Kompetencia-német tagozat

Bemutatkozik a kompetencia-német tagozat

Iskolánkban 2006-ban került bevezetésre a kompetencia alapú oktatás a hagyományos német tagozatos osztályokban felmenő rendszerben. A német nyelv tanulása első osztályban kezdődik, majd kis csoportban folytatódik. Tagozatunkon évek óta röplabda oktatása is zajlik szakedzők irányításával testnevelés órák keretében. A gyerekek iskolaotthon keretében tanulnak, reggel nyolc órától délután négyig tartózkodnak az iskolában. A tanórák és a szabadidős tevékenységek arányos elosztása biztosítja a megfelelő tanulás környezetet. A betű és írástanulás a szótagoló Meixner- módszerrel történik. A program jellemzője az esetleges olvasási és írási nehézségek megelőzése, prevenciója. A hasonló betűket egymástól távol tanítjuk, hogy rögzülni tudjanak. Tantermeink fel vannak szerelve interaktív táblával, mely használata segíti a munkaszervezést, szemléletesebbé teszi az órát, rejtvényeket, játékokat, színes bemutatókat szerkeszthetünk vele illetve a gyerekeket megtaníthatjuk egyszerű programok biztonságos alkalmazására.
A kompetencia alapú oktatás jellemzője  a tanulók közötti együttműködést- páros és csoportos feladatok végzéskor a gyerekek megbeszélik a feladatokat, véleményt formálnak, megpróbálják meggyőzni egymást. Közben megtanulják elfogadni, tolerálni egymás eltérő tulajdonságait, gondolatait. Napi szinten történik a készségfejlesztés- pl. beszéd- és mozgásfejlesztő gyakorlatok (beszélgető kör, mondókák, ritmusjátékok, babzsákos – mozgásos játékok), vizuális, auditív gyakorlatok, dramatikus játékok stb. életkornak megfelelő szinten. Sokat tevékenykednek a gyerekek. A gyakori együttműködés során szoros barátságok is kialakulnak! Kezdetben tanári irányítással, később önállóan képesek lesznek a munkát felosztani egymás között. A közös munka felpezsdíti az osztályt, könnyebben fenntartható a figyelem a változatos munkaformák, módszerek alkalmazásával.

Tagozatunk tanítási rendje:
A tanórák és a szabadidő egységes felosztásának köszönhetően délelőtt és délután is vannak tanórák és szabadidős foglalkozások.
– Hétfőtől csütörtökig 16.00 óráig van tanítás. Legkorábban 15.30-kor vihetik haza gyermeküket.
– Pénteken 14.30 óráig van a tanítás. Legkorábban 14 órakor vihetik haza gyermeküket.

Szeretettel várjuk a leendő kis elsősöket tagozatunkon!

Johan Fanni

Johan Fanni vagyok, lendületes, fiatalos tanító néni. Tanítói diplomámat 2018-ban szereztem a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán, Szekszárdon. Idén végzek a Testnevelési Egyetemen, testnevelőként. A két iskolában megszerzett tudásomat ötvözve alkalmazom az óráimon- Pedagógusként fontos számomra, hogy az ismereteket hatékonyan közvetítsem, ennek érdekében olyan módszereket alkalmazok, melyek a gyerekek számára érdekessé, élményszerűvé teszik a tanulást. Ehhez rengeteg interaktív feladatot készítek és használok. Jelenlegi osztályomnál matematikát, testnevelést, németet és környezetismeretet tanítok.
Véleményem szerint, a jó tanár a személyiségével nevel, példát mutat a gyerekeknek és partnerként kezeli őket, de mindezt úgy teszi, hogy megmarad a tekintélye. A tanár-diák kapcsolatokban a bizalom szerepe kulcsfontosságú tényező. Munkásságomban arra törekszem, hogy a gyerekek bátran fordulhassanak problémájukkal hozzám, valamint tanárként fontos, hogy mi is őszintén kommunikáljunk a gyerekekkel.

 

Siposné Nagy Krisztina

Gyermekkorom óta tanító néninek készültem, ez az álmom 2004-ben valósult meg, akkor szereztem meg a diplomámat a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán, nappali tagozaton, tanító szakon, vizuális nevelés műveltségi területen.
Dunaújvárosban élünk férjemmel és két iskolás, felső tagozatos gyermekünkkel.
Az iskolakezdés nagyon nagy feladat óriási változás minden kisgyermek és szüleik számára. Szeretném ezt a folyamatot megkönnyíteni. Célom, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek iskolába, szívesen tanuljanak. Osztályaimban igyekszem megteremteni a szeretetteljes, vidám légkört. Tanóráimat a játékosságra építem, kihasználva a digitális világ adta lehetőségeket is.
Tanítani nem könnyű dolog, elhivatottság kell hozzá. Én szívvel-lélekkel, legjobb tudásom szerint tanítok 2004 óta.

“A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.”
(Kahlil Gibran)