden tantárgyi órán, a témához kapcsolódva kaptak és végeztek el feladatokat: diafájlt, plakátokat készítettek, előadáson vettek részt, maguk is előadásokkal, dalokkal készültek fel az útra, melyen szintén várták még őket elvégzendő feladatok, mérések. Visszatérésük után a pályázat lezárása képpen élménybeszámolóval egybekötött előadást tartottak.

Galéria a projekthétről                    Galéria az utazásról