Kompetencia

HEFOP 3.1.3 bemutatása                  TÁMOP 3.1.4 bemutatása

A kompetencia alapú oktatás célja, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik. „Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.

Iskolánkban nem volt idegen a kompetencia alapú oktatás fő célja, hiszen 1996 óta működnek Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program szerint tanuló osztályaink, amely középpontjában szintén a képességfejlesztés áll.
2006-ban a HEFOP 3.1.3 pályázati program keretén belül indítottuk az első ún. kompetencia alapú tanterv szerint tanuló osztályainkat. Ekkor a két kulcskompetencia fejlesztése mellett – szövegértés-szövegalkotás, matematika-logika – az idegen nyelv és a tanulók szociális, életviteli és környezeti kompetenciájának fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt.  2009-től pedig a TÁMOP 3.1.4 program segített bennünket a bővítésben.

Ma már a következő kompetenciaterületek fejlesztése folyik iskolánk helyi tantervébe is beépítve:
Szövegértés-szövegalkotás
Teljes tanórai lefedettséggel minden évfolyamon egy osztályban
Kereszttantervi modulban a történelem és a rajz tantárgyakon belül
Matematika-logika
Teljes tanórai lefedettséggel minden évfolyamon egy osztályban
Kereszttantervi modulban a történelem tantárgyon belül
Idegen nyelv
Angol és német nyelvi modulokban minden évfolyamon
Szociális, életviteli és környezeti
Szabadidős tevékenységekbe építve 1-5. osztályig
Életpálya-építés
Szabadidős tevékenység keretén belül alsó tagozaton
Kereszttantervi modulokban matematika és magyar tantárgy keretén belül
IKT kompetencia fejlesztés
Informatika tanórákon
Kereszttantervi modulban minden tanórán adott lehetőség

A tanórákon a tanulók a módszerek széleskörű tárházával találkoznak. A tanári magyarázatot sok esetben váltja fel a tanulói tevékenykedés, amelynek célja, hogy tapasztalat útján szerezzen ismereteket a diák, miközben a három érzékszerv igénybevétele lehetővé teszi az ismeretek készséggé, majd képességgé alakulását.

A tevékenykedtetésben segítenek bennünket azok a képességfejlesztő eszközök, amelyeket a pályázati források segítségével tudtunk megvásárolni.

A mai technikai színvonalnak megfelelő informatikai eszközök segítik a munkánkat – digitális táblák, digitálisan vezérelt nyelvi labor, projektorok, internet hozzáférés a tantermekben, tanulói laptopok, szavazó, feleltető rendszer.

 

Kompetenciás bemutató óráink

2011. december 7. bemutató óra a 4. b osztályban