SZAKMAI NAPOK – 2011 ŐSZ

Meghívó szakmai napokra

Intézményünk alsós munkaközössége ebben az évben is megrendezi hagyományos őszi szakmai napjait, melyeken az 1-4. osztályban megismerkedhetnek az iskolánkban működő programokkal. Alsó tagozaton pedagógusaink három különböző tanterv szerint tanítanak. A hagyományos tantervhez kapcsolódik a nyelvi tagozatunk, 1996 óta indítunk osztályokat az Érték- és Képességfejlesztő Program alkalmazásával, 2006 óta pedig kompetencia alapú tanterv szerint tanuló osztályaink is vannak. Mindhárom programba való betekintésre szeretnénk lehetőséget nyújtani az érdeklődő kollégáknak egy-egy napon.
Szakmai napjainkon szeretnénk megmutatni mindazt a tudást, ismeretet és módszertani anyagot, ami jellemez bennünket. Az új tanulásszervezési módok megismerése mellett példát láthatnak a hagyományos tanórák kereteinek fellazítására, a tananyag nem tantárgyi, hanem témakör szerinti megközelítésére. Megismerhetik a programok egyedi vonásait: a néptánc, a néprajzi ismeretek, a hangszerek alkalmazását, tantárgyi integrációját, és szokásunkhoz híven megmutatjuk azt is, hogyan lehet már egészen kis korban a tanulók digitális kompetenciáját fejleszteni.
Fontosnak tartjuk, hogy a bemutató órák szervesen beépüljenek a tanulók mindennapi ritmusába, így a látogatók betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapi életébe is.
A hospitálást követően szakmai műhelymunkát szervezünk a látottak megbeszélésére, ahol lehetőség van a kölcsönös tapasztalatcserére is.

A szakmai napok időpontja:     2011. november 15-16-17. 8.00 – 11.00

A szakmai nap helyszíne:          Dózsa György Általános Iskola
                                               2400 Dunaújváros, Köztársaság u. 14.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk az együtt tanulás reményében.
Amennyiben részt kívánnak venni a programokon, kérem jelezzenek vissza az iskola titkárságán, megjelölve a látogatandó órát is:

Határidő: 2011. november 14.
Kontakt személy: Bíróné Karacs Ágnes igh.
Tel.: 06/25 413-035
e-mail cím: dozsaduj@freemail.hu

Dunaújváros, 2011. november 9.

Tisztelettel:
Tóth Györgyné
mb. igazgató

A szakmai napok tartalma:

 

2011. november 15.

Érték- és Képességfejlesztő Program (ÉKP) bemutató órái:

 

Időpont Osztály Tantárgy Pedagógus Tartalom

1. óra
8.00 – 8.45

2.c Ének-furulya Farkasné Csecskedi Beáta Dallam- és ritmikai készségfejlesztés. Furulya és ritmushangszerek használata
4.d Matematika-Természetismeret Licsák Andrea Matematikai műveletek gyakorlása a természetismeret tantárggyal integrálva

2. óra
8.55 – 9.40

3.d Néptánc-színjátszás Novák Gáborné
Szőke Genovéva
Márton-napi ünnepkör lezárása tánccal, verssel, mondókákkal

9.45-11.00

Szakmai műhely Vezeti: Bíróné Karacs Ágnes

 

2011. november 16.

Kompetencia alapú tanterv szerint tanító nevelők bemutató órái

Időpont Osztály Tantárgy Pedagógus Tartalom

1. óra
8.00 – 8.45

1.b matematika-logika Szárszó Lajos Ki vagyok én? Játék a kisértékű számokkal
2.b matematika-logika Dr. Breznyánné Nemes Tünde Számok tulajdonságai 100-as számkörben
3.b szövegértés-szövegalkotás Halács Mónika A két púpos című mese feldolgozása kooperatív technikával anyanyelvi tapasztalatszerzéssel
4.b szövegértés-szövegalkotás Simon Gyuláné Kapj el, ha tudsz! Szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása kooperatív módszerekkel

2. óra
8.55 – 9.40

1.b szövegértés-szövegalkotás Tóhátiné Sólyom Gyöngyvér A tanult betűk gyakorlása kooperatív technikákkal
2.b szövegértés-szövegalkotás Kalmár Diána Mese Szent Mártonról. Szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása kooperatív módszerekkel
3.b matematika-logika Pavlicsek Csilla Számok tulajdonságai az 1000-es számkörben
4.b matematika-logika Vizi-Németh Adrienn Játékos feladatok a 10 000-es számkörben

9.45-11.00

Szakmai műhely Vezeti: Simon Gyuláné

 

2011. november 17.

Hagyományos tanterv szerint tanító pedagógusok bemutató órái

Időpont Osztály Tantárgy Pedagógus Tartalom

2. óra
8.55 – 9.40

4.a matematika Flick Szabina A szorobán használata    10 000-es számkörben

2.a magyar Bebesi Csaba Az évszakok a valóságban és a mesében a Hogyan keletkeztek az évszakok? című indián mese kapcsán.

9.45-11.00

Szakmai műhely Vezeti: Huszti Józsefné