Angol tagozat

ANGOL TAGOZAT
NAPKÖZIS RENDSZER

Tagozatunkon a tanulók hagyományos módon, a délelőtti órákban vesznek részt a tanítási órákon. A 45 perces tanórákat 15 perces szünetek követik. Délután napközis foglalkozás keretében játék, szabadidős tevékenység, valamint kézműves foglalkozás mellett egy 60 perces napközis tanóra alkalmával a délelőtt kapott házi feladatokat készíthetik el a gyerekek, tanítói segítséggel.
Tantárgyaink: magyar, matematika, környezetismeret, testnevelés, ének, rajz, technika, hittan/erkölcstan (erről a beiratkozás során kell dönteni), dráma és tánc, angol. Az angol nyelvet első osztálytól tanulják tanulóink.
A tanítási órák során számos módon színesítjük az oktatást. Különböző játékos feladatokkal, páros- és csoportmunkával, szemléltetéssel, tapasztalatszerzéssel egészítjük ki a tananyagot. Tantermeinkben megtalálható számítógép, projektor, vagy okos televízió, így lehetőség van különböző oktatási hang-, vagy video anyag lejátszására is. Népszerűek a különböző online játékok, melyeket gyakorlási céllal tudunk használni.
A tehetséggondozásnak köszönhetően tanítványainkat rendszeresen készítjük fel különböző versenyekre. Iskolai, városi, tankerületi megmérettetéseken is bátran állnak ki tanulóink. Versmondó-, helyesíró-, szövegértő-, környezetismereti, tudományos-, matematikai-, idegen nyelvi-, művészeti-, informatikai-, komplex versenyekből válogatva mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő fejlődési lehetőséget.
A hagyományos rendszernek köszönhetően, mivel a tanítási órák délelőtt zajlanak, délutánonként lehetőség van különféle külsős programok megszervezésére, lebonyolítására is. Tanulóinkat a korábbi években is szívesen vittük pl. az MMK-ba különböző foglalkozásokra, múzeumba, játszótérre, arborétumba. A jelenlegi helyzetben pedig az intézmény kapuin belül dolgozunk azon, hogy hasonló élményekkel gazdagíthassuk tanítványainkat. Tematikus napokkal, kézműves foglalkozásokkal, változatos játékokkal színesítjük a délutánokat.
Iskolánkban a tanítás mellett nagy hangsúlyt fektetünk az élményszerzésre, ezért rendszeresen tartunk játszóházakat, vásárokat, kézműves foglalkozásokat, sport foglalkozásokat tanulóink számára. Ezeken a programokon az intézmény minden alsós tanulója részt vesz, amit a munkaközösségek közti kiváló együttműködés tesz lehetővé. Az egyik legnevesebb esemény a Dózsa-hét, ahol minden nap más-más érdekes programmal lepjük meg az intézményünkbe járó gyermekeket.
Mivel tagozatunkon a tanítás legkésőbb 13.30-kor véget ér, azok a tanulók, akiknek délután elfoglaltságuk van (pl. edzés, zeneiskolai képzés, stb.), lehetőségük van elhagyni az iskolát. 13.30 után tehát nem kötelező bent tartózkodni, bármikor lehet jönni a gyermekekért. Ez alól kivétel a délutáni napközis tanóra 14.30-tól 15.30-ig, amikor a délelőtt kapott feladatokat készítjük el, illetve gyakorlunk. A napközi 16.00-ig tart, de szükség esetén 17.00-ig ügyeletet biztosítunk tanulóink számára.
Legyen részese gyermeke egy jó hangulatú, vidám, élményekkel és tudással teli közösségnek! Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat!

 

Gebeiné Szárszó Judit

Köszöntöm a kedves szülőket és a leendő elsős gyermekeket!
Judit néni vagyok.
Fogadják szeretettel bemutatkozó levelemet!

Egy pár gondolat rólam
Négygyermekes édesanya vagyok, férjemmel és gyermekeimmel Nagyvenyimen élek. 2009-ben a nagykőrösi Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán diplomáztam tanítóként, magyar műveltség területen.
Jelenlegi munkahelyemen 2018 augusztusától dolgozok. Az elmúlt négy évben részben kéttanítós rendszerben tanítottam magyart, éneket, erkölcstant, rajzot, technikát, tánc és drámát, részben egyedül tanítottam minden tantárgyat, így az említettek mellett matematikát, környezetismeretet és testnevelést is. Az angol nyelv szépségeit szaktanár segítségével sajátítják el az e tagozaton tanulók.

Hitvallásom

Számomra az oktatás elsősorban nem munka, hanem szenvedély. Mindennapi célom teljesíteni azt, amit küldetésemnek érzek: harmonikus, barátságos, támogató, jó közösségben a tudás átadása.

Vallom, hogy a diákok érdeklődésének fenntartásához folyamatos fejlődésre, tanulásra és megújulásra van szükség a pedagógus részéről. Ennek érdekében nem mulasztom el a számomra fontos képzések elvégzését.

A gyermekek iskolai értékelése a pedagógiai folyamatban

Tanítványaimat segítem és támogatom abban, hogy minél több sikerélményhez jussanak. Tanulóim teljesítésének értékelési folyamatában, mind a szóbeli, mind az írásbeli feleletek értékelése megjelenik. A szóbeli feleleteket, az írásbeli feladatsorokat, dolgozatokat, az elkészített munkadarabokat az iskola Pedagógiai programjában megjelölt százalék szerint értékelem és a későbbiekben e szerint is osztályozom.
Munkájukat mind írásban, mind szóban folyamatosan értékelem, szem előtt tartva az egyéni fejlődésüket, készségtárgyak esetében elsősorban az adott feladathoz való hozzáállásukat. Pozitív megerősítéssel ösztönzöm a jó képességű, tehetséges gyermekeket és azokat is, akik valamely területen tanulási nehézséggel küzdenek.

A motiváció fenntartása a sikeres tanulás egyik alapja

A tanórák minden pillanatában fontosnak tartom a figyelem, a fegyelem, az érdeklődés fenntartását, melyet tanítványaim szerint sok játékkal, jó hangulattal, változatos feladatokkal és nem utolsó sorban humorral, mosollyal tartok fenn. Oktató munkám során igyekszem szinte minden órán használni a mai, modern, oktatást segítő eszközöket.

Munkaformák

Első osztályban, annak érdekében, hogy a gyermekek figyelmét maximálisan elnyerjem és a tanulás iránti motivációjukat fenntartsam, főként frontálisan tanítok, de egy kis tapasztalatszerzés után szívesen alkalmazom a páros és a csoportmunkát is. Már második osztálytól – főként etika és dráma órán – gyakran rendezzük át majd a termet. Közösen fogunk tanulni és játszani egy nagy körben, olykor az összetolt asztalok mellett, vagy éppen a földön ülve.

Közösség, mint alapvető érték

A tanítás-tanulási folyamat mellett kiemelt figyelmet fordítok a bizalomteljes, családias, gyerekbarát közösség kialakítására. Szeretetteljes légkörben sok beszélgetéssel, egymásra figyeléssel, személyiségfejlesztő- és önismereti játékokkal. Fontos célom, hogy minden tanítványom az életkorának megfelelően tudjon gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt kapcsolatot teremteni. Az iskolai tanórákon kívül szívesen szervezek családi napokat/délutánokat, osztálykirándulásokat, színház- és könyvtárlátogatásokat, mese-, drámapedagógiai- és állatterápiás foglalkozásokat.
Jól felszerelt, tiszta, rendezett, barátságos tanteremben várom a leendő elsősöket.

Kedves Szülők! Önök és gyermekeik egy meghatározó, várakozásokkal teli időszak előtt állnak. Kívánom, hogy közösen a legjobb döntésüket hozzák meg, hiszen az első négy év, sőt az első találkozás a tanítóval, az iskolával, egy életre szólóan meghatározhatja, és talán meg is határozza a gyermek tanuláshoz való viszonyát. Számomra is izgalmakkal teli ez az időszak, szívből várom, hogy megismerjem önöket és gyermekeiket/leendő tanítványaimat. Sikeres iskola- és tanítóválasztást kívánok!

Szeretettel várom gyermekét a
Dózsa György Általános Iskola angol tagozatára.
Találkozzunk szeptemberben az 1.a-ban!