Programok

ÁPRILIS 

– 04. 08. 17-18 óráig: FOGADÓ ÓRA
– 04. 11. Megemlékezés a Költészet Napjáról – iskolarádió
– 04. 11. 14:00-16:00-ig Húsvéti vásár
– 04. 11. és 04. 12: LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA
– 04. 16. – A Holokauszt áldozatainak emléknapja
04. 18-23: TAVASZI SZÜNETElső tanítási nap: április 24. B-hét szerda
– 04. 22. – A Föld Napja – iskolarádió
– 04. 30-ig: Háromnegyed évi értesítők kiosztása
– 7. évfolyam Határtalanul pályázatának kezdete


MÁJUS – előzetes

– 05. 07-10. 7. évfolyam – Határtalanul pályázat: utazás Felvidékre
– 05. 13. 17-18 óráig: FOGADÓ ÓRA
– 05. 15. Országos Idegennyelvi mérés
– 05. 16. 14:30 – Tankerületi Történelem csapatverseny a 236. teremben
         A versenyt a Tavaszi hadjárat 170., valamint Görgei halálának évfordulója alkalmából rendezzük.
         2 fős csapatokat várunk. A felkészülés anyagát iskoláknak kiküldtük, készülni abból lehet.
         Szeretettel várjuk a
jelentkezést: május 6-áig.
– 05. 22. Országos Kompetencia mérés – matematika, nyelvtan: 6. és 8. évf.
– 05. 24. TANÍTÁSI SZÜNET

Programok

MÁJUS

– 05. 07-10. 7. évfolyam – Határtalanul pályázat: utazás Felvidékre
– 05. 13. 17-18 óráig: FOGADÓ ÓRA
– 05. 15. Országos Idegennyelvi mérés
– 05. 16. 14:30 – Tankerületi Történelem csapatverseny a 236. teremben
         A versenyt a Tavaszi hadjárat 170., valamint Görgei halálának évfordulója alkalmából rendezzük.
         2 fős csapatokat várunk. A felkészülés anyagát iskoláknak kiküldtük, készülni abból lehet.
         Szeretettel várjuk a
jelentkezést: május 6-áig.
– 05. 22. Országos Kompetencia mérés – matematika, nyelvtan: 6. és 8. évf.
– 05. 24. TANÍTÁSI SZÜNET

FRISS KÉPEK A GALÉRIÁBAN!

Természettudományos tehetséggondozás 2019 képei ide kattintva elérhetőek.

A Természettudományos Szakkör 2018-2019

A Nemzeti Tehetségprogram keretében a 2018/19-es tanévben az NTP-NTTD-18- „A matematikai, a természettudományos, és a digitális kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben” című 60 órás tehetséggondozó pályázat valósul meg a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolában. Tizenkét diákunk heti másfél órás szakköri foglalkozásokon vesz részt, mely során a természettudományok terén tehetséges fiatalok matematikai, IKT (informatikai és médiahasználati) és természettudományos kompetenciáit fejlesztetjük.
A pályázat keretében a Dózsa iskola tizenkét diákja és két pedagógusa április 11-12-ig természettudományos szaktáborban vett részt. A kétnapos program során ellátogattak a várpalotai Vegyészeti Múzeumba, a zirci Bakony Múzeumba és Arborétumba. Második nap Veszprém nevezetességeit fedezték fel és felkeresték a Herendi Porcelánmanufaktúrát, ahol a minimanufaktúra-látogatás után a Porcelánmúzeumot is megnézték. Élményekkel, tudással és tapasztalatokkal gazdagon tért haza kis csapatunk. A pályázati program és a kirándulás megvalósításában Garamvölgyi Józsefné és Móró Józsefné szaktanárok vettek részt.

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Az Oktatási Hivatal minden évben, így az idén is – az országos kompetenciamérés rendszerének szerves részeként – 455 kiválasztott iskola részvételével reprezentatív felmérést, ún. Kiegészítő mérést végez a 2019-es Országos kompetenciamérésben részt vevő 6., 8. és 10. évfolyamos diákok körében.
A mi iskolánk is kiválasztásra került ebben a tanévben, a mérésben a 6. b osztály vesz részt.
A mérés ideje: 2019. május 02. csütörtök.
A mérés napján az osztálynak nincsen más tanítási órája, saját külön mérési órarend szerint halad 8.00 – 13.00 óra között.
Kérjük, hogy a tanulóknál ezen a napon legyen íróeszköz, kék toll (legalább kettő), vonalzók, számológép (nem mobiltelefonos!), tízórai, csendes foglalkozásra alkalmas anyag (pl. könyv, keresztrejtvény, ha korábban elkészülnének).
Fontos: a gyerekek a nyugodt kezdés érdekében legkésőbb ¾ 8-ig érjenek be az iskolába!
A Kiegészítő mérés anyaga titkos.
Esetleges kérdéseikre szívesen válaszolok, együttműködésüket köszönöm.

 Dunaújváros, 2019. április 16.

Tisztelettel:   Miklós Gabriella   mérési koordinátor

TÁJÉKOZTATÓ!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2019.  április 11. (csütörtök) 8.00-19.00
 • 2019.  április 12. (péntek) 8.00-19.00

A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők két féle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

 1. A törvényes képviselő a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményekben, és ott a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket.
 2. Az elektronikus ügyintézési felületen (http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap a továbbiakban : e-Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után – indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermekeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz kapcsolatos feladatok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény
 • szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Nyilatkozat a törvényes képviseletről

Beiratkozáskor az Etika/Hit-és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot is meg kell tennie a szülőnek.

A felvételi határozatokat 2019. április 29-én (hétfőn) és április 30-án (kedden) 8.00-16.00 óráig tudják átvenni a törvényes képviselők az intézmény iskolatitkári irodájában.

(2400 Dunaújváros Köztársaság út 14.)

TÁJÉKOZTATÓ!

Beiratkozás a 2019/2020. tanév
első évfolyamára

A beiratkozás időpontjai:
2019. április 11. csütörtök 8-19 óráig
2019. április 12. péntek 8-19 óráig
Helyszín:
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
2400 Dunaújváros Köztársaság út 14.
A beiratkozáshoz a következő dokumentumokat legyenek szívesek
magukkal hozni:
– a szülő, törvényes képviselő személyazonosító és lakcímkártyája
–  a gyermek nevére kiállított személyazonosító hatósági igazolvány és a születési anyakönyvi kivonat
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek egészségügyi kiskönyve (oltási könyv)
– az orvosi “Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez 5 éves korban”
– óvodai szakvélemény az iskolaérettségről
– a Sajátos nevelési igényű vagy BTMN-es gyermekek esetében a Nevelési Tanácsadó
    vagy Szakértői Bizottság szakvéleménye
– tartós betegség esetén  szakorvosi vélemény

Országos Német Nyelvi Verseny – megyei forduló eredményei

Az Országos Idegennyelvi Versenyre iskolánk németesei neveztek be, és a megyei fordulón az alábbi eredményt érték el:

I. helyezett: Szekeres Huba 8.b

IV. helyezett: Sánta Viktória 8.b

Mindkettőjük felkészítője:  Feketéné Bodnár Ildikó
GRATULÁLUNK!