Kompetencia-német tagozat

Bemutatkozik a kompetencia-német tagozat

Iskolánkban 2006-ban került bevezetésre a kompetencia alapú oktatás a hagyományos német tagozatos osztályokban felmenő rendszerben. A német nyelv tanulása első osztályban kezdődik, majd kis csoportban folytatódik. Tagozatunkon évek óta röplabda oktatása is zajlik szakedzők irányításával testnevelés órák keretében. A gyerekek iskolaotthon keretében tanulnak, reggel nyolc órától délután négyig tartózkodnak az iskolában. A tanórák és a szabadidős tevékenységek arányos elosztása biztosítja a megfelelő tanulás környezetet. A betű és írástanulás a szótagoló Meixner- módszerrel történik. A program jellemzője az esetleges olvasási és írási nehézségek megelőzése, prevenciója. A hasonló betűket egymástól távol tanítjuk, hogy rögzülni tudjanak. Tantermeink fel vannak szerelve interaktív táblával, mely használata segíti a munkaszervezést, szemléletesebbé teszi az órát, rejtvényeket, játékokat, színes bemutatókat szerkeszthetünk vele illetve a gyerekeket megtaníthatjuk egyszerű programok biztonságos alkalmazására.
A kompetencia alapú oktatás jellemzője  a tanulók közötti együttműködést- páros és csoportos feladatok végzéskor a gyerekek megbeszélik a feladatokat, véleményt formálnak, megpróbálják meggyőzni egymást. Közben megtanulják elfogadni, tolerálni egymás eltérő tulajdonságait, gondolatait. Napi szinten történik a készségfejlesztés- pl. beszéd- és mozgásfejlesztő gyakorlatok (beszélgető kör, mondókák, ritmusjátékok, babzsákos – mozgásos játékok), vizuális, auditív gyakorlatok, dramatikus játékok stb. életkornak megfelelő szinten. Sokat tevékenykednek a gyerekek. A gyakori együttműködés során szoros barátságok is kialakulnak! Kezdetben tanári irányítással, később önállóan képesek lesznek a munkát felosztani egymás között. A közös munka felpezsdíti az osztályt, könnyebben fenntartható a figyelem a változatos munkaformák, módszerek alkalmazásával.

Tagozatunk tanítási rendje:
A tanórák és a szabadidő egységes felosztásának köszönhetően délelőtt és délután is vannak tanórák és szabadidős foglalkozások.
– Hétfőtől csütörtökig 16.00 óráig van tanítás. Legkorábban 15.30-kor vihetik haza gyermeküket.
– Pénteken 14.30 óráig van a tanítás. Legkorábban 14 órakor vihetik haza gyermeküket.

Szeretettel várjuk a leendő kis elsősöket tagozatunkon!

Dr. Breznyánné Nemes Tünde

Dr. Breznyánné Nemes Tündének hívnak.
1994-ben óvodapedagógusi, majd 1996-ban tanítói diplomát szereztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán. Egy éven át szülővárosomban, Kiskőrösön dolgoztam óvónőként, majd 1995-ben férjemmel Dunaújvárosba költöztünk és azóta a Dózsa György Általános Iskolában végzem ezt a szép hivatást.
Jelenlegi osztályomban matematika, környezetismeret, ének, technika és testnevelés tantárgyakat tanítok a gyermekeknek.
Első osztály kezdetekor legfontosabb célom az óvoda és az iskola közötti átmenet megsegítése. Ennek elérése érdekében óráimon nagy hangsúlyt fektetek a játékosságra. A tananyag elsajátításának útján az egyéni tapasztalatszerzésre helyezem a hangsúlyt, ezért sokféle eszközt használnak a gyereket, mellyel megkönnyítem a haladásukat.
Iskolaotthonos rendszerben tanítok, ezért is fontos számomra a jó osztályközösség kialakítása, hiszen sok időt töltünk együtt. Kolléganőmmel közösen, nyugodt, szeretetteljes légkört alakítunk ki osztályunkban, ahol olyan értékrendet mutatunk és adunk át a gyermekeknek, melyek véleményünk szerint örökérvényűek.

Rövid bemutatkozásomat  Maria Montessori idézetével zárom.

„ A pedagógus feladata csak a vezetés, az útmutatás: ő csak segít, szolgál, míg a gyermek személyisége a maga erejénél fogva fejlődik, mert a gyermek maga cselekszik. ˮ

Dusza Gabriella

Dusza Gabriella tanítónő vagyok, 8 éve dolgozom a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolában. Szeretem az iskola nyitott és barátságos légkörét. Első osztálytól negyedik osztályig vannak gondjaimra bízva a gyerekek. Fontosnak tartom, hogy egymást segítő és megbecsülő közösséget formáljak belőlük. Az egyéni bánásmód híve vagyok, igyekszem mindenkivel a képességei szerint foglalkozni és így kihozni belőlük a legtöbbet. Éppen ezért fontos számomra a szülői háttér, mert csak egymást támogatva érhetünk el sikereket. Tanítóként fontosnak tartom a mesét és játékot, ami az iskolába kerülő kisgyermek alaptevékenysége és azt is, hogy a gyerekek barátságos, nyugodt és elfogadó légkörben tanuljanak meg tanulni. A célom, hogy a gyerekek szeressék az iskolát, a tanulást, váljanak nyitottá a világra, találják meg, miben tehetségesek.