Országos Rajzverseny: siker

2017-04-20

 

A Wesley da Capo iskolák szegedi központja országos rajzversenypályázatot hirdetett meg Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. A feladat egy választott vers illusztrálása volt. Iskolánkból is pályáztak diákok, akik közül

 

III. helyezést ért el: RÓZSA LILI 8.c osztályos diákunk.

Felkészítője: László Sándorné – a festészeti tanszak tanára volt.

 

Gratulálunk sikerükhöz!

Tankerületi Földrajzversenyünk eredményei

2017-04-20

 

A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézményében, 2017. április 20-án rendezték meg a tankerületi földrajz versenyt – a Föld Világnapja alkalmából, melyen 2 csapatunk is helyezést ért el.

 

I. hely: a 8. d csapata 

Csapat tagjai:

Kállai Soma, Lóki Dániel János, Rajcsányi Máté Attila, Szőke János

II. hely: 7c-8a-8c csapata

Csapat tagjai:

Homolya Zoltán és Urbán Soma 7.c; Horváth Balázs 8.a; Szabó Kornél 8.c

Gratulálunk nekik és felkészítőiknek:

Csibyné Vajda Tímea, Csapó Mária tanárnőknek

Tankerületi Versmondó verseny – alsósoknak

2017-04-21

 

2017. április 11-én a Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskolában, a Költészet Napja alkalmából alsósok számára megrendezett Tankerületi Versmondó versenyen részvevő diákjaink eredményei:

I. HELY: TÖRÖK ANNA 1.a

illetve

BIRGÁNY ADÉL 1.a pedig

KÜLÖNDÍJAT NYERT,

amihez szívből gratulálunk!

Felkészítőjük: Flick Szabina tanító néni

 

ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA

2017. ÁPRILIS 20. (csütörtök) : 8-19 óráig

2017. ÁPRILIS 21. (péntek) : 8-19 óráig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 45.§ (1.) bekezdése értelmében Magyarorzágon minden gyermek kötele az intézményes nevelés-oktatában részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beiratni lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes (“körzeti“) vagy a választott iskola első évfolyamára.

A törvény további részletei itt olvashatók: pdf-fájlban.

KÉRJÜK, FELTÉTLENÜL OLVASSÁK EL, hiszen “a törvény nem ismerete nem ment fel a törvény teljesítése alól”.

 

1) amit hozni kell:

gyermek születési személyi azonosítója (pl. anyakönyvi kivonat) , és a lakcímkártyája,
egyik szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
a fejlettségi szintet tanúsító igazolás, mely lehet

óvodai szakvélemény
– iskolaérettségi szakértői vélemény (NevTan)
– Szakértői Bizottság szakértői véleménye (SNI)

– a gyermek egészségügyi kiskönyve (oltási könyv)

KÉRJÜK, SEGÍTSÉK A FELVÉTELI GYORSASÁGÁT AZZAL, HOGY

AZ ALÁBBI 3 MELLÉKLETET

  • ELŐRE KINYOMTATVA ÉS
  • KITÖLTVE – MAGUKKAL HOZZÁK A BEÍRATÁSRA!

 

A FELÜGYELETI JOG gyakorlásáról szóló nyilatkozatot

Amennyiben a szülők a felügyeleti jogot együtt gyakorolják, kérjük, MINDKETTEN TÖLTSÉK KI ELŐRE a linken található formanyomtatványt, és a beiratkozáshoz hozzák magukkal (tehát a kinyomtatott, és MINDKÉT szülő által kitöltött, aláírt!) nyomtatványt. Köszönjük!

A TARTÓZKODÁSI HELYRŐL szóló nyilatkozatot, szintén kitöltve, aláírva:

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN VÁLASZTÁSÁRÓL szóló nyilatkozatot.

A fenti dokumentumok a nevükre kattintva letölthetők!

 

2) Egyéb tudnivalók

– a körzet-meghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztását.

– Az iskola köteles az iskola a körzethez tartozókat felvenni (lásd ITT)

– Az iskola köteles előnyben részesíteni

– a dunaújvárosiakat,

– a halmozottan hátrányos helyzetűeket,  SNI-seket

– szakértői vélemény szerint integráltan oktatható tanulókat is elő kell jegyeztetni a szakértői bizottság által javasolt intézménybe.

– Az iskola előnyben részesíti a sajátos élethelyzetű gyerekek jelentkezését. (Pl. nagyobb testvér(ek) ide jár(nak.))

– A kötelező létszámfeltöltés után a listán levők között sorsolással dől el a felvétel.

SZAKVÉLEMÉNY NÉLKÜL TANULÓT AZ ISKOLÁK NEM FOGADHATNAK!

A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot az iskola igazgatója
2017. májusáig
küldi meg a szülők részére.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az elutasító döntést hozó iskolához kell benyújtani a DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK CÍMEZVE.

A fenti rendelkezések szerint a körzet meghatározás nem érinti a szülők szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz (a fellebbezést követően IS), a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító (körzeti) iskola első évfolyamára.

FORRÁS: Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról (kelt. 2017. március 6.)

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola körzetei (a 2017-18-as tanévre) a következők:

 

Apáczai Csere János út 15-19. Kassák L. u
Balogh Á. u. Keskeny köz
Bástya út Kondor B. u.
Bartók Béla tér Köztársaság út
Bercsényi M. u. Kossuth L. u. (KIVÉVE 1, 3, 5.)
Bocskai u. Latinovits Z.u.
Bólyai u. Munkácsy M. u.
Csokonai tér Rákóczi F. tér
Deák F. u. Rózsa udvar
Derkovits u. Bóna István u.
Devecseri u. Semmelweis u.
Dózsa Gy. út Stromfeld A. u.
Eötvös u. Szórád M. út 22-46-ig, és a páratlan oldal
Esze T. u. Táncsics M. u.
Gábor Á. u. Vörösmarty M. u.
Kallós D. u. Weiner T. körút
Krúdy Gyula sor (volt Károlyi) Gábor Dénes u.

Országos nyelvi versenyen elért sikereink

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NYELVI TANULMÁNYI VERSENY

 

 

A szolnokiak által meghirdetett, nagyon nehéz szintű írásbeli helyi forduló után a két legjobb eredményt elérő diák bekerülhetett a megyei, majd azt követően – szintén két diák – az országos fordulóba. Ezen az igen magas szintű versenyen iskolánk immár 3. éve vesz részt rendületlenül, és ez a kitartás idén nagyon szép eredményt jelentett. 

 

NÉMET NYELV

 A német nyelvű verseny esetében ismeretes, hogy általános iskolai szintről egyre fogy a részvevők száma, így diákjaink tagozatos, anyanyelvi és nagyon sok esetben KÖZÉPISKOLÁK tanulóival versenyeznek. Így történt ez most is, és nagyon büszkék vagyunk eredményeikre!

  

7. évfolyamon

Maczó Gerda a II. helyezést,  

  

Borsodi Zselyke Eszter a III. helyezést

érte el az országos fordulón, mindketten a 7. b osztályból, és Miklós Gabriella tanárnő készítette fel őket.

 

 

8. évfolyamon

Buda Gréta a VIII. helyen,  

  

Nagy László Áron a X. helyen

végzett az országos fordulón, mindketten a 8. b osztályból, és Feketéné Bodnár Ildikó tanárnő készítette fel őket.

 

 

ANGOL NYELV

 Az angol nyelvű verseny esetében ismeretes, hogy az általános iskolai szinttől igen eltérő, középfokú nyelvtudást igénylő feladatsor megoldása után lehet csak továbbjutni. Idén iskolánkban Rózsa Lili 8.c osztályos diákunk került be kimagasló eredménnyel a megyei fordulóra, melyen végül – más versenyeken való részvétele ütközése miatt – nem tudott részt venni. Felkészítője erre (és a többi versenyre) Robinson Erika Anna tanárnő.

  

 

 

   GRATULÁLUNK SIKEREIKHEZ!

 

 

Tánc-csoport – arany minősítés

2017-03-30

 

Az idén 11. alkalommal került megrendezésre a GYERMEK ROCK-AND-ROLL TÁNCCSOPORTOK BAJNOKSÁGA, ezúttal Veszprémben.

E területi versenyen iskolánk iskolánk tanulói is részesei voltak az ARANY MINŐSÍTÉST elnyert formációnak.

 

Gratulálunk diákjainknak!

Antal Letícia 3.a,  Bácskai Nóra 5.b,  Török Nóra 3.c,  Tőkei Alexandra 3.b.

 

Ki tud többet… – Országismereti nyelvi tankerületi vetélkedőnk

2017-03-27

Iskolánk egyik hagyományos versenye az angol és német nyelvi országismereti vetélkedőnk, melyet idén március 27-én rendeztünk meg. Diákjaink szép eredményeket értek el.

 

ANGOL – “Ki tud többet a híres brit emberekről?”

II. hely: Bellovits Natália és Boldizsár Angelika 7.a 

(A dózsás csapatok közül az I. helyet érték el eredményükkel.)

Felkészítőjük: Tisza Tímea

 

NÉMET – “Ki tud többet Svájcról?”

 

  I. hely: Borsodi Zselyke Eszter és Szopka Gréta Tímea 7.b

(A dózsás csapatok közül is az I. helyet érték el eredményükkel.)

Felkészítőjük: Miklós Gabriella

 

III. hely: Horváth Lili és Maczó Gerda 7.b

(A dózsás csapatok közül az II. helyet érték el eredményükkel.)

Felkészítőjük: Miklós Gabriella

 

III. helyKvák Dávid és Miskovicz Máté 5.c

(A dózsás csapatok közül az I. helyet érték el eredményükkel.)

Felkészítőjük: Nagyidai Zsuzsanna

Dózsa-hét

2017. április 3-7-ig tart az idei diákhét, mellyel egy időben zajlik majd a digitális témahét is.

 

PROGRAMOK

A 8. osztályosok kedd-szerda-csütörtök nagyszüneteiben az aktuális feladatuk bemutatóját tartják, melyekkel pontokat gyűjtenek a pénteki záró vetélkedőhöz.

 

Ápr.3. – HÉTFŐ

– 8 óra: Ünnepélyes nyitóműsor (6.d osztály) – tornaterem – alsó és felső tagozatnak is.
               (Ünneplő csak a virágot elhelyező diákok számára 2 fő/ osztály)

– 14 óra: ALSÓ TAGOZAT: Sportversenyek a tornateremben
               FELSŐ tagozat: KASZINÓ az ebédlőben – kártya- és táblajátékok

 

Ápr. 4. – KEDD

  – 14 óra: ALSÓ TAGOZAT: –Tanulmányi versenyek (versmondás, komplex, matek,                                                                                                            helyesírás)

                                            – Zsibvásár (aula)
             

               a FELSŐ tagozat 4 programból választhat:

   –  TORNATEREM: Sportvetélkedő (évfolyamonként 12 fős csapatok versengenek)

                  –  Info-terem: Szövegértési verseny a digitális témahét keretében (1 fő/osztály)

                  – 204. terem: Sakkbemutató, MAJD Sakk-bajnokság és Rubik-bajnokság

                                                           (egyéni jelentkezés)

 

Ápr. 5. – SZERDA

– 8 órától kezdődően: UTAZÓ PLANETÁRIUM műsorainak megtekintése

                         az előzetes beosztás szerint. Belépő: 250 Ft / fő

 

Ápr. 6. – CSÜTÖRTÖK

– 14 óra: ALSÓ tagozat: Húsvéti Játszóház

– 14 óra: FELSŐ tagozat:

         – aula: SMINK- ÉS FODRÁSZVERSENY        –  Téma: Űrkorszak és Napjaink

                       3 fős csapatokkal lehet jelentkezni Horváth Zoltánné tanárnőnél

        – Info-terem: LOGI-SCHOOL BEMUTATKOZÓJA – 6-7-8. évfolyamból 2 fő/osztály

 

Ápr. 7. – PÉNTEK

KÉK NAP – ezen a napon lehetőség szerint kék ruhában jövünk

– A megrendelt kürtőskalácsot ezen a napon lehet átvenni (550 Ft)

– 11 óra: 8. évfolyam nagyvetélkedője a tornateremben, majd ZÁRÁS, és ebéd.

 

MINDENKIT VÁRUNK A PROGRAMOKRA!

SOK SIKERT, JÓ HETET KÍVÁNUNK!