Együttműködés a Főiskolával

Iskolánk a 2008/2009-es tanévben a városban eddig nem megszokott együttműködést alakított ki a Dunaújvárosi Főiskola Neveléstudományi Tanszékével.

Az oktató-nevelő munka gyakorlati fortélyaiba igyekszünk bevezetni a főiskolai hallgatókat. Az elméleti módszertani ismeretek tanórákon való alkalmazását – kooperatív csoportmunka, projektoktatás, differenciálás, IKT-val támogatott tanórák – tekinthetik meg nálunk az ÉKP-s és kompetencia alapú osztályokban a hallgatók Dr. Kelemen Gyula tanár úr vezetésével.
Az óralátogatást minden esetben hasznos beszélgetés és véleménycsere követte, melynek során a látogatók a bennük megfogalmazandó kérdésekre keresték és kapták meg a választ az órát tartó pedagógusoktól és a módszertan szakmai vezetőitől.

Gyümölcsözőnek ígérkező kapcsolatunk 2008. januárjában, az európai uniós pályázat zárásaként tartott városi és kistérségi szintű zárókonferencián kezdődött, melyen a Tanárképző Intézet Neveléstudományi Tanszékének vezetője, Dr. Kelemen Gyula is részt vett. Nagy örömünkre szolgál, hogy a kompetencia alapú oktatás tudományos kutatója méltónak tartja iskolánkat arra, hogy a főiskolai hallgatók gyakorlati helyévé váljon.

Az alábbi képek a 3. c-sek óráján készültek, 2009-ben.

 

2011-2012

Szeptember:

A Dunaújvárosi Főiskola mérnök-tanár hallgatóinak látogatása iskolánkban

Ismét fogadhattutk a leendő tanárjelölteket iskolánkban, ahol két tanítási órán tekinthettek be az intézményünkben folyó pedagógiai munkába.

Az Érték- és Képességfejlesztő Program szerint tanuló 2. c osztályba látogattak elsőként, ahol Magyar Erika által tartott emberismeret órát láttak. Itt megfigyelhették, hogyan kell a tanulók komplex képességfejelsztését végezni. A tanóra során a nyelvi, mozgási, szociális kompetenciák fejlesztésére is sor került a játék és a drámapedagógia segítségével.

Ezután a kompetencia alapú program szerint tanuló 4. b osztályban láthattak az integrált magyar tanításra mintát. Simon Gyuláné szövegértés-szövegalkotás óráján a tanulók változatos módszerekkel dolgozták fel az adott olvasmányt, amelyben szintén helyet kapott a játék, a kooperatív csoportmunka és – természetesen – a digitális kompetencia fejlesztése is.

Október

Október 14-én a főiskolai hallgatók, Dr. Kelemen Gyula vezetésével az Érték- és Képességfejlesztő Program (ÉKP) szerint tanuló 3. c osztályban Fülöp Krisztina angol óráján tanulmányozták az alkalmazott módszereket , majd a 6. b osztályt figyelhették meg szövegértés-szövegalkotás órájukon, amelyen Dömötörné Gráczer Erika a “Játék és költészet” témában a magánhangzók világába kalauzolta a diákokat, szintén a kooperatív csoportmunka módszerével és digitális szemléltetéssel.