Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program (ÉKP)

AZ ÉKP TAGOZAT BEMUTATÁSA

Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program széles tevékenységi területet nyújt a diákoknak, több tantárgyat, műveltségi területet tanít, mint a hagyományos tantervű oktatás. Igyekszik a tanulás tartamát és ütemét a diákokhoz igazítani. A differenciált oktatásszervezés segíti a gyerekeket abban, hogy saját képességeikhez mérten fejlődhessenek.
Fontos szerepe van a nyelvi és vizuális kommunikációnak, a művészeti nevelésnek. A báb-és színjátszás nagyban hozzájárul a kommunikáció fejlesztéséhez, az ember- és természetismeret, a néprajz, a néptánc, a környezet-és vizuális kultúra, a társadalomismeret érdekes ismereteket ad a minket körülvevő világról, néphagyományainkról, azok megismerését és ápolását segítve. Énekórai keretek között magas színvonalú furulyaoktatás zajlik. Idegen nyelvet első osztálytól tanulnak diákjaink, informatikával a negyedik évfolyamtól foglalkoznak. Tanórai keretek között a sakk rejtelmeivel is megismerkednek tanulóink.
Az ÉKP osztályai iskolaotthonos keretek között működnek. A gyerekek a napjukat 8 órától 16 óráig az iskolában töltik. A délelőtti és délutáni órarend szerinti tanórák között szabadidős tevékenységek (SZIT) során lehetőséget biztosítunk a feltöltődésre, pihenésre, játékra, levegőzésre, étkezésekre. A szülők hétfőtől csütörtökig legkorábban 15,30 órakor vihetik haza gyermeküket, 16 órakor mindenki hazamegy. Pénteki napokon legkorábban 14 órakor vihetik haza gyermeküket és 14,30 órakor mindenki hazamegy.
Tagozatunk sok évtizedes működése közben hagyományaink is születtek, melyekre büszkék vagyunk, melyeket ápolunk. Az egyik ilyen a Szülők napja elnevezésű programunk. Ennek keretében minden osztályunk a tanév végén műsorral készül a szülők számára, amely csokrot köt verses, énekes, hangszeres, táncos műsorszámokból, színdarabbal színesítve, bepillantást nyújtva a gyerekek tanév alatti fejlődéséről. Mindig készül valami szép ajándék is, jellemzően az anyukák számára, amiket nagy odaadással, szeretettel készítenek saját kezűleg tanulóink.
A tanév folyamán több játszóházat is szervezünk, melyre minden alsó tagozatos tanulót hívunk, várunk. Kézműveskedünk, rejtvényes és rajzos feladatokkal, mozgásos játékokkal emlékezünk meg jeles napokról, például a húsvétról, a halloween-ről vagy a farsangról.
Fontosnak tartjuk a közösségépítés és a közös munka szempontjából is a szülőkkel szervezett közös programokat, melyek sokféle tevékenységet jelentenek. A szülőket is meghívjuk az osztályba karácsonyi kézműves foglalkozásra, a szülőkkel túrázni megy néhány osztály, családi napon közös sütés-főzés mellett töltünk kellemes napot valamelyik szabadidőparkban.
Bízunk abban, hogy sokrétű fejlesztő munkánknak köszönhetően széles látókörű, érdeklődő, a világra nyitott, elfogadó felnőttekké válnak diákjaink!

Hegedűsné Látos Andrea

Hegedűsné Látos Andrea vagyok. A Kaposvári Tanítóképző Főiskolán végeztem 1991-ben. Pályámat Dunaújvárosban, az akkori Mező Imre Általános Iskolában kezdtem, innen indult az Értékközvetítő és Képességfejlesztő (ÉKP) program is, amellyel jelenleg is tanítok.
Az elmúlt 30 év alatt sokféle tanítási módszert és programot kipróbáltam: tanítottam hagyományos rendszerben (délelőtt tanórák, délután napközi) és iskolaotthonban (egész napos tanítás szabadidős tevékenységekkel tarkítva). Alkalmaztam analizáló-szintetizáló és globális olvasástanulási módszert, szóképes előprogramot, nyelvi-irodalmi kommunikációt (NYIK), részt vettem kompetencia alapú oktatásban, tanítottam nyelvi tagozatos, tánctagozatos és ÉKP programmal tanuló osztályokat is. Mindegyiknek megvan a maga szépsége és a maga nehézsége is. Nincs egységes recept arra vonatkozóan, hogy melyik gyermeknek melyik a legjobb, ezt az ismeretek birtokában a szülők dönthetik el.
Kedves Szülők! Önök most egy várakozásokkal teli, szép és meghatározó időszak előtt állnak, hiszen iskolát, tanítót választanak gyermeküknek. Ismerem ezt az érzést, hiszen én is végigjártam az utat két gyermekemmel. Nagyon fontos a jó döntés, mert a gyermek első tapasztalatai, érzései az iskolával és a tanítóval kapcsolatban egész életére meghatározhatják a tanuláshoz való viszonyát. Nekünk is különösen fontos és izgalmakkal teli ez az időszak, hiszen a kis elsősöket megismerni és bevezetni őket a Tudás Birodalmába a legszebb és legfelelősségteljesebb feladatunk. Önök velünk együtt azt szeretnék, hogy gyermekük sikeresen, nehézségek nélkül vegye az akadályokat, haladjon végig az úton.
Mit tudunk mi nyújtani ehhez?
Tiszta, rendezett, jól felszerelt tantermet, barátságos, szép, otthonos környezetet.
A gyermekek életkori sajátosságaira, a játékra és a mozgásra alapozva, játékos formában, a gyermekeket folyamatosan tevékenykedtetve tanítunk. A tanórákat rengeteg szemléltető eszközzel színesebbé tesszük, digitális tananyaggal is segítjük a megértést. Változatos munkaformákat biztosítunk, az egyéni mellett páros és csoportmunkát is alkalmazunk, ahol a gyermekek egymást segítve, egymástól is tanulhatnak. Érdeklődésüket folyamatos motivációval igyekszünk fenntartani, teljesítményükről folyamatosan visszajelzést kapnak tőlünk dicséretek, jutalmak formájában. Igyekszünk felismerni minden gyermekben a benne rejlő tehetséget, és támogatni őt annak kibontakoztatásában. A lassabban haladóknak egyéni megsegítést nyújtunk. Ha elfáradnak, pihenünk, játszunk, hisz az iskolaotthonban az időnkbe ez is belefér. Mindennap biztosítjuk a gyermekek számára a friss levegőn való mozgást is.
Nagyon fontosnak tartjuk az őszinte és bizalomteljes légkört, a tanár-szülő-diák hármas egységet, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartást. Ha a járványhelyzet lehetővé teszi, minden nap tudunk találkozni a szülőkkel a délutáni hazamenetelnél, megbeszélhetjük az aktuális dolgokat. Természetesen üzenőfüzeten keresztül, fogadóórákon, szülői értekezleteken és internetes fórumon is tarthatjuk a kapcsolatot.
Fontosnak tartom elmondani, hogy kolléganőmmel, Marikával egyszerre, egy helyen kezdtük ezt a csodálatos hivatást. Négy éve dolgozunk párban, sok-sok tapasztalattal a hátunk mögött egyforma az értékrendünk, a tanítási módszereink és a nevelési elveink is. Nagyon jól kijövünk egymással, egymást segítve, a tanulók közös érdekeit szem előtt tartva végezzük munkánkat. Így a hozzánk kerülő gyermekeknek bizonyára nem lesz nehéz az alkalmazkodás. A tantárgyakat egymás között felosztva tanítjuk. Én a következőket: matematika, emberismeret, környezet-és vizuális kultúra, ének/furulyázás, testnevelés.
Programunkat főként olyan gyermekeknek ajánljuk, akik érdeklődőek a világ dolgai iránt, szeretnek kipróbálni különféle érdekes tevékenységeket, szívesen rajzolnak, barkácsolnak, társasjátékoznak, sportolnak, érdekli őket a zene, a könyvek, a mesék, a természet, és egy-egy tevékenységben el is tudnak merülni legalább 10-15 percre.
Kedves Szülők! Önöknél jobban senki nem ismeri a gyermeküket. Döntsék el! Ha úgy érzik, gyermekük számára megfelelő lenne az általunk kínált program, nagyon nagy szeretettel várjuk Őt a jövő tanévben induló ÉKP-s 1. c osztályunkba!

Novák Gáborné

Novák Gábornénak hívnak, keresztnevem: Marika. 1991-ben végeztem a szekszárdi Illyés Gyula Tanítóképző Főiskolán.
Pályámat abban az évben kezdtem az Aranyvölgy Általános Iskolában, ahol balett tagozatos gyerekeket tanítottam. Az iskola bezárása után a Gárdonyi Géza Általános Iskolába kerültem, az akkori másodikos osztályommal. Ebben az iskolában lehetőségem volt folytatni a magyar nyelv és irodalom tanítását a NYIK módszerrel, valamint lehetőségem volt kipróbálni a kompetencia alapú oktatást is. A Dózsa György Általános Iskolába 12 évvel ezelőtt jöttem, ahol az ÉKP tagozaton végzem a munkámat.  Mindig is vonzott és érdekelt az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program. Tetszik az alapelve: „Minden gyerek tehetséges valamiben.” Csak fel kell ismernünk… Az egyedinek mondható tantárgyak  (bábozás/színjátszás, néptánc, néprajz stb. ) lehetőséget is adnak a pedagógusnak erre a felismerésre.
Fő tantárgyam a magyar nyelv és irodalom. Ezen kívül tanítok még természetismeretet, barkácsolást, erkölcstant, bábozás/színjátszást, 2. osztálytól néprajzot. A magyart a NYIK program szerint tanítom pályám kezdete óta. A NYIK mozaikszó a nyelvi, irodalmi és kommunikáció szavakat rejti magában.
Célunk az, hogy az olvasáson és az íráson kívül minden kisgyerek tudjon az életkorának megfelelő szinten, gyerekkel és felnőttel egyaránt érintkezni, vagyis: kommunikálni. Eközben helyes kiejtéssel beszéljen, tudjon bánni a hangjával és a mozdulataival. Kulturáltan viselkedjen azokon  helyeken, ahol egy kisiskolás megfordulhat.
Miben más még mindezeken kívül a NYIK nevelési program, mint a magyar nyelv és irodalom tantárgy?
Programunkban nincs külön olvasás, írás, nyelvtan és fogalmazásóra. Egy-egy anyanyelvi órán ezek közül többféle tevékenységet tanulnak a gyerekek, fűszerezve mindezt a már említett helyes ejtés, illem és kommunikációs tevékenységekkel.
A gyerekek érdeklődő, csillogó tekintete számomra motiváció a mindennapi munkámhoz. Igyekszem továbbképzéseken, tanfolyamokon megújulni, új ismereteket, módszereket megismerni.
A tanítás során számomra első számú alkalmazott módszer: a játék. Hiszem és tapasztalom, hogy a tanulók könnyebben sajátítják el az új ismereteket, ha játékosan tehetik azt. Az óráimon fontos szerepe van ennek. Ha a játék derűs jókedvet csempész az órába, akkor munkához szükséges motiváció is megvalósul. Egy motivált, jó hangulatú óra jobban elérheti a célját, talán maradandóbb is lehet. Mindig is az volt a célom, hogy minden gyerek fejlődjön a képességeihez mérten, és én ennek a fejlődésnek az eredményét elismerjem.
Mivel a gyerekek az iskolában töltik a nap nagy részét, ezért fontosnak érzem, hogy jól is érezzék magukat a nap folyamán. Ehhez elengedhetetlen feltétel a jól működő, jól együttműködő osztályközösség.  A tantermen belül fontos, hogy elsimítsuk, vagy inkább megelőzzük a konfliktusokat, sokat beszélgessünk, beszéltessük őket, oldva ezzel a sok-sok feszültséget. Ha kialakul magukról egy egészséges énkép, elfogadóbbak lehetnek a másikkal szemben.
Bemutatkozásomat egy számomra fontos, iránymutató Lev Tolsztoj idézettel fejezem be:
„Szeretet nélkül lehet fát aprítani,
és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!”

Szeretettel várom gyermeküket az 1.c osztályba!